BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Interieurbouwer     Integratiefase   
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding bevat verschillende modules

 

Module Basis manuele houtbewerking

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij manuele houtbewerking.

De nadruk ligt op het hanteren van het manuele gereedschap.

Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen, maar het machinaal bewerken behoort niet tot deze module.

 

Module Basis machinale houtbewerking

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. De nadruk ligt op het hanteren van handgedreven elektrische machines eigen aan de houtbewerking. Deze handgedreven machines kunnen ook gebruikt worden bij plaatsingswerkzaamheden op de werf.

Ook de basis van het verzagen van massief hout en plaatmateriaal, en de basis van het machinaal schaven van massief hout komen aan bod. Aandacht moet gaan naar het onder begeleiding veilig bedienen van deze machines.

 

Module Machinale houtbewerking

De inhoud van deze module omvat de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij machinale houtbewerking. Het vervaardigen, verwerven van ruimtelijk inzicht en de basis van het verspanen van zowel massief hout als plaatmateriaal zit inbegrepen.

Veel aandacht gaat hier naar het onder begeleiding instellen en veilig werken met vaste houtbewerkingmachines.

 

Module Manuele houtverbinding

De inhoud van deze module omvat het manueel vervaardigen van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal.

Het gerichter gebruiken van het handgereedschap in constructies en het verwerven van ruimtelijk inzicht in verbindingen is hier belangrijk.

De nadruk ligt op het nauwkeurig uitvoeren van de deelbewerkingen om tot goed passende verbindingen en verzorgd afgewerkte werkstukken te komen.

Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide onderdelen. Het machinaal bewerken is niet inbegrepen, met uitzondering voor het bedienen onder toezicht van machines voor het maken van gaten.

 

Module Basis oppervlaktebehandeling hout

De inhoud van deze module omvat het manueel en met spuitpistool aanbrengen van houtbeschermingslagen en afwerkingslagen. Dit omvat kleuren en vernissen van werkstukken. Ook het toepassen van eenvoudige manuele verf- en impregneersystemen is inbegrepen.

 

Module Interieurelementen

De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van algemeen binnenschrijnwerk zoals, ingebouwde kasten, eenvoudige keuken- en badkamerkasten …

In deze module ligt de nadruk op standaardmaten, enkelvoudige en vlakke elementen. Hierbij werkt men vooral met aangeleverde materialen. Ook dient er aandacht te gaan naar rechte kantafwerkingen.

 

Module Wanden en plafonds

De inhoud van deze module omvat het plaatsen van niet-dragende lichte wanden en plafonds.

Lichte wanden bestaan uit een draagstructuur met een beplating. De draagstructuur bestaat zowel uit een skelet van houten stijlen en regels als uit dunne metalen profielen.

Een plafond bestaat uit een draagstructuur afgewerkt met plafondplaten, panelen of planchetten. De draagstructuur kan bestaan uit houten of metalen profielen.

 

Module Plaatsing binnenschrijnwerk

De inhoud van deze module omvat het plaatsen, integreren en afwerken van op maat gemaakte en standaard geleverde binnenschrijnwerkelementen (bv. keuken- en badkamerkasten) en binnendeuren. Het aanbrengen van beslag, omkastingen en aanpassingen ter plaatse zit inbegrepen. De technische aspecten van aansluitingen en installaties behoren eveneens tot deze module.

 

Module Binnenschrijnwerk

De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van binnenschrijnwerk zoals keuken- en badkamerkasten …

In deze module ligt de nadruk op meervoudige elementen, gebogen en schuine vlakken, combinatie van verschillende materialen en complexe vormen. Hierbij werkt men met aangeleverde materialen, maar ook maatwerk is hier aan de orde. Ook dient er aandacht te gaan naar het aanbrengen van oppervlaktebekledingen zoals fineer, laminaten, kunststoffen en geprofileerde kantafwerkingen.

Veel aandacht gaat ook naar de integratie van apparatuur.

 

Module Totale interieurinrichting

De inhoud van deze module omvat het vervaardigen van een totaalinrichting in winkels, banken, kantoren, hotels, enz. De elementen worden vervaardigd in het atelier en op de werkplek pas samengevoegd. Het totaalproject kan ook lichte scheidingswanden en valse plafonds omvatten.

Deze module omvat ook het aanbrengen van bijzonder beslag en het integreren van specifieke systemen zoals horeca-apparatuur.

Ook dient er aandacht te gaan naar het aanbrengen van oppervlaktebekledingen zoals fineer, laminaten, kunststoffen… en geprofileerde kantafwerkingen.

 


Welke lessen krijg je?

Modulair onderwijs wordt georganiseerd zonder opdeling in fasen.

Je krijgt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

 

De algemene en sociale vorming wordt ofwel niet-modulair ofwel gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Scholen


   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00         t 3   t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Als je een modulaire opleiding  (= leerstof wordt opgedeeld in kleinere delen of modules) volgt, kan je deze studiebekrachtiging krijgen:

 • een getuigschrift van verworven competenties, wanneer je een afgerond geheel binnen je opleiding met vrucht hebt beëindigd.
 • een getuigschrift van je opleiding, wanneer je een opleiding van assistentniveau met vrucht hebt gevolgd.
 • een getuigschrift van je alternerende beroepsopleiding, wanneer je de integratiefase met vrucht hebt gevolgd.

Daarnaast kan je behalen:

 • Een deelcertificaat, als je geslaagd bent in een module.
 • Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen.
 • Een attest van verworven competenties als je niet geslaagd bent in een module. Daarmee kan je de competenties aantonen die je wel verworven hebt .

Een module waarvoor je een vrijstelling hebt, wordt gezien als een module die je met vrucht hebt gevolgd.

Wat na deze opleiding?

Na de integratiefase kan je gaan werken, want je bent niet meer leerplichtig.

Als je een getuigschrift kreeg, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatie- of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDABSyntra of in het volwassenenonderwijs.

Tot een graduaatsopleiding en of tot een opleiding in het 7de jaar tso of kso kan je worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.