Bedrijf en organisatie - Tweede graad

Studierichting "Bedrijf en organisatie"

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting.

Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..).
In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen:

 • boekhouden
 • functioneel ICT-gebruik
 • functioneel taalgebruik
 • verkoop (praktijkgericht)
 • algemene economie en bedrijfswetenschappen (keuzegedrag consument, marktwerking, recht, ...)
 • toegepaste bedrijfswetenschappen
 • internationale handel
 • logistiek flow
 • administratieve activiteiten binnen de HR-afdeling en de transportsector
 • commerciële administratie

Bedrijf en organisatie                  Beschrijving van de opleiding

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting.

Je krijgt een brede basisvorming (talen, wiskunde, wetenschappen, ..).
In deze richting krijg je volgende specifieke vakken en toepassingen:

 • boekhouden
 • functioneel ICT-gebruik
 • functioneel taalgebruik
 • verkoop (praktijkgericht)
 • algemene economie en bedrijfswetenschappen (keuzegedrag consument, marktwerking, recht, ...)
 • toegepaste bedrijfswetenschappen
 • internationale handel
 • logistiek flow
 • administratieve activiteiten binnen de HR-afdeling en de transportsector
 • commerciële administratie

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Scholen


  BuSO Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe   02 735 40 85        t 6   t 9  
  BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen   03 240 01 33        t 9  
  GO! BuSO Nautica, Kleiryt 5, 2330 Merksplas   014 63 10 65        t 9  
  GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Bruul 129, 2800 Mechelen   015 41 48 70        t 9  
  GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen   015 41 48 70        t 9  
  GO! SBSO Zonnebos, August Jonckersstraat 7, 2900 Schoten   03 620 21 40        t 7   t 9  
  BuSO Woudlucht, Redingenstraat 90, 3000 Leuven   016 67 01 81        t 9  
  BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee   016 38 06 66        t 9  
  BuSO Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek   011 35 01 40        t 4  
  GO! SIBBO Tongeren, Oude Kerkhofweg 1, 3700 Tongeren   012 26 00 20        t 9  
  BuSO PROVILION, Duinenstraat 1, 3920 Lommel   011 79 93 70        t 3   t 9  
  BuSO Spermalie, Oliebaan 2_B, 8000 Brugge   050 47 19 85        t 6   t 7   t 9  
  SBSO De Passer, Vijverhoflaan 13, 8200 Sint-Michiels   050 80 00 79        t 9  
  GO! BuSO De Branding OV4 Type 9, Generaal Jungbluthlaan 4, 8400 Oostende   059 29 54 45        t 9  
  BuSO VIBSO, Keukeldam 17, 8790 Waregem        t 9  
  BuSO Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830 Gits   051 23 06 50        t 4  
  BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge   057 34 65 51        t 3   t 9  
  GO! BuSO Reynaertschool, Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker   09 251 23 02        t 9  
  BuSO Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge   09 210 01 50        t 7   t 9  
  GO! sbso baken, Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas   03 776 46 65        t 9  
  BuSO Sint-Lodewijk, Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren   09 272 53 00        t 4  
  Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout   052 40 94 40        t 3   t 9  
  Passtel (OV4-GO! BUSO De Horizon), Keizersplein 19, 9300 Aalst   0499 86 51 49        t 9  

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd (*)  bent in het 1e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de arbeidsmarktfinaliteit (of 4 BSO): 
  als de toelatingsklassenraad akkoord gaat
(* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.
 
Als je uit een andere opleidingsvorm van het buitengewoon secundair onderwijs komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) kan je worden toegelaten tot het 4e jaar in opleidingsvorm 4 op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat
 
Bijkomende toelatingsvoorwaarden:

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Dit verslag geeft aan welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bevat een attest + een protocol ter verantwoording.
 
 

Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

Overzitten

Behaald attest in het 4e leerjaar SO:

 

A-attest

Je kan overzitten in een andere studierichting, rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

B-attest

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad, behalve bij uitsluiting van minstens alle studierichtingen van 3 onderwijsvormen (aso, bso, tso, kso) of  alle studierichtingen van 2 finaliteiten. Dan is geen advies van de klassenraad nodig.

C-attest

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.

Attesten

Na het 4e leerjaar van de 2e graad (= 4SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt. Zij deelt ook de reden mee waarom ze deze beslissing neemt.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

Wat na deze opleiding?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein. 

Studierichtingen 3e graad 1e leerjaar uit het studiedomein: Economie en organisatie

Applicatie- en databeheer    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen    Finaliteit: doorstroom
Bedrijfsorganisatie    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Bedrijfswetenschappen    Finaliteit: doorstroom
Commerciële organisatie    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Internationale handel en logistiek    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Logistiek    Finaliteit: arbeidsmarkt
Onthaal, organisatie en sales    Finaliteit: arbeidsmarkt
Toerisme    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je na het 4e jaar ook overstappen naar een studierichting van een ander studiedomein. Dat kan ook in een andere finaliteit.
Bespreek dit best met het CLB van je school.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Boekhoudkundig assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: HR assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Commercieel assistent