Basis hout - Niet-graadgebonden

Studierichting "Basis hout"

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding routinematige handelingen uitvoeren aan de hand van concrete instructies zoals het voorbereiden en machinaal bewerken van hout
 • Je leert ook om houten elementen te verzamelen, behandelen, monteren, plaatsen en afwerken
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Onder begeleiding leer met een goede organisatie te werken en grondstoffen voor te bereiden voor een werkopdracht. 
 • Je bewerkt onderdelen met houtbewerkingsmachines en behandelt oppervlakken in hout (schuren, beschermen, afwerken,…) 
 • Je leert beslag te monteren en transporteert onder begeleiding grondstoffen, constructieonderdelen en materialen. 
 • Je plaatst houten elementen onder begeleiding en werkt elementen in hout af.
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis hout bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Basis hout         Beschrijving van de opleiding

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding routinematige handelingen uitvoeren aan de hand van concrete instructies zoals het voorbereiden en machinaal bewerken van hout
 • Je leert ook om houten elementen te verzamelen, behandelen, monteren, plaatsen en afwerken
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Onder begeleiding leer met een goede organisatie te werken en grondstoffen voor te bereiden voor een werkopdracht. 
 • Je bewerkt onderdelen met houtbewerkingsmachines en behandelt oppervlakken in hout (schuren, beschermen, afwerken,…) 
 • Je leert beslag te monteren en transporteert onder begeleiding grondstoffen, constructieonderdelen en materialen. 
 • Je plaatst houten elementen onder begeleiding en werkt elementen in hout af.
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis hout bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen

  BuSO KOCA, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen   03 240 01 33    
  BuSO Sint-Jozefinstituut OV3, Kerkstraat 153, 2060 Antwerpen   03 235 40 00    
  BuSO De Leerexpert, Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne   03 328 05 70    
  BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg   015 24 42 85    
  BuSO Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo   014 53 81 81    
  BuSO VIBO - De Ring (OV3), Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout   014 42 69 45    
  GO! BuSO de 3master - Campus Kasterlee secundair onderwijs, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee   014 85 00 52    
  BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A, 2800 Mechelen   015 20 27 61    
  GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs - Hoofdschool, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet   03 888 38 64    
  BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor   03 217 03 50    
  BuSO Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen   013 53 06 30    
  BuSO VIBO Sint-Barbara, Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen   011 42 13 88    
  GO! Next SBSO de Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem   011 34 34 47    
  Hasp-O Zuid, Naamsesteenweg 167, 3800 Sint-Truiden   011 68 09 47    
  WICO - Campus TIO aanbod Buitengewoon Onderwijs, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt   011 60 91 60    
  SBSO De Varens - Hoofdgebouw, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries   050 38 86 60    
  BuSO De Lage Kouter Kortrijk (RHIZO), Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk   056 23 07 80    
  BuSO Athena - Campus Ter Bruyninge, Bruyningstraat 52, 8510 Marke   056 22 59 20    
  BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge   057 34 65 51    
  Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout   052 40 94 40    
  BuSO Don Bosco Instituut, Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst   053 78 85 25    

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je verder in de kwalificatiefase. (Vanaf 2021-22 wordt het eerste jaar van de opleidingsfase ingericht. Vanaf 2022-23 ook het tweede jaar van de opleidingsfase. Meer info hierover vind je hier.)  

Vanuit een breed basisstructuuronderdeel kies je in de kwalificatiefase meer beroepsspecifiek. 

Je kan in de kwalificatiefase een opleiding uit hetzelfde studiedomein volgen, maar je mag ook een opleiding uit een ander studiedomein volgen. 

In de kwalificatiefase sluiten in het studiedomein STEM deze opleidingen nauw aan bij basis Hout in de opleidingsfase: 

 • Medewerker hout 

 • Plaatser binnenschrijnwerk 

 • Plaatser buitenschrijnwerk 

 • Plaatser interieurprojecten 

 • Paletten en krattenmaker 

 • Machinaal houtbewerker 

 • Productiemedewerker industrie 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: medewerker hout