Stem-technieken - Eerste graad

Studierichting "Stem-technieken"

Stem-technieken            Beschrijving van de opleiding

STEM-technieken OV4 1gr

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
 • Je leert constructies en producten maken.
 • Je leert installaties bedienen.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld ICT.

In sommige scholen kan je kiezen voor een of meer van deze pakketten:

 •  Elektriciteit
 •  Hout en bouw
 •  Land- en tuinbouw
 •  Mechanica
 •  Schilderen en decoratie
 •  Printmedia
 •  Textiel
 •  Zeevisserij en binnenvaart

Welke lessen krijg je?

Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit

Iedereen in 2 krijgt een ruime basisvorming, en moet daarnaast ook een keuzegedeelte invullen. Hoe dit verdeeld is zie je in bovenstaand schema.

Basisvorming

Iedereen krijgt zedenleer, godsdienst, cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie.
In de basisvorming gaat veel aandacht gaat naar talen en wiskunde.

Daarnaast krijg je ook techniek, geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming …

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school:

 • maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel van een basisoptie)
 • en de differentiatie.

Basisopties:

Een leerling in 2B kan maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel of onderdelen van een basisoptie) kiezen uit het aanbod van de school.

Differentiatie:

Differentiëren kan op verschillende manieren:

 • Verkennen = proeven van nieuwe zaken (b.v. Projecten,…)
 • Verdiepen = extra leerstof; extra uitdaging (b.v. extra wiskunde, extra Frans,…)
 • Versterken = bijwerken waar je het moeilijk mee hebt ((b.v. herhaling Frans, herhaling wiskunde,…)

 

Wat je krijgt, verschilt van school tot school.

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld techniek en wiskunde. Dat noemen we vakkenclusters.
 • Scholen mogen ook lessen aanbieden in de vorm van projecten.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

Scholen


  BuSO Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo   014 53 81 81       t 3   t 9  
  GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen   015 41 48 70       t 9  
  BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor   03 217 03 50     t 3   t 9  
  BuSO Woudlucht, Redingenstraat 90, 3000 Leuven   016 67 01 81       t 9  
  BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee   016 38 06 66       t 9  
  GO! Next SBSO - De Dageraad, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt   011 34 34 47       t 4   t 9  
  Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen   013 53 06 30       t 3   t 9  
  BuSO Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik   089 56 49 83       t 3   t 9  
  BuSO De Wissel ASSist, Appelboomgaardstraat 2, 3740 Munsterbilzen   089 38 03 49       t 9  
  BuSO PROVIL-ION, Duinenstraat 1, 3920 Lommel   011 79 93 70       t 9  
  SBSO De Passer, Vijverhoflaan 13, 8200 Sint-Michiels   050 80 00 79       t 9  
  GO! Athena - campus Ter Bruyninge, Bruyningstraat 20, 8510 Marke   0473 83 59 40       t 3  
  BuSO VIBSO, Toekomststraat 75, 8790 Waregem   056 60 01 35       t 9  
  BuSO Onze Jeugd, Iepersestraat 245, 8800 Roeselare   051 20 58 86       t 3   t 9  
  GO! SBSO Sterrebos, Passendaalsestraat 26, 8890 Moorslede   051 77 77 75       t 9  
  BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge   057 34 65 51       t 3   t 9  
  BuSO IVIO Binnenhof, Holstraat 66, 9000 Gent       t 9  
  BuSO VTS 3!, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas   03 780 53 61       t 9  
  Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout   052 40 94 40       t 3   t 9  
  Passtel (OV4-GO! BUSO De Horizon), Welvaartstraat 70_1, 9300 Aalst   0499 86 51 49       t 9  
  Passtel (OV4 1e graad-GO! BUSO Horizon), Astridlaan 33, 9400 Ninove   0499 86 51 49       t 9  
  GO! BuSO Egmont & Hoorn, Broeckstraat 37, 9890 Gavere   09 384 17 55       t 3   t 9  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten 2B:

 • als je geslaagd bent in 1A of 1B;
 • als je al 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar.

Als je uit een andere opleidingsvorm van het buitengewoon secundair onderwijs komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) kan je worden toegelaten tot 2B in opleidingsvorm 4 op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat

Als je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit 2e leerjaar B. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.4

Bijkomende toelatingsvoorwaarden:

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Dit verslag geeft aan welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bevat een attest + een protocol ter verantwoording.

Veranderen tijdens schooljaar

 • Als de toelatingsklassenraad akkoord gaat mag je ook tijdens het schooljaar overgaan van  2 A naar 2 B.
 • Je kan kan veranderen van basisoptie(s) tijdens het schooljaar als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

Overzitten

De mogelijkheid tot overzitten wordt vastgelegd in de regelgeving (omzendbrief SO 64, 3.13). Het is de bedoeling om overzitten te beperken.

 

Behaald attest in 2e leerjaar 1e graad SO   

     

                                                        

A-attest.   

                      

Overzitten* is mogelijk in een andere basisoptie.

 

B-attest. 

 

Overzitten met of zonder studieverandering is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad.

 

C-attest.

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht, tenzij je 15 jaar bent op 31/12 van het volgende schooljaar. 
Je kan dan wel nog naar het derde jaar van de finaliteit arbeidsmarkt.

Je mag veranderen van basisoptie als je overzit.

 

 * Een horizontale overstap van 2B naar 2A is niet hetzelfde als overzitten. (SO 64, 3.13)

Attesten

Je behaalt op het einde van het 2e leerjaar B zonder opstroomoptie 1 van de volgende oriënteringsattesten:

 • A– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar
  - Je mag verder studeren in alle richtingen van de van de 2e graad in de finaliteit Arbeidsmarktgericht;
  - Je mag ook verder studeren in de anderen finaliteiten en onderwijsvormen van de 2e graad, ALS DE LEERKRACHTEN VAN HET 3e LEERJAAR AKKOORD GAAN.
 • B– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar, maar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen zijn uitgesloten.
 • C–  attest = je bent niet geslaagd en je moet overzitten.

(Je mag wel starten in het 3e leerjaar van het beroepssecundair onderwijs (3 bso) als:

 • je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 15 jaar wordt;
 • én als je leerkrachten dit toelaten.)

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald en een getuigschrift van het basisonderwijswanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

 

Wat na deze opleiding?

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

De meeste leerlingen van 2B kiezen in het 3e jaar voor een studierichting in de finaliteit ‘Arbeidsmarktgericht’.

Studierichtingen behoren tot  finaliteiten, onderwijsvormen  en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.
 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt.
 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)
 • Domeinen: zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

Er zijn ook andere mogelijkheden als je een A- of B-attest hebt behaald, op voorwaarde dat de leerkrachten van het 3e  leerjaar je toelaten (= akkoord toelatingsklassenraad).

Als de leerkrachten van het 2e leerjaar A dit toestaan, kan je met een A- of B-attest ook starten in het 2e leerjaar A.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. De deeltijdse leersystemen zijn:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • de leertijd
 • duaal leren

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.