Moderne talen en wetenschappen - Eerste graad

Studierichting "Moderne talen en wetenschappen"

Moderne talen en wetenschappen

1 Gr   2 lj A   OV 4   t 3  t 4  t 5  t 6  t 7  t 9     Beschrijving van de opleiding

Moderne talen en Wetenschappen OV4 1gr

 • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
 • Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels.
 • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
 • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
 • Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

Welke lessen krijg je?

Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Iedereen in 2A krijgt een ruime basisvorming, en daarnaast moet je ook een keuzegedeelte invullen. Hoe dit verdeeld is zie je in bovenstaand schema.

Basisvorming

Iedereen krijgt zedenleer, godsdienst, cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie.
In de basisvorming gaat veel aandacht gaat naar talen en wiskunde.
Daarnaast krijg je ook techniek, geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming …

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school:

 • 1 basisoptie (5 u) of een pakket (= een onderdeel van een basisoptie)
 • en de differentiatie.

Basisoptie:

Een leerling in 2A kan 1 basisoptie of een pakket kiezen uit het aanbod van de school.

Differentiatie:

Differentiëren kan op verschillende manieren:

 • Verkennen = proeven van nieuwe zaken (b.v. Projecten,…)
 • Versterken = bijwerken waar je het moeilijk mee hebt ((b.v. herhaling Frans, herhaling wiskunde,…)
 • Verdiepen = extra leerstof; extra uitdaging (b.v. extra wiskunde, extra Frans,…)

 

Wat je krijgt, verschilt van school tot school.

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld techniek en wiskunde. Dat noemen we vakkenclusters.
 • Scholen mogen ook lessen aanbieden in de vorm van projecten.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

 

Scholen


  GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Bruul 129, 2800 Mechelen   015 41 48 70       t 9  
  BuSO Woudlucht, Tiensevest 62, 3000 Leuven   0486 98 83 63       t 9  
  BuSO KIDS, Kempische steenweg 400, 3500 Hasselt   011 22 25 93       t 9  
  BuSO Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek   011 35 01 43       t 4  
  BuSO De Wissel Assist, Appelboomgaardstraat 2, 3740 Munsterbilzen   089 38 03 49       t 9  
  BuSO PROVIL-ION, Duinenstraat 1, 3920 Lommel   011 79 93 70       t 3   t 9  
  BuSO Spermalie, Oliebaan 2_B, 8000 Brugge     t 9  
  BuSO Spermalie, Polderstraat 78, 8310 Sint-Kruis   050 69 26 24       t 9  
  GO! BuSO De Branding OV4 Type 9, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende   059 29 54 45       t 9  
  GO! SBSO Sterrebos, Guido Gezellelaan 10, 8501 Heule   056 37 03 57       t 9  
  BuSO VIBSO, Keukeldam 17, 8790 Waregem       t 9  
  GO! SBSO Sterrebos, Passendaalsestraat 26, 8890 Moorslede   051 77 77 75       t 9  
  BuSO IVIO Binnenhof, Molenaarsstraat 30, 9000 Gent       t 9  
  GO! sbso baken, Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas   03 776 46 65       t 9  
  Passtel (OV4-GO!BUSO De Horizon), Graanmarkt 14, 9300 Aalst   0497 43 15 54       t 9  
  Passtel (OV4 1e graad-GO! BUSO Horizon), Astridlaan 33, 9400 Ninove   053 78 89 95       t 9  
  BuSO Sint-Gregorius, Sint-Gerolflaan 20, 9880 Aalter   09 210 01 50       t 3   t 9  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten:

 • als je geslaagd bent in het 1e leerjaar A (hou wel rekening met eventuele uitsluitingen voor bepaalde basisopties of pakketten van basisopties);
 • als je geslaagd bent in het 1e leerjaar B, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat;
 • als je geslaagd bent in het 2e leerjaar B in een andere basisoptie (of combinatie van basisopties) dan de opstroomoptie, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat;
 • als je geslaagd bent in het 2e leerjaar B in de opstroomoptie of combinatie van basisopties waaronder de opstroomoptie.

Je kan ook worden toegelaten tot het 2e leerjaar A als je in het 1e leerjaar A tekorten had voor bepaalde vakken als de toelatingsklassenraad akkoord is. Daarvoor moet de toelatingsklassenraad wel eerst overleggen met de delibererende klassenraad van het 1e leerjaar A. De school die hiervoor kiest wil:

 • in individuele gevallen rekening houden met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aanbieden.

Men moet dan wel rekening houden met volgende zaken:

 • de tekorten moeten weggewerkt zijn voor het einde van het 2e leerjaar (vb. via remediëring, bijkomende opdrachten, …).
 • krijg je in het 1e leerjaar geen oriënteringsattest, maar een attest van regelmatige lesbijwoning.
 • de delibererende klassenraad van het 2e leerjaar kan toch nog een oriënteringsattest A van het 1e leerjaar A geven aan leerlingen die de tekorten van het 1e leerjaar hebben weggewerkt, maar niet geslaagd zijn in het 2e leerjaar.

Om toegang te krijgen tot opl OV4 vanuit een andere onderwijsvorm BuSO moet het verslag in samenspraak met de klassenraad, het CLB en de ouders gewijzigd worden naar OV4. 

Als je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit 2e leerjaar A. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.3

Bijkomende toelatingsvoorwaarden:


Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Dit verslag geeft aan welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bevat een attest + een protocol ter verantwoording.

Veranderen tijdens schooljaar

 • Als de toelatingsklassenraad akkoord gaat mag je ook tijdens het schooljaar overstappen van het 2e leerjaar B naar het 2e leerjaar A.
 • Je kan kan veranderen van basisoptie(s) tijdens het schooljaar mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. 

Overzitten

De mogelijkheid tot overzitten wordt vastgelegd in de regelgeving (omzendbrief SO 64, 3.13). Het is de bedoeling om overzitten te beperken.

Behaald attest in 2e leerjaar 1e graad SO                                                                  
A-attest .                                       Overzitten is onmogelijk*.
B-attest
(altijd met bindend advies van de deliberatieklassenraad)

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk mits:

 • positief advies van de deliberatieklassenraad +
 • je ook een niet-bindend advies vraagt aan het CLB dat jou zal helpen bij het nemen van een beslissing inzake al dan niet overzitten.
C-attest 

Overzitten is verplicht, tenzij je 15 jaar bent op 31/12 van het volgende schooljaar. Je kan dan wel nog naar het derde jaar van de finaliteit arbeidsmarkt.

Je mag veranderen van basisoptie als je overzit.

 

Attesten

Je behaalt op het einde van het 2e leerjaar A 1 van de volgende oriënteringsattesten:

 • A– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar. Je mag verder studeren in alle richtingen van de van de 2e graad, in alle finaliteiten en onderwijsvormen.
 • B– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar, maar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen zijn uitgesloten.
 • C–  attest = je bent niet geslaagd en je moet overzitten.

(Je mag wel starten in het 3e leerjaar van het beroepssecundair onderwijs (3 bso) als:

 • je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 15 jaar wordt;
 • én als je leerkrachten dit toelaten.)

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald en een getuigschrift van het basisonderwijswanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Wat na deze opleiding?

Na het 2e leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting.
Studierichtingen behoren tot finaliteiten, onderwijsvormen en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.
 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt.
 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)
 • Domeinen zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …) 

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. De deeltijdse leersystemen zijn:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • de leertijd
 • duaal leren