Geografie - Master

 

UGent:
De Master in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken
(20 sp) die drie opleidingsbrede cursussen omvat, namelijk
- Geïntegreerde geografische informatieoefening,
- Geografische excursie,
- en Fysisch milieu en ontwikkeling.
Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit drie majors van 40 sp
- Stad, onderneming en mobiliteit;
- Landschap, mens en milieu;
- Geo-ICT.
De masterproef (30 sp) bestaat uit een onderzoekswerk in één van de onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor (30 sp) laat de toekomstige Master in de geografie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit
- Onderzoek,
- Onderwijs,
- Economie en bedrijfskunde.
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek.
In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Met de minor Economie en bedrijfskunde volgen studenten voor 30 sp opleidingsonderdelen die hen laten kennis maken met de wereld van bedrijf en economie.
De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.


VUB  & KU Leuven
De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen.
Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens.
Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.

- Je ontwikkelt een synthetische visie op de fysische processen die het milieu beheersen.
- Je leert deze processen en hun onderlinge interacties modelmatig te benaderen.
- Je verwerft de kennis die nodig is om te kunnen participeren in het onderzoek rond Global Change, dat een centrale plaats inneemt in de moderne milieuwetenschap. • Ruimtelijke analyse van de omgeving.
  Deze specialisatie situeert zich op het raakvlak van geografie en geo-informatiekunde.
  In je opleiding verwerf je inzicht in de nieuwste methoden van ruimtelijke gegevensinwinning (teledetectie) en gegevensbeheer (GIS).
  Deze expertise koppel je aan de kennis die je opbouwt in het analyseren en modelleren van ruimtelijke systemen.
  Vanuit je brede achtergrond als geograaf verdiep je je in die domeinen waar geo-informatiekunde en ruimtelijke analyse hun belangrijkste toepassing vinden (milieubeheer, ruimtelijke planning en beleid, verkeer en mobiliteit ...).
  In combinatie met je ruimtelijke expertise zul je organisaties kunnen helpen om geodata efficiënt aan te wenden en te streven naar een duurzaam beheer van de omgeving.

 • Stadsgeografie
  Je verwerft een grondig inzicht in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling en in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad.
  Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale knowhow over recente stedelijke ontwikkelingen.
  Bovendien bouw je ook meer concrete en praktische kennis op met betrekking tot stedelijke planning, de sociale structuur van de stad, citymarketing, stadstoerisme en wijkontwikkeling.
  Een stevige basis in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden laat je toe stedelijke problemen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze aan te pakken.

 • Terrestrische ecosystemen en global change
  De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen. Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens. Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.De opleiding wordt ook in het Engels georganiseerd: Master of Geography, samenwerking VUB-KU Leuven


Studiepunten

120

Geografie - Master

UGent:
De Master in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken
(20 sp) die drie opleidingsbrede cursussen omvat, namelijk
- Geïntegreerde geografische informatieoefening,
- Geografische excursie,
- en Fysisch milieu en ontwikkeling.
Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit drie majors van 40 sp
- Stad, onderneming en mobiliteit;
- Landschap, mens en milieu;
- Geo-ICT.
De masterproef (30 sp) bestaat uit een onderzoekswerk in één van de onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor (30 sp) laat de toekomstige Master in de geografie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit
- Onderzoek,
- Onderwijs,
- Economie en bedrijfskunde.
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek.
In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Met de minor Economie en bedrijfskunde volgen studenten voor 30 sp opleidingsonderdelen die hen laten kennis maken met de wereld van bedrijf en economie.
De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.


VUB  & KU Leuven
De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen.
Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens.
Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.

- Je ontwikkelt een synthetische visie op de fysische processen die het milieu beheersen.
- Je leert deze processen en hun onderlinge interacties modelmatig te benaderen.
- Je verwerft de kennis die nodig is om te kunnen participeren in het onderzoek rond Global Change, dat een centrale plaats inneemt in de moderne milieuwetenschap. • Ruimtelijke analyse van de omgeving.
  Deze specialisatie situeert zich op het raakvlak van geografie en geo-informatiekunde.
  In je opleiding verwerf je inzicht in de nieuwste methoden van ruimtelijke gegevensinwinning (teledetectie) en gegevensbeheer (GIS).
  Deze expertise koppel je aan de kennis die je opbouwt in het analyseren en modelleren van ruimtelijke systemen.
  Vanuit je brede achtergrond als geograaf verdiep je je in die domeinen waar geo-informatiekunde en ruimtelijke analyse hun belangrijkste toepassing vinden (milieubeheer, ruimtelijke planning en beleid, verkeer en mobiliteit ...).
  In combinatie met je ruimtelijke expertise zul je organisaties kunnen helpen om geodata efficiënt aan te wenden en te streven naar een duurzaam beheer van de omgeving.

 • Stadsgeografie
  Je verwerft een grondig inzicht in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling en in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad.
  Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale knowhow over recente stedelijke ontwikkelingen.
  Bovendien bouw je ook meer concrete en praktische kennis op met betrekking tot stedelijke planning, de sociale structuur van de stad, citymarketing, stadstoerisme en wijkontwikkeling.
  Een stevige basis in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden laat je toe stedelijke problemen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze aan te pakken.

 • Terrestrische ecosystemen en global change
  De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen. Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens. Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.De opleiding wordt ook in het Engels georganiseerd: Master of Geography, samenwerking VUB-KU Leuven


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geografie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Geografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Geografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Toepassingen van de geografie strekken zich uit over een breed domein.
Zo spreekt men van geomorfologen die bodems en landschappen bestuderen. Hydrologen zijn dan weer een belangrijke schakel in de waterbeheersing en drinkwatervoorziening.
Klimatologen bestuderen het klimaat en zijn nauw betrokken bij weersvoorspellingen.
Door het multidisciplinair karakter van de opleiding is er een ruim aanbod van tewerkstellingsmogelijkheden. 

Afgestudeerden in de Geografie kunnen terecht in ruimtelijke planning en in de milieu- en landschapszorg. Bovendien zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en in onderzoekscentra.
Er is ook een groeiende afzetmarkt voor de afgestudeerden in de cartografie (ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). 

Een deel van de geografen komt terecht in het onderwijs, waar een grote vraag is naar leraars aardrijkskunde. Wil je aan de slag als leraar dan moet je de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben.
Andere domeinen zijn: klimatologie en de weersvoorspelling, waterbeheersing en drinkwatervoorziening, verkeer, landbouw en de toeristische sector.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geograaf
Landmeter ( knelpuntberoep)
Meteoroloog
Onderzoeker exacte wetenschappen
Ontwerper analyst van geografische informatiesystemen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

Geografie - Master

UGent:
De Master in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken
(20 sp) die drie opleidingsbrede cursussen omvat, namelijk
- Geïntegreerde geografische informatieoefening,
- Geografische excursie,
- en Fysisch milieu en ontwikkeling.
Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit drie majors van 40 sp
- Stad, onderneming en mobiliteit;
- Landschap, mens en milieu;
- Geo-ICT.
De masterproef (30 sp) bestaat uit een onderzoekswerk in één van de onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor (30 sp) laat de toekomstige Master in de geografie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit
- Onderzoek,
- Onderwijs,
- Economie en bedrijfskunde.
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek.
In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs, nemen 30 sp van de lerarenopleiding in hun masterprogramma op. Na het behalen van hun masterdiploma kunnen ze dan de rest van de specifieke lerarenopleiding afwerken met o.m. de stage, of meteen van start gaan in het onderwijs in een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
Met de minor Economie en bedrijfskunde volgen studenten voor 30 sp opleidingsonderdelen die hen laten kennis maken met de wereld van bedrijf en economie.
De combinatie van de wetenschappelijke vorming en de competenties op vlak van economie en bedrijfskunde vormt een goede start van een loopbaan in de bedrijfswereld of binnen een regelgevend of adviesverstrekkend orgaan.


VUB  & KU Leuven
De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen.
Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens.
Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.

- Je ontwikkelt een synthetische visie op de fysische processen die het milieu beheersen.
- Je leert deze processen en hun onderlinge interacties modelmatig te benaderen.
- Je verwerft de kennis die nodig is om te kunnen participeren in het onderzoek rond Global Change, dat een centrale plaats inneemt in de moderne milieuwetenschap. • Ruimtelijke analyse van de omgeving.
  Deze specialisatie situeert zich op het raakvlak van geografie en geo-informatiekunde.
  In je opleiding verwerf je inzicht in de nieuwste methoden van ruimtelijke gegevensinwinning (teledetectie) en gegevensbeheer (GIS).
  Deze expertise koppel je aan de kennis die je opbouwt in het analyseren en modelleren van ruimtelijke systemen.
  Vanuit je brede achtergrond als geograaf verdiep je je in die domeinen waar geo-informatiekunde en ruimtelijke analyse hun belangrijkste toepassing vinden (milieubeheer, ruimtelijke planning en beleid, verkeer en mobiliteit ...).
  In combinatie met je ruimtelijke expertise zul je organisaties kunnen helpen om geodata efficiënt aan te wenden en te streven naar een duurzaam beheer van de omgeving.

 • Stadsgeografie
  Je verwerft een grondig inzicht in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling en in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad.
  Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale knowhow over recente stedelijke ontwikkelingen.
  Bovendien bouw je ook meer concrete en praktische kennis op met betrekking tot stedelijke planning, de sociale structuur van de stad, citymarketing, stadstoerisme en wijkontwikkeling.
  Een stevige basis in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden laat je toe stedelijke problemen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze aan te pakken.

 • Terrestrische ecosystemen en global change
  De klemtoon ligt op de studie van natuurlijke processen die het milieu bepalen. Centraal staat niet alleen de wisselwerking tussen atmosfeer, oceanen en ijskappen, en terrestrische ecosystemen, maar ook de wijze waarop deze systemen evolueren, zowel globaal als lokaal, op natuurlijke wijze en onder invloed van de mens. Onderzoek is bij uitstek multidisciplinair en combineert elementen uit de fysische geografie, de weer- en klimaatkunde, de geologie en de hydrologie.De opleiding wordt ook in het Engels georganiseerd: Master of Geography, samenwerking VUB-KU Leuven


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geografie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Geografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Geografie


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Toepassingen van de geografie strekken zich uit over een breed domein.
Zo spreekt men van geomorfologen die bodems en landschappen bestuderen. Hydrologen zijn dan weer een belangrijke schakel in de waterbeheersing en drinkwatervoorziening.
Klimatologen bestuderen het klimaat en zijn nauw betrokken bij weersvoorspellingen.
Door het multidisciplinair karakter van de opleiding is er een ruim aanbod van tewerkstellingsmogelijkheden. 

Afgestudeerden in de Geografie kunnen terecht in ruimtelijke planning en in de milieu- en landschapszorg. Bovendien zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en in onderzoekscentra.
Er is ook een groeiende afzetmarkt voor de afgestudeerden in de cartografie (ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). 

Een deel van de geografen komt terecht in het onderwijs, waar een grote vraag is naar leraars aardrijkskunde. Wil je aan de slag als leraar dan moet je de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben.
Andere domeinen zijn: klimatologie en de weersvoorspelling, waterbeheersing en drinkwatervoorziening, verkeer, landbouw en de toeristische sector.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geograaf
Landmeter ( knelpuntberoep)
Meteoroloog
Onderzoeker exacte wetenschappen
Ontwerper analyst van geografische informatiesystemen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018