Logies-, restaurant- & cateringmanagement : Restaurant - Graduaatsopleiding

 

Je bent commercieel, vindt gastvrijheid belangrijk, bent communicatief en spreekt een aardig mondje Engels of Frans naast het Nederlands.
De opleiding leidt mensen op om een operationele (management)functie in de horeca uit te oefenen. Al doende word je expert in het plannen en organiseren van het dagelijks onthaal, de service en eetgelegenheden. Centraal staan thema's zoals productie en dienstverlening, communicatie, organisatie en commerciële vaardigheden. De opleiding die je krijgt spitst zich toe op: • Operationele vaardigheden:
  je krijgt een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.

 • Managementvaardigheden:
  vakken rond de manier waarop horecabedrijven of -afdelingen in de verschillende dienstverlenende sectoren beheerd worden.

 • ICT, administratie en bedrijfsmanagement

 • Communicatie:
  algemene vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven, …


In de afstudeerrichting Restaurant ligt de nadruk op het degusteren en analyseren, evalueren van wijnen, dranken en gerechten en op het zoeken van de ideale combinatie dranken & gerechten.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in hotels, vakantieparken, restaurant(ketens),... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, de graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef....). Informeer je daarover bij de instellingen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra.


Studiepunten

120

Logies-, restaurant- & cateringmanagement : Restaurant - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je bent commercieel, vindt gastvrijheid belangrijk, bent communicatief en spreekt een aardig mondje Engels of Frans naast het Nederlands.
De opleiding leidt mensen op om een operationele (management)functie in de horeca uit te oefenen. Al doende word je expert in het plannen en organiseren van het dagelijks onthaal, de service en eetgelegenheden. Centraal staan thema's zoals productie en dienstverlening, communicatie, organisatie en commerciële vaardigheden. De opleiding die je krijgt spitst zich toe op: • Operationele vaardigheden:
  je krijgt een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.

 • Managementvaardigheden:
  vakken rond de manier waarop horecabedrijven of -afdelingen in de verschillende dienstverlenende sectoren beheerd worden.

 • ICT, administratie en bedrijfsmanagement

 • Communicatie:
  algemene vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven, …


In de afstudeerrichting Restaurant ligt de nadruk op het degusteren en analyseren, evalueren van wijnen, dranken en gerechten en op het zoeken van de ideale combinatie dranken & gerechten.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in hotels, vakantieparken, restaurant(ketens),... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, de graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef....). Informeer je daarover bij de instellingen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logies-, restaurant- & cateringmanagement 

Afstudeerrichting: Restaurant

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Afstandsonderwijs
Werkplekleren
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Maitre d'hotel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 23-02-2024

Logies-, restaurant- & cateringmanagement : Restaurant - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je bent commercieel, vindt gastvrijheid belangrijk, bent communicatief en spreekt een aardig mondje Engels of Frans naast het Nederlands.
De opleiding leidt mensen op om een operationele (management)functie in de horeca uit te oefenen. Al doende word je expert in het plannen en organiseren van het dagelijks onthaal, de service en eetgelegenheden. Centraal staan thema's zoals productie en dienstverlening, communicatie, organisatie en commerciële vaardigheden. De opleiding die je krijgt spitst zich toe op: • Operationele vaardigheden:
  je krijgt een overzicht van de horecasector, een inzicht in de manier waarop hotels, restaurants en cateringbedrijven dagelijks functioneren en je leert per afstudeerrichting de specifieke vaardigheden die noodzakelijk zijn om een functie uit te voeren in de logies-, restaurant- of cateringindustrie.

 • Managementvaardigheden:
  vakken rond de manier waarop horecabedrijven of -afdelingen in de verschillende dienstverlenende sectoren beheerd worden.

 • ICT, administratie en bedrijfsmanagement

 • Communicatie:
  algemene vaardigheden zoals vergadertechnieken, inzicht in marketingprincipes, zakelijk e-mailen, presentaties geven, …


In de afstudeerrichting Restaurant ligt de nadruk op het degusteren en analyseren, evalueren van wijnen, dranken en gerechten en op het zoeken van de ideale combinatie dranken & gerechten.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in hotels, vakantieparken, restaurant(ketens),... Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% (of meer) leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, de graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef....). Informeer je daarover bij de instellingen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Afgestudeerden kunnen terecht in hotels, restaurants- en cateringbedrijven, evenementenhallen, recreatieparken, sportcentra.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logies-, restaurant- & cateringmanagement 

Afstudeerrichting: Restaurant

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Hotel, Onthaal- en PR-techn., Voeding,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Afstandsonderwijs
Werkplekleren
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Maitre d'hotel ( knelpuntberoep)
Manager hotel restaurant ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 23-02-2024