Marketing- en communicatiesupport : Marketingsupport - Graduaatsopleiding

 

Deze opleiding bereidt je voor op een functie in de marketing- of communicatiewereld, als communicatie- of marketingmedewerker. Je verdiept je in verschillende rollen die je in deze functie kan opnemen: communicator, dienstondersteuner, organisator of kwaliteitsbewaker.


In deze opleiding leer je onder andere: • Basisprincipes marketing en communicatie toepassen. - Inzicht verwerven in marketing- en communicatiestrategieën en -acties.

 • Mondeling en schriftelijk communiceren in verschillende stijlen, rekening houdend met diverse doelgroepen en aan de hand van allerhande media.

 • Sociale media op een businessgerichte en succesvolle manier inzetten

 • Visuele content opmaken: flyers, posters, brochures.

 • Managen van projecten en events.

 • Essentiële administratieve vaardigheden. Vlot met de Office-pakketten werken is hierbij een must.

 • Het businessgericht inzetten van Google.

 • Een website en webshop bouwen. - Commerciële skills toepassen


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Reken in het totaal van de opleiding op ongeveer 30% leren in de praktijk. Dit werkplekleren gebeurt onder andere in communicatie- en marketingafdelingen van organisaties.


Sommige hogescholen sluiten deze opleiding af met een graduaatsproef.


Iets voor jou?


Je wil ondersteuning bieden bij uitdagende marketing- en communicatieprojecten.
Je houdt van online en offline communiceren in de vorm van tekst, foto, video, GIF’s en stories.
Je hebt wel wat gevoel voor taal, wat aanleg voor communicatie en wat grafisch of digitaal talent.


Er is geen specifieke vooropleiding nodig.


Studiepunten

120

Marketing- en communicatiesupport : Marketingsupport - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze opleiding bereidt je voor op een functie in de marketing- of communicatiewereld, als communicatie- of marketingmedewerker. Je verdiept je in verschillende rollen die je in deze functie kan opnemen: communicator, dienstondersteuner, organisator of kwaliteitsbewaker.


In deze opleiding leer je onder andere: • Basisprincipes marketing en communicatie toepassen. - Inzicht verwerven in marketing- en communicatiestrategieën en -acties.

 • Mondeling en schriftelijk communiceren in verschillende stijlen, rekening houdend met diverse doelgroepen en aan de hand van allerhande media.

 • Sociale media op een businessgerichte en succesvolle manier inzetten

 • Visuele content opmaken: flyers, posters, brochures.

 • Managen van projecten en events.

 • Essentiële administratieve vaardigheden. Vlot met de Office-pakketten werken is hierbij een must.

 • Het businessgericht inzetten van Google.

 • Een website en webshop bouwen. - Commerciële skills toepassen


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Reken in het totaal van de opleiding op ongeveer 30% leren in de praktijk. Dit werkplekleren gebeurt onder andere in communicatie- en marketingafdelingen van organisaties.


Sommige hogescholen sluiten deze opleiding af met een graduaatsproef.


Iets voor jou?


Je wil ondersteuning bieden bij uitdagende marketing- en communicatieprojecten.
Je houdt van online en offline communiceren in de vorm van tekst, foto, video, GIF’s en stories.
Je hebt wel wat gevoel voor taal, wat aanleg voor communicatie en wat grafisch of digitaal talent.


Er is geen specifieke vooropleiding nodig.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Odisee - Campus Brussel

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Sint-Andries

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen

HOGENT - Campus Mercator


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Marketing- en communicatiesupport 

Afstudeerrichting: Marketingsupport

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Economie, Engels, Frans, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Afstandsonderwijs
Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Mercator

Starten in februari
Werkplekleren

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Starten in februari
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Henleykaai 84  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Handel (TSO) 92 0,70 66,2 17 8 3 15 45 4
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 310 3,85 63,7 40 30 37 55 127 21
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 33 0,41 79,7 1 1 1 6 19 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 76 0,29 74,0 8 8 4 7 46 3
Winkelbeheer en etalage (BSO) 74 4,07 61,3 16 3 9 13 26 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 25-04-2023

Marketing- en communicatiesupport : Marketingsupport - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze opleiding bereidt je voor op een functie in de marketing- of communicatiewereld, als communicatie- of marketingmedewerker. Je verdiept je in verschillende rollen die je in deze functie kan opnemen: communicator, dienstondersteuner, organisator of kwaliteitsbewaker.


In deze opleiding leer je onder andere: • Basisprincipes marketing en communicatie toepassen. - Inzicht verwerven in marketing- en communicatiestrategieën en -acties.

 • Mondeling en schriftelijk communiceren in verschillende stijlen, rekening houdend met diverse doelgroepen en aan de hand van allerhande media.

 • Sociale media op een businessgerichte en succesvolle manier inzetten

 • Visuele content opmaken: flyers, posters, brochures.

 • Managen van projecten en events.

 • Essentiële administratieve vaardigheden. Vlot met de Office-pakketten werken is hierbij een must.

 • Het businessgericht inzetten van Google.

 • Een website en webshop bouwen. - Commerciële skills toepassen


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Reken in het totaal van de opleiding op ongeveer 30% leren in de praktijk. Dit werkplekleren gebeurt onder andere in communicatie- en marketingafdelingen van organisaties.


Sommige hogescholen sluiten deze opleiding af met een graduaatsproef.


Iets voor jou?


Je wil ondersteuning bieden bij uitdagende marketing- en communicatieprojecten.
Je houdt van online en offline communiceren in de vorm van tekst, foto, video, GIF’s en stories.
Je hebt wel wat gevoel voor taal, wat aanleg voor communicatie en wat grafisch of digitaal talent.


Er is geen specifieke vooropleiding nodig.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Odisee - Campus Brussel

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Sint-Andries

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen

HOGENT - Campus Mercator


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Marketing- en communicatiesupport 

Afstudeerrichting: Marketingsupport

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Economie, Engels, Frans, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Afstandsonderwijs
Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Mercator

Starten in februari
Werkplekleren

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Starten in februari
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Henleykaai 84  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Handel (TSO) 92 0,70 66,2 17 8 3 15 45 4
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 310 3,85 63,7 40 30 37 55 127 21
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 33 0,41 79,7 1 1 1 6 19 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 76 0,29 74,0 8 8 4 7 46 3
Winkelbeheer en etalage (BSO) 74 4,07 61,3 16 3 9 13 26 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 25-04-2023