Voertuigtechnieken - Graduaatsopleiding

 

Je wil graag een praktische opleiding, en auto’s, vrachtwagens, motors… interesseren je enorm. Je houdt ervan om te sleutelen aan voertuigen en je droomt van een job in de voertuigensector? Dan is deze opleiding welicht iets voor jou.


Het graduaat in de Voertuigtechnieken heeft 4 afstudeerrichtingen: • Agrarische en industriële voertuigen (alleen in Katholieke hogeschool Vives)

 • Brom- en motorfietsen

 • Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 • Zware bedrijfsvoertuigen


Je leert o.a.: • moderne voertuigen onderhouden en herstellen

 • op een snelle en efficiënte manier bij problemen aan een voertuig een diagnose leren stellen

 • snel evoluerende en moderne technologieën in de voertuigtechniek bestuderen en begrijpen

 • met behulp van moderne apparatuur de praktische aspecten van voertuigen bestuderen en inoefenen

 • attitudes en vaardigheden aanleren die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, zich flexibel opstellen, communiceren …


Onder andere volgende vakken komen aan bod: • mechanica

 • diagnostechnieken 

 • automotive fundamentals

 • carrosserie

 • hydraulica en pneumatica

 • elektronica

 • aandrijfsystemen

 • verbrandingsmotoren

 • ...


Je leert de praktijk via projectwerking en werkplekleren in bedrijven binnen de autosector (onderhoud, automechanica, diagnosecentra, garages, garages en verkoopplaatsen voor moto's en bromfietsen,...). Reken 30% of meer van de opleidingstijd voor het praktijkgedeelte.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


Meer info:


Thomas More
Vives


Studiepunten

120

Voertuigtechnieken - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je wil graag een praktische opleiding, en auto’s, vrachtwagens, motors… interesseren je enorm. Je houdt ervan om te sleutelen aan voertuigen en je droomt van een job in de voertuigensector? Dan is deze opleiding welicht iets voor jou.


Het graduaat in de Voertuigtechnieken heeft 4 afstudeerrichtingen: • Agrarische en industriële voertuigen (alleen in Katholieke hogeschool Vives)

 • Brom- en motorfietsen

 • Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 • Zware bedrijfsvoertuigen


Je leert o.a.: • moderne voertuigen onderhouden en herstellen

 • op een snelle en efficiënte manier bij problemen aan een voertuig een diagnose leren stellen

 • snel evoluerende en moderne technologieën in de voertuigtechniek bestuderen en begrijpen

 • met behulp van moderne apparatuur de praktische aspecten van voertuigen bestuderen en inoefenen

 • attitudes en vaardigheden aanleren die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, zich flexibel opstellen, communiceren …


Onder andere volgende vakken komen aan bod: • mechanica

 • diagnostechnieken 

 • automotive fundamentals

 • carrosserie

 • hydraulica en pneumatica

 • elektronica

 • aandrijfsystemen

 • verbrandingsmotoren

 • ...


Je leert de praktijk via projectwerking en werkplekleren in bedrijven binnen de autosector (onderhoud, automechanica, diagnosecentra, garages, garages en verkoopplaatsen voor moto's en bromfietsen,...). Reken 30% of meer van de opleidingstijd voor het praktijkgedeelte.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


Meer info:


Thomas More
Vives


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Voertuigtechnieken 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Autotechniek, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektromechanica, Mechanica, Veiligheidstechniek,

Vervolgopleidingen

Via een vervolgtraject van +/- 90 studiepunten kan je nog een professioneel bachelordiploma behalen Autotechnologie behalen. Ander bacheloropleidingen zijn ook mogelijk, maar voor de (duur van de) mogelijke vervolgtrajecten informeer je je best bij de hogescholen.

Instellingen

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021

Voertuigtechnieken - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je wil graag een praktische opleiding, en auto’s, vrachtwagens, motors… interesseren je enorm. Je houdt ervan om te sleutelen aan voertuigen en je droomt van een job in de voertuigensector? Dan is deze opleiding welicht iets voor jou.


Het graduaat in de Voertuigtechnieken heeft 4 afstudeerrichtingen: • Agrarische en industriële voertuigen (alleen in Katholieke hogeschool Vives)

 • Brom- en motorfietsen

 • Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

 • Zware bedrijfsvoertuigen


Je leert o.a.: • moderne voertuigen onderhouden en herstellen

 • op een snelle en efficiënte manier bij problemen aan een voertuig een diagnose leren stellen

 • snel evoluerende en moderne technologieën in de voertuigtechniek bestuderen en begrijpen

 • met behulp van moderne apparatuur de praktische aspecten van voertuigen bestuderen en inoefenen

 • attitudes en vaardigheden aanleren die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, zich flexibel opstellen, communiceren …


Onder andere volgende vakken komen aan bod: • mechanica

 • diagnostechnieken 

 • automotive fundamentals

 • carrosserie

 • hydraulica en pneumatica

 • elektronica

 • aandrijfsystemen

 • verbrandingsmotoren

 • ...


Je leert de praktijk via projectwerking en werkplekleren in bedrijven binnen de autosector (onderhoud, automechanica, diagnosecentra, garages, garages en verkoopplaatsen voor moto's en bromfietsen,...). Reken 30% of meer van de opleidingstijd voor het praktijkgedeelte.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


Meer info:


Thomas More
Vives


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Voertuigtechnieken 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Autotechniek, Elektriciteit, Elektromechanica, Elektromechanica, Mechanica, Veiligheidstechniek,

Vervolgopleidingen

Via een vervolgtraject van +/- 90 studiepunten kan je nog een professioneel bachelordiploma behalen Autotechnologie behalen. Ander bacheloropleidingen zijn ook mogelijk, maar voor de (duur van de) mogelijke vervolgtrajecten informeer je je best bij de hogescholen.

Instellingen

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 28-06-2021