Juridisch-administratieve ondersteuning - Graduaatsopleiding

 

Geboeid door recht en op zoek naar een praktische-technische opleiding waarmee je snel aan de slag kan als allround juridisch-administratief medewerker?


Dan is deze graduaatsopleiding misschien iets voor jou? Specifieke voorkennis is niet vereist, iedereen kan starten aan deze opleiding.


Je leert er alle praktische en theoretische kennis die noodzakelijk is om: • voorbereidend werk te doen in juridische dossiers,

 • juridische documenten op te stellen,

 • cliënten op een correcte manier te woord staat bij het situeren en uitleggen van juridische stukken.


Tijdens je opleiding krijg je - naast de algemene vaardigheden - vakken als: burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht, handels-, vennootschaps- en verzekeringsrecht, economisch, sociaal en fiscaal recht, openbare besturen, strafrecht en strafvordering.


Je doet via de praktijk kennis en ervaring op in de belangrijkste rechtstakken. Zo leer je juridische documenten zoals een ingebrekestelling, dagvaarding, publicatie in het Belgisch Staatsblad begrijpen en kan je ze ook zelf opmaken.


 Daarnaast verdiep je je in professionele communicatie, ICT-vaardigheden en bedrijfseconomische inzichten.


 Via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren leer je veel al doende. Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op minstens 30% leren in de praktijk.


Dit werkplekleren gebeurt o.a. in rechtspraktijken (advocatenkantoren, notariaten,...) op de juridische dienst van een onderneming of overheidsdiensten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom vooraf over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bv. zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject (vb. avondonderwijs of deeltijds onderwijs) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120

Juridisch-administratieve ondersteuning - Graduaatsopleiding

Algemene info

Geboeid door recht en op zoek naar een praktische-technische opleiding waarmee je snel aan de slag kan als allround juridisch-administratief medewerker?


Dan is deze graduaatsopleiding misschien iets voor jou? Specifieke voorkennis is niet vereist, iedereen kan starten aan deze opleiding.


Je leert er alle praktische en theoretische kennis die noodzakelijk is om: • voorbereidend werk te doen in juridische dossiers,

 • juridische documenten op te stellen,

 • cliënten op een correcte manier te woord staat bij het situeren en uitleggen van juridische stukken.


Tijdens je opleiding krijg je - naast de algemene vaardigheden - vakken als: burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht, handels-, vennootschaps- en verzekeringsrecht, economisch, sociaal en fiscaal recht, openbare besturen, strafrecht en strafvordering.


Je doet via de praktijk kennis en ervaring op in de belangrijkste rechtstakken. Zo leer je juridische documenten zoals een ingebrekestelling, dagvaarding, publicatie in het Belgisch Staatsblad begrijpen en kan je ze ook zelf opmaken.


 Daarnaast verdiep je je in professionele communicatie, ICT-vaardigheden en bedrijfseconomische inzichten.


 Via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren leer je veel al doende. Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op minstens 30% leren in de praktijk.


Dit werkplekleren gebeurt o.a. in rechtspraktijken (advocatenkantoren, notariaten,...) op de juridische dienst van een onderneming of overheidsdiensten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom vooraf over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bv. zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject (vb. avondonderwijs of deeltijds onderwijs) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Juridisch-administratieve ondersteuning 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Recht, Secretariaat, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bedrijfsmanagement-Rechtspraktijk behalen. Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Juridisch medewerker
Medewerker lokale ontwikkeling

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 51 0,63 61,7 11 3 7 9 18 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 08-03-2024

Juridisch-administratieve ondersteuning - Graduaatsopleiding

Algemene info

Geboeid door recht en op zoek naar een praktische-technische opleiding waarmee je snel aan de slag kan als allround juridisch-administratief medewerker?


Dan is deze graduaatsopleiding misschien iets voor jou? Specifieke voorkennis is niet vereist, iedereen kan starten aan deze opleiding.


Je leert er alle praktische en theoretische kennis die noodzakelijk is om: • voorbereidend werk te doen in juridische dossiers,

 • juridische documenten op te stellen,

 • cliënten op een correcte manier te woord staat bij het situeren en uitleggen van juridische stukken.


Tijdens je opleiding krijg je - naast de algemene vaardigheden - vakken als: burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht, handels-, vennootschaps- en verzekeringsrecht, economisch, sociaal en fiscaal recht, openbare besturen, strafrecht en strafvordering.


Je doet via de praktijk kennis en ervaring op in de belangrijkste rechtstakken. Zo leer je juridische documenten zoals een ingebrekestelling, dagvaarding, publicatie in het Belgisch Staatsblad begrijpen en kan je ze ook zelf opmaken.


 Daarnaast verdiep je je in professionele communicatie, ICT-vaardigheden en bedrijfseconomische inzichten.


 Via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren leer je veel al doende. Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op minstens 30% leren in de praktijk.


Dit werkplekleren gebeurt o.a. in rechtspraktijken (advocatenkantoren, notariaten,...) op de juridische dienst van een onderneming of overheidsdiensten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom vooraf over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bv. zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Je kan ook een flexibel traject (vb. avondonderwijs of deeltijds onderwijs) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Juridisch-administratieve ondersteuning 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Recht, Secretariaat, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Bedrijfsmanagement-Rechtspraktijk behalen. Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkplekleren

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Juridisch medewerker
Medewerker lokale ontwikkeling

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 51 0,63 61,7 11 3 7 9 18 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 08-03-2024