Hernieuwbare energiesystemen - Graduaatsopleiding

 

Hernieuwbare energiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze systemen zetten zon, wind, water, biomassa en natuurlijke warmte om in mechanische energie, elektriciteit, warmte of brandstof.
In deze opleiding leer je alles over deze systemen en kan jij ze vervolgens installeren en onderhouden.
Je krijgt basis elektriciteit, elektrische installaties, HVAC-sturingen, mechanische machines, installatietechnieken, zonneboiler,... Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen, warmtepompen en pellet kachels in woningen kan installeren, in dienst nemen en hoe je ze moet afregelen zodat ze juist werken. In een industriële omgeving leer je te werken aan de installatie, indienstneming en afregeling van dezelfde energiesystemen en ook van windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.
Met de hulp van digitale tools leer je bepalen hoe krachtig de systemen moeten zijn. Je zorgt voor het onderhoud. Je wordt opgeleid om duurzaam om te gaan met energie. In kader hiervan leren we je hoe grote, oplaadbare batterijen in woningen en in de industrie werken en hoe je ermee kan omgaan, wat de voordelen zijn van duurzame verlichting en het belang van isolatie en passief bouwen.
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in bedrijven die zich specialiseren in zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, ...
Met deze opleiding kan je aan de slag als montage- en onderhoudstechnicus Hernieuwbare energiesystemen of geef je technische ondersteuning hieromtrent bij een bouwbedrijf. Of je kiest voor een technische-commerciële functie binnen de sector of werkt als inkoper-verkoper van Hernieuwbare energiesystemen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
UCLL
Vives


Studiepunten

120

Hernieuwbare energiesystemen - Graduaatsopleiding

Algemene info

Hernieuwbare energiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze systemen zetten zon, wind, water, biomassa en natuurlijke warmte om in mechanische energie, elektriciteit, warmte of brandstof.
In deze opleiding leer je alles over deze systemen en kan jij ze vervolgens installeren en onderhouden.
Je krijgt basis elektriciteit, elektrische installaties, HVAC-sturingen, mechanische machines, installatietechnieken, zonneboiler,... Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen, warmtepompen en pellet kachels in woningen kan installeren, in dienst nemen en hoe je ze moet afregelen zodat ze juist werken. In een industriële omgeving leer je te werken aan de installatie, indienstneming en afregeling van dezelfde energiesystemen en ook van windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.
Met de hulp van digitale tools leer je bepalen hoe krachtig de systemen moeten zijn. Je zorgt voor het onderhoud. Je wordt opgeleid om duurzaam om te gaan met energie. In kader hiervan leren we je hoe grote, oplaadbare batterijen in woningen en in de industrie werken en hoe je ermee kan omgaan, wat de voordelen zijn van duurzame verlichting en het belang van isolatie en passief bouwen.
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in bedrijven die zich specialiseren in zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, ...
Met deze opleiding kan je aan de slag als montage- en onderhoudstechnicus Hernieuwbare energiesystemen of geef je technische ondersteuning hieromtrent bij een bouwbedrijf. Of je kiest voor een technische-commerciële functie binnen de sector of werkt als inkoper-verkoper van Hernieuwbare energiesystemen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
UCLL
Vives


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Hernieuwbare energiesystemen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Klimatisatie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Lijndraaiersstraat 60  8400 Oostende
059 56 90 00    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 24-01-2022

Hernieuwbare energiesystemen - Graduaatsopleiding

Algemene info

Hernieuwbare energiesystemen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Deze systemen zetten zon, wind, water, biomassa en natuurlijke warmte om in mechanische energie, elektriciteit, warmte of brandstof.
In deze opleiding leer je alles over deze systemen en kan jij ze vervolgens installeren en onderhouden.
Je krijgt basis elektriciteit, elektrische installaties, HVAC-sturingen, mechanische machines, installatietechnieken, zonneboiler,... Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen, warmtepompen en pellet kachels in woningen kan installeren, in dienst nemen en hoe je ze moet afregelen zodat ze juist werken. In een industriële omgeving leer je te werken aan de installatie, indienstneming en afregeling van dezelfde energiesystemen en ook van windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.
Met de hulp van digitale tools leer je bepalen hoe krachtig de systemen moeten zijn. Je zorgt voor het onderhoud. Je wordt opgeleid om duurzaam om te gaan met energie. In kader hiervan leren we je hoe grote, oplaadbare batterijen in woningen en in de industrie werken en hoe je ermee kan omgaan, wat de voordelen zijn van duurzame verlichting en het belang van isolatie en passief bouwen.
De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in bedrijven die zich specialiseren in zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, ...
Met deze opleiding kan je aan de slag als montage- en onderhoudstechnicus Hernieuwbare energiesystemen of geef je technische ondersteuning hieromtrent bij een bouwbedrijf. Of je kiest voor een technische-commerciële functie binnen de sector of werkt als inkoper-verkoper van Hernieuwbare energiesystemen.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Meer info:


PXL
UCLL
Vives


Studiepunten

120

Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Hernieuwbare energiesystemen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 - 120 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Elektromechanica of Klimatisatie behalen.

Dit kan mogelijks in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Lijndraaiersstraat 60  8400 Oostende
059 56 90 00    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 24-01-2022