Opleiding: Hernieuwbare energiesystemen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

Wil je mee zorgen voor een 'groene' toekomst? Ben je geïnteresseerd in hernieuwbare energiesystemen die trouwens niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving ?
Denk aan die  systemen die zon, wind, water, biomassa en natuurlijke warmte omzetten in mechanische energie, elektriciteit, warmte of brandstof. ... dan is deze opleiding misschien iets voor jou?  
Je leert er alles over deze systemen en hoe je ze kan monteren en onderhouden. Specifieke voorkennis is niet vereist.


Je krijgt basis elektriciteit, elektrische installaties, HVAC-sturingen, mechanische machines, installatietechnieken, zonneboiler,...


Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen, warmtepompen en pellet kachels in woningen kan installeren, in dienst nemen en hoe je ze moet afregelen zodat ze juist werken.
In een industriële omgeving leer je (onder begeleiding) werken aan de installatie, indienstneming en afregeling van dezelfde energiesystemen en ook van windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.


Met de hulp van digitale tools leer je bepalen hoe krachtig de systemen moeten zijn. Je zorgt voor het onderhoud. Je wordt opgeleid om duurzaam om te gaan met energie.
Je leert hoe grote, oplaadbare batterijen in woningen en in de industrie werken en hoe je ermee kan omgaan, wat de voordelen zijn van duurzame verlichting en het belang van isolatie en passief bouwen.


Reken in het totaal van de opleiding ongeveer op 30% 'leren in de praktijk'. Dit gebeurt via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt in bedrijven die zich specialiseren in zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, ... 


Met deze opleiding kan je aan de slag als gespecialiseerd installateur of onderhoudstechnicus van hernieuwbare energiesystemen. 


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren.
Informeer je daarom vooraf over de structuur en planning van deze opleiding bij de hogeschool van keuze.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Diepenbeek (19E)
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Hogeschool VIVES, Campus Oostende Station ()
    Lijndraaiersstraat 60
8400 Oostende
Odisee, Campus Aalst (24C)
    Kwalestraat 154
9320 Nieuwerkerken
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.