Accounting administration - Graduaatsopleiding

 

Deze opleiding bereidt voor op een functie van (hulp)boekhouder.
Met de stevige basis die je leert, kan je gaan werken in kleine of grote ondernemingen, boekhoud- of fiscale kantoren en in heel wat andere boeiende organisaties. Voorkennis is niet nodig maar interesse wel!


Je verdiept je in: • Bedrijfsbeleid: Hier leer je over het verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak, enkele en dubbele boekhouding, financiële technieken en analyse, sociaal en fiscaal recht, digitale hulpmiddelen in de administratie en boekhouding, vennootschapsrecht, kostprijsberekening...

 • Accountancy (boekhouden): Algemene boekhouding (dubbel boekhouden, computerboekhouden, vennootschapsboekhouden, ...), jaarrekeningen en een balans opmaken, behoren allemaal tot het programma.

 • Fiscaliteit: Dit heeft te maken met o.a. directe en indirecte belasting, personenbelasting, vernootschapsbelasting, ...


Daarnaast heb je nog verbredende vakken zoals bijvoorbeeld communicatie, ICT en kan er ook via projecten gewerkt worden aan de opleiding(sonderdelen).


Naast de theorie krijg je veel praktijk en ga je ook werkplekleren. Dit is meedraaien in een bedrijf, financiële instelling, verzekeringskantoor, ... Dit werkplekleren neemt heel wat uren in beslag. Informeer bij de hogeschool hoe zij dit concreet organiseren. 


De organisatie van de opleiding verschilt immers van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). 
Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvraegen.


Studiepunten

120

Accounting administration - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze opleiding bereidt voor op een functie van (hulp)boekhouder.
Met de stevige basis die je leert, kan je gaan werken in kleine of grote ondernemingen, boekhoud- of fiscale kantoren en in heel wat andere boeiende organisaties. Voorkennis is niet nodig maar interesse wel!


Je verdiept je in: • Bedrijfsbeleid: Hier leer je over het verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak, enkele en dubbele boekhouding, financiële technieken en analyse, sociaal en fiscaal recht, digitale hulpmiddelen in de administratie en boekhouding, vennootschapsrecht, kostprijsberekening...

 • Accountancy (boekhouden): Algemene boekhouding (dubbel boekhouden, computerboekhouden, vennootschapsboekhouden, ...), jaarrekeningen en een balans opmaken, behoren allemaal tot het programma.

 • Fiscaliteit: Dit heeft te maken met o.a. directe en indirecte belasting, personenbelasting, vernootschapsbelasting, ...


Daarnaast heb je nog verbredende vakken zoals bijvoorbeeld communicatie, ICT en kan er ook via projecten gewerkt worden aan de opleiding(sonderdelen).


Naast de theorie krijg je veel praktijk en ga je ook werkplekleren. Dit is meedraaien in een bedrijf, financiële instelling, verzekeringskantoor, ... Dit werkplekleren neemt heel wat uren in beslag. Informeer bij de hogeschool hoe zij dit concreet organiseren. 


De organisatie van de opleiding verschilt immers van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). 
Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvraegen.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Sint-Andries

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Mercator

Odisee - Campus Sint-Niklaas

HOGENT - Campus Lokeren

HOGENT - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Accounting administration 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Recht, Secretariaat, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten het diploma van Professioneel bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit behalen. Dit kan in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Odisee, Campus Brussel

Avondonderwijs

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Sint-Andries

VDAB-traject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject

Thomas More, Campus Lier

Starten in februari
VDAB-traject

Thomas More, Campus De Vest

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Mercator

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Avondonderwijs

HOGENT, Campus Lokeren

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

HOGENT, Campus Aalst

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Antwerpsestraat 99  2500 Lier

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Henleykaai 84  9000 Gent

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas

Groendreef 31  9160 Lokeren

Arbeidstraat 14  9300 Aalst

Beroepsuitwegen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Administratief en financieel verantwoordelijke
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding
Medewerker openbare financiën
Medewerker openbare schatkist
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 56 1,21 65,0 5 4 9 10 23 5
Handel (TSO) 139 1,06 67,5 24 11 18 21 56 9
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 383 4,75 47,0 71 76 53 77 79 27
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 47 0,18 64,2 2 8 5 13 17 2
Winkelbeheer en etalage (BSO) 35 1,93 33,1 11 8 5 2 7 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024

Accounting administration - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze opleiding bereidt voor op een functie van (hulp)boekhouder.
Met de stevige basis die je leert, kan je gaan werken in kleine of grote ondernemingen, boekhoud- of fiscale kantoren en in heel wat andere boeiende organisaties. Voorkennis is niet nodig maar interesse wel!


Je verdiept je in: • Bedrijfsbeleid: Hier leer je over het verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak, enkele en dubbele boekhouding, financiële technieken en analyse, sociaal en fiscaal recht, digitale hulpmiddelen in de administratie en boekhouding, vennootschapsrecht, kostprijsberekening...

 • Accountancy (boekhouden): Algemene boekhouding (dubbel boekhouden, computerboekhouden, vennootschapsboekhouden, ...), jaarrekeningen en een balans opmaken, behoren allemaal tot het programma.

 • Fiscaliteit: Dit heeft te maken met o.a. directe en indirecte belasting, personenbelasting, vernootschapsbelasting, ...


Daarnaast heb je nog verbredende vakken zoals bijvoorbeeld communicatie, ICT en kan er ook via projecten gewerkt worden aan de opleiding(sonderdelen).


Naast de theorie krijg je veel praktijk en ga je ook werkplekleren. Dit is meedraaien in een bedrijf, financiële instelling, verzekeringskantoor, ... Dit werkplekleren neemt heel wat uren in beslag. Informeer bij de hogeschool hoe zij dit concreet organiseren. 


De organisatie van de opleiding verschilt immers van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, werken met 'Skill labs',...). 
Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvraegen.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Sint-Andries

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Mercator

Odisee - Campus Sint-Niklaas

HOGENT - Campus Lokeren

HOGENT - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Accounting administration 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Recht, Secretariaat, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten het diploma van Professioneel bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit behalen. Dit kan in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Met een graduaatsdiploma van het HBO kan je meestal via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO. Dit traject kan flexibel worden georganiseerd (bv. afstandsonderwijs).

Contacteer de hogeschool van jouw keuze voor meer informatie!

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Odisee, Campus Brussel

Avondonderwijs

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Sint-Andries

VDAB-traject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject

Thomas More, Campus Lier

Starten in februari
VDAB-traject

Thomas More, Campus De Vest

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Mercator

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Avondonderwijs

HOGENT, Campus Lokeren

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

HOGENT, Campus Aalst

Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Antwerpsestraat 99  2500 Lier

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Henleykaai 84  9000 Gent

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas

Groendreef 31  9160 Lokeren

Arbeidstraat 14  9300 Aalst

Beroepsuitwegen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Administratief en financieel verantwoordelijke
Belastingadviseur - consulent
Boekhouder ( knelpuntberoep)
Medewerker boekhouding
Medewerker openbare financiën
Medewerker openbare schatkist
Verantwoordelijke boekhouding
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financi�le audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 56 1,21 65,0 5 4 9 10 23 5
Handel (TSO) 139 1,06 67,5 24 11 18 21 56 9
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 383 4,75 47,0 71 76 53 77 79 27
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 47 0,18 64,2 2 8 5 13 17 2
Winkelbeheer en etalage (BSO) 35 1,93 33,1 11 8 5 2 7 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024