Studiekeuzebegeleiding - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat heeft als doelstelling om de competenties inzake studiekeuzebegeleiding bij de deelnemers te versterken.  
De cursist kan: • leerlingen, zowel individueel als in groep, begeleiden in hun studie- of loopbaankeuze

 • uitleg geven over de structuur van het onderwijs en de verschillende overstapmogelijkheden aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen en zelfs buitenstaanders)

 • diverse methodieken hanteren bij studiekeuzebegeleiding

 • diverse bronnen en materialen raadplegen en deze gericht inzetten bij de studiekeuzebegeleiding, vertrekkend vanuit een analyse van de beginsituatie

 • samenwerken met diverse partners die betrokken zijn bij de studiekeuzebegeleiding (CLB, CDO, VDAB, ...)

 • studiekeuzegesprekken voeren met leerlingen, zowel individueel als in groep

 • beleidsvoorstellen formuleren om studiekeuzebegeleiding op een doordachte manier te integreren in de globale schoolwerking.Het postgraduaat bestaat uit vier modules van vijf studiepunten die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden: 1. Het keuzeproces

 2. Materiaalverkenning

 3. Coaching en gesprekstechnieken

 4. Beleid en organisatie.


Meer info PXLStudiepunten

20

Studiekeuzebegeleiding - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat heeft als doelstelling om de competenties inzake studiekeuzebegeleiding bij de deelnemers te versterken.  
De cursist kan: • leerlingen, zowel individueel als in groep, begeleiden in hun studie- of loopbaankeuze

 • uitleg geven over de structuur van het onderwijs en de verschillende overstapmogelijkheden aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen en zelfs buitenstaanders)

 • diverse methodieken hanteren bij studiekeuzebegeleiding

 • diverse bronnen en materialen raadplegen en deze gericht inzetten bij de studiekeuzebegeleiding, vertrekkend vanuit een analyse van de beginsituatie

 • samenwerken met diverse partners die betrokken zijn bij de studiekeuzebegeleiding (CLB, CDO, VDAB, ...)

 • studiekeuzegesprekken voeren met leerlingen, zowel individueel als in groep

 • beleidsvoorstellen formuleren om studiekeuzebegeleiding op een doordachte manier te integreren in de globale schoolwerking.Het postgraduaat bestaat uit vier modules van vijf studiepunten die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden: 1. Het keuzeproces

 2. Materiaalverkenning

 3. Coaching en gesprekstechnieken

 4. Beleid en organisatie.


Meer info PXLStudiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden.
Dit postgraduaat richt zich in eerste instantie tot studiekeuzebegeleiders in het secundair onderwijs.
Daarnaast staat het postgraduaat open voor iedereen die instaat voor de begeleiding van jongeren, zowel binnen als buiten het onderwijs. We denken dan aan: • klastitularissen

 • leraren basisonderwijs en secundair onderwijs

 • leerlingbegeleiders

 • CLB-medewerkers

 • trajectbegeleiders binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Studiekeuzebegeleiding 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017

Studiekeuzebegeleiding - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat heeft als doelstelling om de competenties inzake studiekeuzebegeleiding bij de deelnemers te versterken.  
De cursist kan: • leerlingen, zowel individueel als in groep, begeleiden in hun studie- of loopbaankeuze

 • uitleg geven over de structuur van het onderwijs en de verschillende overstapmogelijkheden aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen en zelfs buitenstaanders)

 • diverse methodieken hanteren bij studiekeuzebegeleiding

 • diverse bronnen en materialen raadplegen en deze gericht inzetten bij de studiekeuzebegeleiding, vertrekkend vanuit een analyse van de beginsituatie

 • samenwerken met diverse partners die betrokken zijn bij de studiekeuzebegeleiding (CLB, CDO, VDAB, ...)

 • studiekeuzegesprekken voeren met leerlingen, zowel individueel als in groep

 • beleidsvoorstellen formuleren om studiekeuzebegeleiding op een doordachte manier te integreren in de globale schoolwerking.Het postgraduaat bestaat uit vier modules van vijf studiepunten die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden: 1. Het keuzeproces

 2. Materiaalverkenning

 3. Coaching en gesprekstechnieken

 4. Beleid en organisatie.


Meer info PXLStudiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden.
Dit postgraduaat richt zich in eerste instantie tot studiekeuzebegeleiders in het secundair onderwijs.
Daarnaast staat het postgraduaat open voor iedereen die instaat voor de begeleiding van jongeren, zowel binnen als buiten het onderwijs. We denken dan aan: • klastitularissen

 • leraren basisonderwijs en secundair onderwijs

 • leerlingbegeleiders

 • CLB-medewerkers

 • trajectbegeleiders binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Studiekeuzebegeleiding 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 00    Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017