Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek - Postgraduaat

 

Het programma is onderverdeeld in zes modules die samen het volledige programma vormen.
Het staat een student ook vrij het programma deeltijds te volgen.
Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. 
Van een student die de postgraduaat-opleiding in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat hij/zij: • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;

 • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;

 • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;

 • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;

 • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;

 • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;

 • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.


Info Universiteit Antwerpen


Studiepunten

60

Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek - Postgraduaat

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Het programma is onderverdeeld in zes modules die samen het volledige programma vormen.
Het staat een student ook vrij het programma deeltijds te volgen.
Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. 
Van een student die de postgraduaat-opleiding in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat hij/zij: • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;

 • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;

 • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;

 • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;

 • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;

 • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;

 • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.


Info Universiteit Antwerpen


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Het Postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits zij houder zijn van een universitair of hogeschool diploma.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Universiteit Antwerpen Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017

Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek - Postgraduaat

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Het programma is onderverdeeld in zes modules die samen het volledige programma vormen.
Het staat een student ook vrij het programma deeltijds te volgen.
Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. 
Van een student die de postgraduaat-opleiding in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek heeft gevolgd, wordt verwacht dat hij/zij: • een grondige kennis heeft van de grondslagen, de structuren, de methodologie en de systematiek van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek en de vaardigheid bezit om die kennis toe te passen;

 • inzicht heeft in de rol van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;

 • een wetenschappelijke attitude heeft, door verbanden te kunnen leggen tussen de in de verschillende modules aangereikte kennis en door kennis te kunnen vinden in wetenschappelijke publicaties en databanken;

 • voortdurend aandacht heeft voor de verbanden tussen recht en ethiek;

 • kritisch kan reflecteren over juridisch-ethische aspecten van de geneeskunde;

 • op heldere en kritische wijze kan rapporteren en mondeling kan presenteren;

 • openstaat voor de internationale aspecten van de gezondheidszorg.


Info Universiteit Antwerpen


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Het Postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits zij houder zijn van een universitair of hogeschool diploma.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Universiteit Antwerpen Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017