Kerkelijk recht - Master-na-master

 

KULeuven


Studiepunten

120

Kerkelijk recht - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KULeuven


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:
Studenten behaalden cumulatief:

- Bachelor (of Master) in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (of Engelstalige equivalent)
of een diploma van volledige opleiding dat leidt tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst;
- Master in samenleving, recht en religie (of Engelstalige equivalent)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Kerkelijk recht 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

Kerkelijk recht - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KULeuven


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:
Studenten behaalden cumulatief:

- Bachelor (of Master) in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (of Engelstalige equivalent)
of een diploma van volledige opleiding dat leidt tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst;
- Master in samenleving, recht en religie (of Engelstalige equivalent)

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Kerkelijk recht 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024