Opleiding: Kerkelijk recht
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks:
Studenten behaalden cumulatief:

- Bachelor (of Master) in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (of Engelstalige equivalent)
of een diploma van volledige opleiding dat leidt tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst;
- Master in samenleving, recht en religie (of Engelstalige equivalent)

 
Klemtonen
 

KULeuven

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.