Autisme en (rand-)normale begaafdheid - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat is bedoeld voor professionelen met minimaal een diploma van professionele bachelor, die zich willen bekwamen en eventueel een meer leidinggevende functie willen opnemen in het onderwijs, opvoeding en hulpverlening aan personen met autisme.


Dit postgraduaat is opgebouwd uit drie modules:
- Een basismodule (8 studiepunten):
In deze module wordt voornamelijk actuele kennis overgebracht, als een fundamentele voorwaarde voor professioneel handelen. 
Hoorcolleges, gebracht door inhoudsdeskundigen, worden onderbouwd met een geleid leertraject en een persoonlijk ontwikkelingstraject onder begeleiding van
ervaringsdeskundigen.
- Orthodidactische module (6 studiepunten):
De hoekstenen van de orthodidactiek worden nog in hoorcollege behandeld, maar de hoofdmoot komt in leergroepen aan bod, waar we kiezen voor probleemgestuurd onderwijs. 
We hebben de intentie om te starten met een leergroep basisonderwijs, secundair onderwijs en inclusief onderwijs en één specifiek naar het werkveld van de
opvoeders/begeleiders.
- Orthopedagogische module (6 studiepunten):
Deze module volgt grosso modo het stramien van de vorige module waarbij ook hier kernpunten worden behandeld in hoorcolleges.
Thema’s die zeker aan bod zullen komen: omgaan met moeilijk gedrag, crisisinterventie, seksualiteit, angst, stress en bijkomende (comorbide) ontwikkelingsproblemen.
Info UCLL


Studiepunten

20

Autisme en (rand-)normale begaafdheid - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat is bedoeld voor professionelen met minimaal een diploma van professionele bachelor, die zich willen bekwamen en eventueel een meer leidinggevende functie willen opnemen in het onderwijs, opvoeding en hulpverlening aan personen met autisme.


Dit postgraduaat is opgebouwd uit drie modules:
- Een basismodule (8 studiepunten):
In deze module wordt voornamelijk actuele kennis overgebracht, als een fundamentele voorwaarde voor professioneel handelen. 
Hoorcolleges, gebracht door inhoudsdeskundigen, worden onderbouwd met een geleid leertraject en een persoonlijk ontwikkelingstraject onder begeleiding van
ervaringsdeskundigen.
- Orthodidactische module (6 studiepunten):
De hoekstenen van de orthodidactiek worden nog in hoorcollege behandeld, maar de hoofdmoot komt in leergroepen aan bod, waar we kiezen voor probleemgestuurd onderwijs. 
We hebben de intentie om te starten met een leergroep basisonderwijs, secundair onderwijs en inclusief onderwijs en één specifiek naar het werkveld van de
opvoeders/begeleiders.
- Orthopedagogische module (6 studiepunten):
Deze module volgt grosso modo het stramien van de vorige module waarbij ook hier kernpunten worden behandeld in hoorcolleges.
Thema’s die zeker aan bod zullen komen: omgaan met moeilijk gedrag, crisisinterventie, seksualiteit, angst, stress en bijkomende (comorbide) ontwikkelingsproblemen.
Info UCLL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Geïnteresseerden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• minimaal houder zijn van een diploma van professionele bachelor en dit in het Onderwijs, in Sociaal-Agogisch Werk of in Gezondheidszorg.
Applicaties van kandidaten met een ander diploma kunnen onderzocht worden.
• werkzaam zijn of ervaring kunnen opdoen in de begeleiding van personen met autisme in het kleuter, lager of secundair onderwijs, in een orthopedagogische setting of als paramedicus of in de gezondheidszorg.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Autisme en (rand-)normale begaafdheid 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2017

Autisme en (rand-)normale begaafdheid - Postgraduaat

 

Dit postgraduaat is bedoeld voor professionelen met minimaal een diploma van professionele bachelor, die zich willen bekwamen en eventueel een meer leidinggevende functie willen opnemen in het onderwijs, opvoeding en hulpverlening aan personen met autisme.


Dit postgraduaat is opgebouwd uit drie modules:
- Een basismodule (8 studiepunten):
In deze module wordt voornamelijk actuele kennis overgebracht, als een fundamentele voorwaarde voor professioneel handelen. 
Hoorcolleges, gebracht door inhoudsdeskundigen, worden onderbouwd met een geleid leertraject en een persoonlijk ontwikkelingstraject onder begeleiding van
ervaringsdeskundigen.
- Orthodidactische module (6 studiepunten):
De hoekstenen van de orthodidactiek worden nog in hoorcollege behandeld, maar de hoofdmoot komt in leergroepen aan bod, waar we kiezen voor probleemgestuurd onderwijs. 
We hebben de intentie om te starten met een leergroep basisonderwijs, secundair onderwijs en inclusief onderwijs en één specifiek naar het werkveld van de
opvoeders/begeleiders.
- Orthopedagogische module (6 studiepunten):
Deze module volgt grosso modo het stramien van de vorige module waarbij ook hier kernpunten worden behandeld in hoorcolleges.
Thema’s die zeker aan bod zullen komen: omgaan met moeilijk gedrag, crisisinterventie, seksualiteit, angst, stress en bijkomende (comorbide) ontwikkelingsproblemen.
Info UCLL


Studiepunten

20

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Geïnteresseerden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• minimaal houder zijn van een diploma van professionele bachelor en dit in het Onderwijs, in Sociaal-Agogisch Werk of in Gezondheidszorg.
Applicaties van kandidaten met een ander diploma kunnen onderzocht worden.
• werkzaam zijn of ervaring kunnen opdoen in de begeleiding van personen met autisme in het kleuter, lager of secundair onderwijs, in een orthopedagogische setting of als paramedicus of in de gezondheidszorg.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Autisme en (rand-)normale begaafdheid 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
UC Leuven-Limburg Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2017