Opleiding: Conferentietolken
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Talen,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Voorwaarden KU Leuven
Houders van een academische master van 240 ECTS (studiepunten volgens het European Credit Transfer System) kunnen worden toegelaten tot het studieprogramma Conferentietolk.
Zij moeten vooraf wel een propedeuse volgen en slagen voor de toelatingsproeven.
Kandidaten die beschikken over een diploma Master in het Tolken worden vrijgesteld van de propedeuse maar niet van de toelatingsproeven.
Voorwaarden UGent:
Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen.
Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven.
Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd.
Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen in de toelatingsproef. 

 
Klemtonen
 

KU Leuven (Brussel)
KU Leuven (Antwerpen)
UGent

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen.
De Europese instellingen hebben in 2011 aangekondigd dat ze in de komende tien jaar een lichting tolken nodig zullen hebben om de tolken te vervangen die uit het beroep stappen.

Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de nood aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
KU Leuven, Campus Sint Andries Antwerpen (10C)
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.