Opleiding: Notariaat
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,
Schoolvakken SO: Recht,
 
 
Bijzondere toelating
 

De kandidaten moeten over een masterdiploma in de Rechten beschikken.

 
Klemtonen
 

UGent  
KU Leuven  
VUB

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris.
De bezoldiging van de stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen.
De kandidaat-notaris kan zelf tot notaris benoemd worden of hij kan met een andere notaris een associatie aangaan en in sommige gevallen een notaris vervangen.
Hij wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend examen.  
Het vergelijkend examen wordt door de benoemingscommissie van de Nationale Kamer van Notarissen georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
Het programma van het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemingscommissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames.
De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de ambtenarij, in de vastgoedsector of in de advocatuur.
Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht, telkens met de nodige aandacht voor de gevolgen op fiscaal en sociaal vlak.
Daarom is deze opleiding niet alleen interessant voor wie notaris wil worden, maar voor iedereen die in deze materie actief zal zijn, zoals advocaten en magistraten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.