Leidinggevende milieuzorg en sanering (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Leidinggevende milieuzorg en sanering?

Je bent verantwoordelijk voor het milieubeleid.
Het kan gaan om
- natuurbescherming
- lucht- en waterkwaliteit
- geluidsoverlast
- verbetering van leefomstandigheden
- het (gedeeltelijk) hergebruiken van afval
- controle op schadelijke invloeden.
Je analyseert de problemen en zoekt een oplossing.
Afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent, doe je aan preventie, bijsturing, opzoekwerk of sensibilisatie.
Je bent verantwoordelijk voor: 
- het uitwerken van milieuvriendelijke technologie (bijv. druktechnologie zonder water, brandstofbesparende ingrepen, ...),
- het bedenken van stockage-installaties (bijv. opslag voor chemicaliën en afvalstoffen, ... )
- het onderhoud van installaties
- het administratieve en financiële beheer van een structuur.           

Beroepssector