Biotechnologie - Graduaatsopleiding

 

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor op een job als laborant of procesorganisator in de voedingssector, de milieuzorg, de farmaceutische sector, de sector van de gentechnologie en in de agro-industrie.
Je leert levende cellen onderzoeken en manipuleren voor de productie van geneesmiddelen, de voedingssector of chemicaliën.


Je krijgt een stevige basis chemie, biochemie, voedings- en milieutechnologie en kwaliteitszorg. 
Door de zeer praktijkgerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om die kennis in de praktijk toe te passen in de labo's op school of via werkplekleren. 


Zeker 1/3 van je programma zal je doorbrengen in een labo, waar je de apparatuur leert gebruiken.
Via werkplekleren doe je ervaring op op de werkvloer. Zo kom je meteen terecht in een bedrijf in de voedingssector, de milieuzorg, de medische sector, de sector van de gentechnologie of de agro-industrie.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je hierover vooraf bij de hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Voor jou?


Een serieuze interesse in organische chemie is nodig.
Ook zonder  wetenschappelijke vooropleiding of kennis van chemie ben je welkom.
Heb je in het secundair onderwijs al een stevige portie wetenschappelijke vakken gevolgd? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling. Of dat mogelijk is, bespreek je met de verantwoordelijke van de hogeschool.


Studiepunten

120

Biotechnologie - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor op een job als laborant of procesorganisator in de voedingssector, de milieuzorg, de farmaceutische sector, de sector van de gentechnologie en in de agro-industrie.
Je leert levende cellen onderzoeken en manipuleren voor de productie van geneesmiddelen, de voedingssector of chemicaliën.


Je krijgt een stevige basis chemie, biochemie, voedings- en milieutechnologie en kwaliteitszorg. 
Door de zeer praktijkgerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om die kennis in de praktijk toe te passen in de labo's op school of via werkplekleren. 


Zeker 1/3 van je programma zal je doorbrengen in een labo, waar je de apparatuur leert gebruiken.
Via werkplekleren doe je ervaring op op de werkvloer. Zo kom je meteen terecht in een bedrijf in de voedingssector, de milieuzorg, de medische sector, de sector van de gentechnologie of de agro-industrie.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je hierover vooraf bij de hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Voor jou?


Een serieuze interesse in organische chemie is nodig.
Ook zonder  wetenschappelijke vooropleiding of kennis van chemie ben je welkom.
Heb je in het secundair onderwijs al een stevige portie wetenschappelijke vakken gevolgd? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling. Of dat mogelijk is, bespreek je met de verantwoordelijke van de hogeschool.


Studiepunten

120


Instellingen:

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biotechnologie 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, , ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Werkplekleren

Instellingen

Herestraat 49  3000 Leuven

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 22-11-2023

Biotechnologie - Graduaatsopleiding

Algemene info

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor op een job als laborant of procesorganisator in de voedingssector, de milieuzorg, de farmaceutische sector, de sector van de gentechnologie en in de agro-industrie.
Je leert levende cellen onderzoeken en manipuleren voor de productie van geneesmiddelen, de voedingssector of chemicaliën.


Je krijgt een stevige basis chemie, biochemie, voedings- en milieutechnologie en kwaliteitszorg. 
Door de zeer praktijkgerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om die kennis in de praktijk toe te passen in de labo's op school of via werkplekleren. 


Zeker 1/3 van je programma zal je doorbrengen in een labo, waar je de apparatuur leert gebruiken.
Via werkplekleren doe je ervaring op op de werkvloer. Zo kom je meteen terecht in een bedrijf in de voedingssector, de milieuzorg, de medische sector, de sector van de gentechnologie of de agro-industrie.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je hierover vooraf bij de hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Voor jou?


Een serieuze interesse in organische chemie is nodig.
Ook zonder  wetenschappelijke vooropleiding of kennis van chemie ben je welkom.
Heb je in het secundair onderwijs al een stevige portie wetenschappelijke vakken gevolgd? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vrijstelling. Of dat mogelijk is, bespreek je met de verantwoordelijke van de hogeschool.


Studiepunten

120


Instellingen:

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biotechnologie 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van maximaal 120 studiepunten bv. het diploma van een bachelor in de chemie of een bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, , ...  behalen. Dit kan dikwijls in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde. Informeer je daarvoor in de hogeschool.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Werkplekleren

Instellingen

Herestraat 49  3000 Leuven

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 22-11-2023