Jurist (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Jurist?

Je geeft mensen juridisch advies, dat wil zeggen dat je hen informatie geeft over wetgeving en regels in verband met een probleem of een situatie.
Je past de wetgeving of regels toe op een concrete situatie.
Door het lezen en begrijpen van juridische teksten, zoals een wetboek of een contract, help je de klant verder met respect voor de wetgeving en regels.
Je verdedigt de belangen van de klant.
Je stelt officiële documenten op of je laat ze opstellen.
Je bestudeert en ontrafelt voortdurend de wetgeving, de regels, de theorie en de rechtscommentaren.

Om het beroep van advocaat te kunnen uitoefenen, volg je een 3-jarige stage en ben je aangesloten bij de balie.
Daarnaast moet je ook slagen voor het examen waarmee je een bekwaamheidsattest behaalt.
De verplichting de stage te volgen belet niet dat je als advocaat-stagiair reeds het beroep uitoefent en, op enkele uitzonderingen na, dezelfde rechten hebt als andere advocaten.
Je mag dan ook een eigen cliënteel uitbouwen.

Juristen zijn ook actief, ofwel als notaris, ofwel als notarismedewerker.
Om notaris te kunnen worden, moet je een bijkomend diploma van ‘Master in het notariaat’ behalen.
Je moet ook 3 jaar stage op een notariskantoor verricht hebben.
Na deze periode kan de stagiair - na een vergelijkend examen - kandidaatnotaris worden.
Om het notarisambt te kunnen uitoefenen moet de kandidaatnotaris hetzij benoemd worden tot notaris-titularis, hetzij zich associëren met een notaris-titularis.
Het aantal notariskantoren is bij wet bepaald.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bedrijfsjurist

Advocaat

Jurist in een openbaar ambt of met een mandaat


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Wil je meer weten?
Interessante linksBeroepeninfo: advocaat

Beroepeninfo: bedrijfsjurist

Beroepeninfo: Juridische carrières