Leerkracht secundair onderwijs (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen en Brussel

 

Wat is, wat doet een Leerkracht secundair onderwijs?

Je geeft les in het secundair onderwijs. 
Je lesbevoegdheid kan betrekking hebben op de 1ste, de 2de, de 3de en/of de 4de graad van het secundair onderwijs.
Je kan ook les geven in het volwassenenonderwijs.
Je bereidt de toegewezen les- en schoolopdracht voor, voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij, in overeenstemming met de leerplannen en het pedagogisch project van de school.
Je belangrijkste taken zijn: lesvoorbereidingen maken, lesgeven, (huis)taken verbeteren, examens opstellen en verbeteren.
Je neemt ook deel aan pedagogische studiedagen, klassenraden en infosessies voor de ouders.

Er bestaan verschillende manieren om leraar te worden in het secundair onderwijs.
Alle info vind je hier.
Je vindt er ook een link naar de databank van onderwijsbevoegdheden.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Leerkracht technisch en beroepssecundair onderwijs


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN Graduaten


OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors

Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Aardrijkskunde (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Bedrijfsorganisatie (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Bewegingsrecreatie (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Bio-esthetiek (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Biologie (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Chemie (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Economie (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Elektriciteit (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Engels (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Frans (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Fysica (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Geschiedenis (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Gezondheidsopvoeding (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Haartooi (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Informatica (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Islamitische godsdienst (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Katholieke godsdienst (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Lichamelijke opvoeding (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Mechanica (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Mode (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Muzikale opvoeding (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Natuurwetenschappen (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Nederlands (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Nederlands als niet-thuistaal (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Niet-confessionele zedenleer (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Plastische opvoeding (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Project kunstvakken (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Protestants-evangelische godsdienst (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Techniek (Professionele bachelor - HO )
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Wiskunde (Professionele bachelor - HO )

OPLEIDINGEN HO - Ba-na-Ba


           

Beroepssector

Roadies

Leraar