Consulent welzijnswerk (M/V/X)

Wat is, wat doet een consulent welzijnswerk?

Je begeleidt mensen bij het oplossen van verschillende problemen en je zorgt ervoor dat ze terug geïntegreerd raken in de maatschappij.
Je analyseert de situatie, je geeft informatie en advies.
Je zoekt mee naar geschikte hulpmiddelen en je bemiddelt.
Je kan gespecialiseerd zijn in een bepaald soort interventies of in bepaalde doelgroepen zoals armoede en sociale uitsluiting, drughulpverlening, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, ...
Je vormt soms een brug tussen de cliënten en de professionele hulpverleners.
Soms leid je een kleine groep.
Soms beheer je een kleine organisatie.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Consulent welzijnswerk te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Graduaat

HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Maatschappelijke veiligheid (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )


Toegepaste psychologie : Klinische psychologie (Professionele bachelor - HO )HO - Master

Sociaal werk (Master - HO )


HO - Postgraduaten

Sociale wetgeving en payroll (Postgraduaat - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Wil je meer weten?Interessante linksVDAB - Beroepenfilm: Maatschappelijk assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Consulent welzijnswerk (M/V/X)

Wat is, wat doet een Consulent welzijnswerk?

Je begeleidt mensen bij het oplossen van verschillende problemen en je zorgt ervoor dat ze terug geïntegreerd raken in de maatschappij.
Je analyseert de situatie, je geeft informatie en advies.
Je zoekt mee naar geschikte hulpmiddelen en je bemiddelt.
Je kan gespecialiseerd zijn in een bepaald soort interventies of in bepaalde doelgroepen zoals armoede en sociale uitsluiting, drughulpverlening, opvoedingsondersteuning, geestelijke gezondheidszorg, ...
Je vormt soms een brug tussen de cliënten en de professionele hulpverleners.
Soms leid je een kleine groep.
Soms beheer je een kleine organisatie.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Consulent welzijnswerk te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Graduaat

HO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Maatschappelijke veiligheid (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )


Toegepaste psychologie : Klinische psychologie (Professionele bachelor - HO )HO - Master

Sociaal werk (Master - HO )


HO - Postgraduaten

Sociale wetgeving en payroll (Postgraduaat - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent

 

Wil je meer weten?Interessante linksVDAB - Beroepenfilm: Maatschappelijk assistent

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Maatschappelijk assistent