Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines?

Je bestuurt gemotoriseerde voertuigen om de grond te bewerken, te bemesten, te zaaien, te planten, te oogsten, te maaien, ...
Ook het besturen van bosbouwmachines (om te vellen, zagen, stapelen, opslaan, ...) kan tot je opdracht behoren.
Je onderhoudt de (vaak grote) voertuigen, de onderdelen en de accessoires.
Je bent verantwoordelijk voor het materieel.

Een loonwerker werkt in opdracht van de landbouwer.
Die heeft loonwerkers nodig wanneer er veel werk op korte tijd moet worden gedaan (dat noemt men piekperiodes).
Het gaat dan meestal om het zaaien van gewassen of het oogsten.
De loonwerker moet daarbij met veel verschillende machines kunnen werken zoals:

  • tractoren
  • maaidorsers (een landbouwmachine die het graan maait en meteen de graankorrel van de graanhalm scheidt (men noemt dit ook wel eens het kaf van het koren scheiden)
  • hakselaars (een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het maaien en tot kleine stukjes vermalen van snijmaïs, gras, koolzaadstro en andere planten zodat die als voeder voor het vee kunnen worden gebruikt)
  • aardappelrooiers (machines die aardappelen uit de grond opspitten en verzamelen).
     

De loonwerker kan ook meewerken in het natuur- en bosbeheer.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker loonwerk


           

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Bestuurder van landbouwmachines