Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines (M/V/X)

Wat is, wat doet een bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines?

Je bestuurt gemotoriseerde voertuigen om de grond te bewerken, te bemesten, te zaaien, te planten, te oogsten, te maaien, ...
Ook het besturen van bosbouwmachines (om te vellen, zagen, stapelen, opslaan, ...) kan tot je opdracht behoren.
Je onderhoudt de (vaak grote) voertuigen, de onderdelen en de accessoires.
Je bent verantwoordelijk voor het materieel.

Een loonwerker werkt in opdracht van de landbouwer.
Die heeft loonwerkers nodig wanneer er veel werk op korte tijd moet worden gedaan (dat noemt men piekperiodes).
Het gaat dan meestal om het zaaien van gewassen of het oogsten.
De loonwerker moet daarbij met veel verschillende machines kunnen werken zoals:

 • tractoren
 • maaidorsers (een landbouwmachine die het graan maait en meteen de graankorrel van de graanhalm scheidt (men noemt dit ook wel eens het kaf van het koren scheiden)
 • hakselaars (een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het maaien en tot kleine stukjes vermalen van snijmaïs, gras, koolzaadstro en andere planten zodat die als voeder voor het vee kunnen worden gebruikt)
 • aardappelrooiers (machines die aardappelen uit de grond opspitten en verzamelen).
   

De loonwerker kan ook meewerken in het natuur- en bosbeheer.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

3e Graad SO

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

7e Specialisatiejaar BSO
Se-n-Se


DBSOLeertijdBuSO - OV4

Dier en milieu - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Plant en milieu - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Bestuurder van landbouwmachines

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Bestuurder van landbouwmachines

 

Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines (M/V/X)

Wat is, wat doet een Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines?

Je bestuurt gemotoriseerde voertuigen om de grond te bewerken, te bemesten, te zaaien, te planten, te oogsten, te maaien, ...
Ook het besturen van bosbouwmachines (om te vellen, zagen, stapelen, opslaan, ...) kan tot je opdracht behoren.
Je onderhoudt de (vaak grote) voertuigen, de onderdelen en de accessoires.
Je bent verantwoordelijk voor het materieel.

Een loonwerker werkt in opdracht van de landbouwer.
Die heeft loonwerkers nodig wanneer er veel werk op korte tijd moet worden gedaan (dat noemt men piekperiodes).
Het gaat dan meestal om het zaaien van gewassen of het oogsten.
De loonwerker moet daarbij met veel verschillende machines kunnen werken zoals:

 • tractoren
 • maaidorsers (een landbouwmachine die het graan maait en meteen de graankorrel van de graanhalm scheidt (men noemt dit ook wel eens het kaf van het koren scheiden)
 • hakselaars (een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het maaien en tot kleine stukjes vermalen van snijmaïs, gras, koolzaadstro en andere planten zodat die als voeder voor het vee kunnen worden gebruikt)
 • aardappelrooiers (machines die aardappelen uit de grond opspitten en verzamelen).
   

De loonwerker kan ook meewerken in het natuur- en bosbeheer.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker loonwerk

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bestuurder van landbouw- en bosbouwmachines te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

3e Graad SO

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

7e Specialisatiejaar BSO
Se-n-Se


DBSOLeertijdBuSO - OV4

Dier en milieu - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Dier en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Plant en milieu - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Plant en milieu duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Bestuurder van landbouwmachines

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Bestuurder van landbouwmachines