Viso Cor Mariae ASO-TSO

Kasteelstraat 44
9660 Brakel
055 42 23 20
info@viso-cor-mariae.be
http://www.viso-cor-mariae.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)


 Infomomenten


Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Er zijn STEM-projecten van het eerste tem het 6de jaar waarbij ingezet wordt op proefondervindelijke onderzoek.
Vanuit testen worden wetmatigheden vastgesteld.

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.00
Eigen schoolvervoer - betalend.
School bereikbaar via openbaar vervoer.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen - vest. Zottegem
Kastanjelaan 8
9620 Zottegem
09 361 14 01
marleen.leclercq@vrijclbzov.be
http://www.vclbzov.be/

Contactpersonen CLB

Julie De Rooze

0489 72 71 37

julie.derooze@vrijclbzov.be

Schoolfiche: Viso Cor Mariae ASO-TSOViso Cor Mariae ASO-TSO

Kasteelstraat 44
9660 Brakel
055 42 23 20      

Bijzonder(e) kenmerk(en):
(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)


 Infomomenten


Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
School deelt studierichtingen in volgens interessedomeinen.
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Er zijn STEM-projecten van het eerste tem het 6de jaar waarbij ingezet wordt op proefondervindelijke onderzoek.
Vanuit testen worden wetmatigheden vastgesteld.

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.00
Eigen schoolvervoer - betalend.
School bereikbaar via openbaar vervoer.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen - vest. Zottegem
Kastanjelaan 8
9620 Zottegem
09 361 14 01        

Contactpersonen CLB

Julie De Rooze

0489 72 71 37

julie.derooze@vrijclbzov.be