Berkenboom Humaniora

Kleine Peperstraat 16
9100 Sint-Niklaas
03 760 41 20
info@berkenboomhum.be
http://www.berkenboomhum.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)
Infomomenten
Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

 

 

 
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

In het eerste jaar hebben alle leerlingen (behalve Latijn) project STEM. In het tweede jaar kan je opteren om het vak STEM wel of niet op te nemen. Inhoudelijk gaat het in STEM over een uitbreiding wiskunde, wetenschappen en techniek, waardoor je dus meer dan gewoon geboeid en sterk moet zijn voor deze vakken. De bedoeling is om het abstract en concreet wiskundig denken te stimuleren via het bestuderen en oplossen van technologische en wetenschappelijke problemen. Dit alles gebeurt zonder enige afbreuk te doen aan de vorming talen.

 
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8.00 u.
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17.15 u.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17.15 u.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Sint-Niklaas  
Opmerking

 

 Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Waas en Dender - vest. Sint-Niklaas
Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas@vclbwaasdender.be
http://www.vclbwaasdender.be

Schoolfiche: Berkenboom HumanioraBerkenboom Humaniora

Kleine Peperstraat 16
9100 Sint-Niklaas
03 760 41 20      

Bijzonder(e) kenmerk(en):
(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

 

 

 
School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

In het eerste jaar hebben alle leerlingen (behalve Latijn) project STEM. In het tweede jaar kan je opteren om het vak STEM wel of niet op te nemen. Inhoudelijk gaat het in STEM over een uitbreiding wiskunde, wetenschappen en techniek, waardoor je dus meer dan gewoon geboeid en sterk moet zijn voor deze vakken. De bedoeling is om het abstract en concreet wiskundig denken te stimuleren via het bestuderen en oplossen van technologische en wetenschappelijke problemen. Dit alles gebeurt zonder enige afbreuk te doen aan de vorming talen.

 
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8.00 u.
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17.15 u.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17.15 u.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Sint-Niklaas  
Opmerking

 

 Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Waas en Dender - vest. Sint-Niklaas
Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00