Bosbouwuitbater - Syntra leertijd

Opleiding "Bosbouwuitbater"

Terwijl de bosbouw in onze contreien vroeger hoofdzakelijk op de commerciële houtwinning en in mindere mate op de jacht was gericht, spelen vandaag vaak ook andere doelstellingen een belangrijke rol.
Denk maar aan natuurbehoud en -ontwikkeling of zachte recreatie.
Als bosbouwuitbater zorg je ervoor dat de bossen die je beheert in elk opzicht beantwoorden aan de wensen van de eigenaar.
Soms is dat de overheid of een natuurvereniging, maar meestal gaat het om privébos, ook in Vlaanderen.
Je bereidt de bodem voor, plant zaailingen of jonge bomen en verzorgt ze tot ze worden geveld.
Je werkt alleen of in een team, al dan niet op verplaatsing, en treedt soms ook op als boswachter.
In elk geval worden je takenpakket en de manier waarop je werkt in hoge mate bepaald door de hoofdfunctie van het bos of de bossen waarin je actief bent.
In opbrengstbossen draait vrijwel alles om de economische waarde van de bomen en het hakhout.
Je bestrijdt er wildgroei, verwijdert het onderhout, haalt zieke of omgewaaide bomen weg en zorgt ervoor dat alle kapklare delen van het bos goed bereikbaar blijven.
In reservaatbossen staat de ecologische waarde voorop en ga je dan ook anders te werk.
Hoe dan ook werk je regelmatig in weer en wind met zware machines, kabels, kettingzagen en bosmaaiers.
Pas de veiligheidsregels toe en zorg ervoor dat je in goede conditie bent.

De opleiding loopt over een periode van 3 jaar.

 
What do you want to do ?
New mail

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren.
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Waar kan ik "Bosbouwuitbater" volgen?

Syntra Limburg - Campus Hasselt
  Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt
infohasselt@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be

Bosbouwuitbater - Syntra leertijd

Opleiding "Bosbouwuitbater"

Terwijl de bosbouw in onze contreien vroeger hoofdzakelijk op de commerciële houtwinning en in mindere mate op de jacht was gericht, spelen vandaag vaak ook andere doelstellingen een belangrijke rol.
Denk maar aan natuurbehoud en -ontwikkeling of zachte recreatie.
Als bosbouwuitbater zorg je ervoor dat de bossen die je beheert in elk opzicht beantwoorden aan de wensen van de eigenaar.
Soms is dat de overheid of een natuurvereniging, maar meestal gaat het om privébos, ook in Vlaanderen.
Je bereidt de bodem voor, plant zaailingen of jonge bomen en verzorgt ze tot ze worden geveld.
Je werkt alleen of in een team, al dan niet op verplaatsing, en treedt soms ook op als boswachter.
In elk geval worden je takenpakket en de manier waarop je werkt in hoge mate bepaald door de hoofdfunctie van het bos of de bossen waarin je actief bent.
In opbrengstbossen draait vrijwel alles om de economische waarde van de bomen en het hakhout.
Je bestrijdt er wildgroei, verwijdert het onderhout, haalt zieke of omgewaaide bomen weg en zorgt ervoor dat alle kapklare delen van het bos goed bereikbaar blijven.
In reservaatbossen staat de ecologische waarde voorop en ga je dan ook anders te werk.
Hoe dan ook werk je regelmatig in weer en wind met zware machines, kabels, kettingzagen en bosmaaiers.
Pas de veiligheidsregels toe en zorg ervoor dat je in goede conditie bent.

De opleiding loopt over een periode van 3 jaar.

 
What do you want to do ?
New mail

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren.
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Toelating

Om aan de leertijd te beginnen, moet je tussen 15 en 25 jaar zijn.

 • Als je 15 bent, moet je het 2e jaar secundair onderwijs hebben afgerond (geslaagd of niet geslaagd)
 • Als je 16 of ouder bent, speelt de vooropleiding geen rol.
Een 14-jarige, die de 1e graad van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd en ten laatste op 31 december 15 jaar wordt, mag, na advies van het CLB,  vanaf één maand voor de 15e verjaardag wel al de theoretische lessen in de SYNTRA-lesplaats volgen. Enkel op voorwaarde dat er al een opleidingsplaats voor de praktijkopleiding is gevonden. De praktijkopleiding kan pas starten vanaf je 15e verjaardag.
 

Op het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt, moet je opleiding afgewerkt zijn.

Gedurende het hele schooljaar kan je starten in de Leertijd (zolang je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden).

Als je je inschrijft vóór 15 april wordt je toegelaten tot de lessen algemene en beroepsgerichte vorming + tot de evaluatie van deze cursussen. Binnen de 14 dagen na instap, moet je aan je trajectbegeleider de bewijsstukken geven van wat je hebt behaald (leerdoelen algemene en beroepsgerichte vorming) in je vorige school van het lopend schooljaar.

Als dit gebeurt na 15 april moet je onmiddellijk bij je instap aan je trajectbegeleider kunnen aantonen welke opleiding je dat schooljaar tot dan toe hebt gevolgd met welke resultaten. Je doet dit aan de hand van schriftelijke bewijsstukken.

Op basis van deze bewijsstukken beslist de klassenraad of je nog wordt toegelaten tot de lessen algemene vorming en/of de cursus beroepsgerichte vorming (+de examens hierover). Als je niet tot de lessen wordt toegelaten, krijg je ook geen eindevaluatie voor dat schooljaar.

Lessen

Lessen?

1 dag per week krijg je theorie in een SYNTRA-lesplaats. Een lesdag bestaat uit een halve dag algemene vorming rond actuele thema’s + een halve dag beroepsgerichte vorming (BGV) als aanvulling op wat je op de werkplek leert.

Werkplekleren?

4 dagen per week  krijg je op de werkvloer praktijkopleiding.

Attesten

Als je slaagt in je volledige leertijdopleiding (ook algemene vorming, AV) kan je het volgende behalen:

 • getuigschrift 2e graad secundair onderwijs
  indien je voldoet aan bijkomende voorwaarden : geslaagd op het einde van 4 AV + na de 1e graad min. 2 schooljaren onderwijs en/of LT gevolgd hebben én minstens 1 certificaat in de cursus BGV behaald.
 • studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs 
  indien voldoet aan aan bijkomende voorwaarden: geslaagd op het einde van 6 AV + na de 1e graad min. 4 schooljaren  onderwijs en/of LT gevolgd hebben én minstens 1 certificaat behaald.
 • diploma secundair onderwijs
  indien voldoet aan bijkomende voorwaarden: geslaagd op het einde van 7 AV + na de 1e graad S.O. min. 5 schooljaren secundair onderwijs en/of LT gevolgd hebben + minstens een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs én minstens 1 certificaat van een opleiding hebben behaald.

Wat je precies behaalt, hangt af van het niveau van de cursus A.V. Slagen in de examens ‘algemene vorming’ betekent dat je de eindtermen hebt bereikt van het voltijds BSO volgens Syntra Vlaanderen. 

Als je slaagt de ‘beroepsgerichte vorming’ kan je het volgende behalen:

 • een getuigschrift leertijd als je slaagt voor een volledig opleidingstraject (van 1 of een combinatie van opleidingen),
 • certificaten na het slagen voor elke opleiding die deel uitmaakt van het volledig opleidingstraject.

Wat na

Na deze opleiding kan je gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden. 
Heb je een/enkele beroepskwalificatie(s)behaald? Vergeet niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. 

Verder studeren kan eventueel ook. Dit kan binnen het secundair onderwijs (in al dan niet duale opleidingen).
Je kan kiezen voor een specialisatiejaar;
Je kan overstappen naar een studierichting in het 1e leerjaar van de 3e graad ASO, TSO of KSO. 
Voor deze laatste overstap heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Waar kan ik "Bosbouwuitbater" volgen?

Syntra Limburg - Campus Hasselt
  Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt
infohasselt@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be