Bakkerij duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Bakkerij duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • verschillende soorten (gist)degen (broden, zachte en harde luxe, taarten, gerezen bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten, …) bereiden 
 • verschillende soorten degen en beslagen (vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van beslagen, producten met beslagen, gezondheidsgerelateerde producten, …) bereiden om ze te verwerken, te bakken, af te werken, te bewaren en te verpakken volgens de voorschriften van de voedselveiligheid

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

 • Beroepskwalificatie medewerker brood- en banketbakkerij, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Opleiding "Bakkerij duaal"

Deze duale opleiding kan je vroeger volgen. Je kan starten vanaf het moment dat je de 1e graad secundair onderwijs hebt afgewerkt.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bakker ( knelpuntberoep)

Bakkershulp ( knelpuntberoep)

Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Bakker

Waar kan ik "Bakkerij duaal" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Metropool Berchem
  Borsbeeksebrug 32 2600 Berchem
metropool@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Limburg - Campus Hasselt
  Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt
infohasselt@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be
Syntra West - campus Brugge -
  Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
  Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas
sint-niklaas@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be

Bakkerij duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Bakkerij duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • verschillende soorten (gist)degen (broden, zachte en harde luxe, taarten, gerezen bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten, …) bereiden 
 • verschillende soorten degen en beslagen (vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van beslagen, producten met beslagen, gezondheidsgerelateerde producten, …) bereiden om ze te verwerken, te bakken, af te werken, te bewaren en te verpakken volgens de voorschriften van de voedselveiligheid

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

 • Beroepskwalificatie medewerker brood- en banketbakkerij, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Toelating

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in deze duale 2e graadsopleiding, georganiseerd op een SYNTRA-lesplaats:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • Minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
   Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB).

   Zeer uitzonderlijk: Een 14-jarige, die de 1e graad van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd en ten laatste op 31 december 15 jaar wordt, mag, na advies van het CLB,  vanaf 1 maand voor de 15e verjaardag wel al de theoretische lessen in de SYNTRA-lesplaats volgen. Enkel op voorwaarde dat er al een opleidingsplaats voor de praktijkopleiding is gevonden. De praktijkopleiding kan pas starten vanaf je 15e verjaardag.


 • Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in het 1e leerjaar van de duale graadsopleiding.
  Starten na deze dag (vb. bij aanvang van niveau 4 BSO) kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor 3 BSO (arbeidsmarktfinaliteit) niet- duaal  ofwel:

 • geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • toegelaten worden op basis van je leeftijd
  (= 15 jaar worden ten laatste op 31 december van het lopend schooljaar);

 • als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je overkomt uit het BUSO**, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten.
  In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer *** bent, moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:
 Tot en met 15 januari is veranderen van onderwijsvorm en/of overstappen naar een niet- duale studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

-Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere  duale opleiding. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Opleiding "Bakkerij duaal"

Deze duale opleiding kan je vroeger volgen. Je kan starten vanaf het moment dat je de 1e graad secundair onderwijs hebt afgewerkt.

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek. 

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming en
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO. Deze lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden binnen de SYNTRA- lesplaats voorzien.
Beroepsgerichte vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op SYNTRA.

SYNTRA beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op. Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider. 

De Syntra-campus kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Bij de ‘beschrijving’ van je opleiding staat de link naar dit standaardtraject. 

Standaardtraject

Bakkerij duaal (2e graad bso)

Attesten

Na het 1e leerjaar van de 2e  graad duaal stroom je automatisch door naar het 2e  leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

Na je volledige 2e graads- traject (=na het 2e leerjaar duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleinere deelkwalificatie.
  Let wel: Niet voor elke opleiding is de beroepskwalificatie opgedeeld in deelkwalificaties. Deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

Wanneer krijg je dat studiebewijs? Als je je graadsopleiding hebt beëindigd. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.
De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt. 

Uitzondering:
Als je na het 1e of het 2e leerjaar duaal (2e graad)  overstapt naar niet- duaal, krijg je een oriënteringsattest van de deliberatieklassenraad.

Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad van de Leertijd. 

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.  

Je kan ook schakelen naar een niet-duaal leersysteem.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bakker ( knelpuntberoep)

Bakkershulp ( knelpuntberoep)

Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Bakker

Waar kan ik "Bakkerij duaal" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Metropool Berchem
  Borsbeeksebrug 32 2600 Berchem
metropool@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Limburg - Campus Hasselt
  Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt
infohasselt@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be
Syntra West - campus Brugge -
  Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
  Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas
sint-niklaas@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be