Welke studiebewijzen kan je behalen op het einde van je opleiding?

In het gewoon SO en in BuSO OV4 In het BuSO OV3
 • getuigschrift 2e graad (OK2)
 • studiegetuigschrift 6 BSO
 • diploma SO
 • studiegetuigschrift 7 BSO
 • bewijs van beroepskwalificatie                                                    
 • bewijs van deelkwalificatie
 • bewijs van competenties 
 • attest regelmatige lesbijwoning 
 • getuigschrift van de opleiding
 • bewijs van beroepskwalificatie
 • bewijs van deelkwalificatie
 • attest van verworven bekwaamheden
 • attest beroepsonderwijs 

Als je in het gewoon secundair onderwijs of BuSO OV4 een duale opleiding met graadsevaluatie volgt en je stopt na het 1e jaar om terug naar een niet-duale opleiding te gaan, dan bezorgt de klassenraad/het begeleidingsteam je een oriënteringsattest


Een onderwijskwalificatie (OK)

Als je geslaagd bent voor je volledige opleiding (= algemene vorming + beroepsgerichte vorming) behaal je een onderwijskwalificatie. Dat is een getuigschrift of diploma.
Een onderwijskwalificatie omvat ook (een) beroepskwalificatie(s).


Een beroepskwalificatie (BK)

Als je niet slaagt in de volledige opleiding kan je nog (een) erkende beroepskwalificatie(s) of deelkwalificatie(s) behalen.