BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal. Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • minstens 16 jaar zijn of
  • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Vanaf 1/9/2024 moet de toelatingsklassenraad een positief advies geven.  Uitzonderlijk kan je al toegelaten worden tot de aanloopfase. Je mag nog niet werken én het CLB geeft een advies.
 • Geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B).
 • Starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover beslist. 
 • Als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Als je overkomt uit het BuSO*, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier. 

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Kan ik starten in 4SO van de duale opleiding? 

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of
 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of
 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of
 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.
 • Als je overstapt vanuit CDO of Syntra-lesplaats beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal.
 • Als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Veranderen tijdens schooljaar

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar (binnen eenzelfde leerjaar)? 

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van opleiding: Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Paletten- en krattenmaker duaal   
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding 'paletten- en krattenmaker duaal' leer je:

 • je eigen werkzaamheden en de grondstoffen voorbereiden;
 • (NC)(houtbewerkings)machines in- en omstellen,
 • onderdelen van paletten en kratten bewerken, maken, herstellen en afwerken.

Bedoeling is: paletten en kratten maken aan de hand van een werkopdracht.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie paletten- en krattenmaker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’.

Voor deze duale opleiding kan een aanloopfase of aanlooptraject georganiseerd worden. Lees er hier meer over.


Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 

 • Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. Deze bestaat uit: het Project Algemene Vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, … De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven.
 • In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en deels op school. 

In het beroepsgerichte gedeelte van je duale opleiding 2de graad leer je die vaardigheden waarmee je al kan instappen in de arbeidsmarkt. Idealiter stroom je door naar de 3de graad. 

De school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.

Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,

Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten). 

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit. Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. 

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

Geen scholen gevonden.

Toelatingsvoorwaarden

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal. Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • minstens 16 jaar zijn of
  • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Vanaf 1/9/2024 moet de toelatingsklassenraad een positief advies geven.  Uitzonderlijk kan je al toegelaten worden tot de aanloopfase. Je mag nog niet werken én het CLB geeft een advies.
 • Geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B).
 • Starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover beslist. 
 • Als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Als je overkomt uit het BuSO*, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier. 

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Kan ik starten in 4SO van de duale opleiding? 

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of
 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of
 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of
 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.
 • Als je overstapt vanuit CDO of Syntra-lesplaats beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal.
 • Als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar?

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar (binnen eenzelfde leerjaar)? 

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van opleiding: Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Kan ik mijn leerjaar overzitten?

Kan ik mijn leerjaar overzitten? 

Als de school ervoor kiest om te evalueren op het einde van 2de graad kan je het 1ste leerjaar van die graad niet overzitten. Je stroomt automatisch door naar het 2de leerjaar.

Voetnoten

* leerlingen met een IAC-verslag kunnen enkel overstappen als de toelatingsklassenraad akkoord is én de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden. Voor leerlingen met een OV4-verslag gelden de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs.

** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt (BSO):

 • Als de school/CDO/Syntra-lesplaats kiest om de leerlingen te evalueren na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal) een oriënteringsattest A,B of C.
 • Als de school/CDO/Syntra-lesplaats kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na 3 BSO duaal automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 2e graad. Je krijgt op het einde van 3 BSO duaal een  attest van regelmatige lesbijwoning.

Na 4 duaal finaliteit arbeidsmarkt (BSO) kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de 2de graad (OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming);
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming). Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.;
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. ;
 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.;
 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt.

In duaal leren krijg je een studiebewijs op het einde van een opleiding. De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.

Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar.

Uitzondering: Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet-duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest van de klassenraad. Zelfs al had je vorige school gekozen voor een graad evaluatie. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet-duale studierichting.

Wat na deze opleiding?

De duale 2de graadsopleiding wordt niet gezien als een eindpunt maar als onderbouw van de 3de graad. In de praktijk zullen de meeste leerlingen dus doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3de graad. 

In theorie kan je in de 3de graad verder studeren in alle arbeidsmarktgerichte (BSO) opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest.

De overgang naar een opleiding uit een ander studiegebied (en/of andere finaliteit) is soms mogelijk maar bespreek je vooraf best met je school en/of je CLB. 

Je kan ook overschakelen naar een niet-duaal leersysteem

Uitzonderlijk ga je na een duale 2de graadsopleiding BSO aan de slag op de arbeidsmarkt.

Meestal is er nog geen uitgesproken verband tussen de 2de graadsopleiding en een beroep.