BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Instapmoment: 

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal. Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO: 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.: 

 • minstens 16 jaar zijn of  

 • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Vanaf 1/9/2024 moet de toelatingsklassenraad een positief advies geven.  Uitzonderlijk kan je al toegelaten worden tot de aanloopfase. Je mag nog niet werken én het CLB geeft een advies. 

 • Geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B). 

 • Starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover beslist.   

 • Als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

 • Als je overkomt uit het BuSO*, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. 

 • Als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier. 

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt. 

Kan ik starten in 4SO van de duale opleiding?  

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:  

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of 

 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of 

 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of 

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.  

 • Als je overstapt vanuit CDO of Syntra-lesplaats beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal. 

 • Als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd. 

Veranderen van opleiding:Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting. 

Medewerker ruwbouw duaal
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding medewerker ruwbouw duaal leer je volgens instructies ruwbouwwerken uitvoeren en helpen bij inrichting bouwplaats, uitvoering grondwerken, organisatie materiaal en materieel, fundering, metselwerk, voegwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk, sloopwerk, ... om de ruwbouwwerkzaamheden vlot te laten verlopen.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie medewerker ruwbouw, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Voor deze duale opleiding kan een aanloopfase of aanlooptraject georganiseerd worden. Lees er hier meer over.


Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 

 • Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. Deze bestaat uit: het Project Algemene Vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, … De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op het CDO, ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming. Op het CDO worden ook praktijklessen gegeven.
 • Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op de reële werkplek en gedeeltelijk op het CDO. De vorming is gebaseerd op 1 of meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.

 

In het beroepsgerichte gedeelte van je duale opleiding 2de graadsopleiding leer je al vaardigheden waarmee je kan instappen in de arbeidsmarkt. Idealiter stroom je door naar de 3de graad. 

Het CDO beslist zelf hie ze standaardtraject/currciculumdossier vertaalt naar lessen en hoeveel ureen ze zal besteden aan het schoolgedeelte. De lessen kunnen verschillen van CDO tot CDO en zelfs van leerling tot leerling. 

De school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.

Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,

Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

 

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

 

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

   GO! CLW Castor, Groenstraat 260, 1800 Vilvoorde    02 251 41 87        
   CLW Antwerpen, Eethuisstraat 80, 2170 Merksem    03 647 04 14        
   GO! Campus De Vesten - CLW, Menenstraat 21, 2200 Herentals    014 21 27 79        
   CDO Noorderkempen, Zandstraat 85, 2300 Turnhout    0485 08 20 19        
   CDO Noorderkempen, Gelmelstraat 26, 2320 Hoogstraten    03 340 40 15        
   KOGEKA - Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel    014 57 85 50        
   CLW De Vesten - Campus Balen, Boudewijnlaan 15, 2490 Balen    014 31 03 66        
   Tectum, Grotesteenweg 226, 2600 Berchem    03 334 34 00        
   CLW Technische Scholen Mechelen, Frederik De Merodestraat 77, 2800 Mechelen    015 64 69 01        
   Opleidingscentrum Aanloopfase en duaal campus Kapellen, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen    03 317 11 91        
   CLW Damiaaninstituut, Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot    016 56 37 33        
   CDO - Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt    011 25 33 58        
   Spectrumcollege - CLW, August Cuppensstraat 35, 3580 Beringen    011 42 27 62        
   Atlas College Genk - School & Werk (CLW), Minderbroedersstraat 14, 3600 Genk    089 33 39 00        
   CLW PTSMM - Prov. Technische School Maasmechelen, Europaplein 36, 3630 Maasmechelen    089 77 09 48        
   CLW Mosa-RT, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik    089 56 81 86        
   Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) - CLW, Duinenstraat 1, 3920 Lommel    011 79 93 30        
   GO! KTA Brugge Centrum Leren en Werken, Rijselstraat 7, 8200 Sint-Michiels    050 20 92 29        
   CLW VTI Brugge, Lieven Bauwensstraat 29, 8200 Sint-Andries    050 34 33 73        
   Centrum voor duaal leren Petrus & Paulus, Stuiverstraat 108, 8400 Oostende    059 55 64 75        
   CLW Kortrijk (Centrum Leren & Werken Kortrijk), Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk    056 25 92 08        
   VTI Roeselare - campus duaal leren, Leenstraat 64, 8800 Roeselare    051 20 02 78        
   GO! Athena, Pastoor De Beirstraat 7, 8860 Lendelede    051 31 85 20        
   Lodewijk Makeblijde College - duaal leren, Boeschepestraat 56, 8970 Poperinge    057 34 65 52        
   DuO² Gent, Wittemolenstraat 9, 9040 Sint-Amandsberg    09 224 48 93        
   Campus Connect, Kokkelbeekstraat 44, 9100 Sint-Niklaas    03 777 44 31        
   CDO Newton, Theo De Deckerlaan 2, 9140 Temse    03 771 03 56        
   Óscar Romerocollege Trefpunt - Centrum Duaal Leren, Bogaerdstraat 24, 9200 Dendermonde    052 21 32 82        
   CLW VTI De Kering, Ledebaan 234, 9300 Aalst    053 60 71 60        
   CLW Bernardusvija, Ter Eecken 6, 9700 Oudenaarde    055 33 09 62        
   Richtpunt campus Eeklo deeltijds onderwijs, Roze 131, 9900 Eeklo    09 370 74 06        

Toelatingsvoorwaarden

Instapmoment: 

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal. Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO: 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.: 

 • minstens 16 jaar zijn of  

 • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. Vanaf 1/9/2024 moet de toelatingsklassenraad een positief advies geven.  Uitzonderlijk kan je al toegelaten worden tot de aanloopfase. Je mag nog niet werken én het CLB geeft een advies. 

 • Geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B). 

 • Starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover beslist.   

 • Als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

 • Als je overkomt uit het BuSO*, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. 

 • Als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier. 

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt. 

Kan ik starten in 4SO van de duale opleiding?  

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:  

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of 

 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of 

 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of 

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.  

 • Als je overstapt vanuit CDO of Syntra-lesplaats beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal. 

 • Als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar?

Veranderen van school mag altijd. 

Veranderen van opleiding:Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting. 

Kan ik mijn leerjaar overzitten?

Als het CDO ervoor kiest om te evalueren op het einde van 2de graad kan je het 1ste leerjaar van die graad niet overzitten. Je stroomt automatisch door naar het 2de leerjaar. 

Voetnoten

* leerlingen met een IAC-verslag kunnen enkel overstappen als de toelatingsklassenraad akkoord is én de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden. Voor leerlingen met een OV4-verslag gelden de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs. 

** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding. 

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt (BSO): 

 • Als de CDO-lesplaats kiest om de leerlingen te evalueren na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal) een oriënteringsattest A,B of C.  

 • Als de CDO-lesplaats kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na 3 BSO duaal automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 2e graad. Je krijgt op het einde van 3 BSO duaal een attest van regelmatige lesbijwoning. 

Na 4 duaal finaliteit arbeidsmarkt (BSO) kan je volgende studiebewijzen behalen:  

 • een getuigschrift van de 2degraad (OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming); 

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming). Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.; 

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. ; 

 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte. 

 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt. 

In duaal leren krijg je een studiebewijs op het einde van een opleiding. De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.  

Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar.  

Uitzondering: Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet-duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest van de klassenraad. Zelfs al had je vorige school gekozen voor een graad evaluatie. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet-duale studierichting. 

Wat na deze opleiding?

De duale 2de graadsopleiding wordt niet gezien als een eindpunt maar als onderbouw van de 3de graad. In de praktijk zullen de meeste leerlingen dus doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3de graad. 

In theorie kan je in de 3de graad verder studeren in alle arbeidsmarktgerichte (BSO) opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest. 

De overgang naar een opleiding uit een ander studiegebied (en/of andere finaliteit) is soms mogelijk maar bespreek je vooraf best met je school en/of je CLB. 

Je kan ook overschakelen naar een niet-duaal leersysteem. 

Uitzonderlijk ga je na een duale 2degraadsopleiding BSO aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Meestal is er nog geen uitgesproken verband tussen de 2deraadsopleiding en een beroep.