BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 SO duaal.Starten na deze dag kan enkel als de klassenraad akkoord gaat.

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • 16 jaar zijn of 
  al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn in het voorafgaandelijke leerjaar;

 • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten worden door de klassenraad omdat je een cognitief sterk functionerende leerling bent. Het is de klassenraad die hierover een uitspraak doet. 

 • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap*, of uit een OnhaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je overkomt uit BuSO**, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij-instromer*** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.
Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen’, standaardtraject).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.
 
Een duale opleiding in het SO  kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt. (Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd).


Kan ik starten in 4 SO van een duale opleiding? 

 
Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:
 
 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten);

 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een sterk functionerende leerling bent;

 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad;

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2);

 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal; 

 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd. 

Veranderen van studie: 
Tot en met 15 januari is veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan. 
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.  

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting. 

Keukenmedewerker duaal
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding keukenmedewerker duaal leer je helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie keukenmedewerker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Je stroomt automatisch door van 3BSO duaal  naar 4 BSO duaal.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/ en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Voor deze duale opleiding kan een aanloopfase of aanlooptraject georganiseerd worden. Lees er hier meer over.


Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming.

 • Algemene vorming bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op het CDO. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
  Op het CDO worden ook praktijklessen gegeven.
 • Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op het CDO.
  De vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.
  In het beroepsgerichte gedeelte van je duale 2e graadsopleiding leer je al vaardigheden waarmee je al kan instappen in de arbeidsmarkt.
  Idealiter stroom je door naar de 3e graad.

Het CDO beslist zelf hoe ze het standaardtraject/curriculumdossier vertaalt naar lessen en hoeveel uren ze zal besteden aan het schoolgedeelte.

De lessen kunnen verschillen van CDO tot CDO en zelfs van leerling tot leerling.
Om hier zicht op te krijgen contacteer je best het CDO van je keuze.

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Het CDO kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. 

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.
Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

   GO! CLW Castor, Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht    02 526 51 71        
   CLW Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe, Guldendallaan 90, 1150 Sint-Pieters-Woluwe    02 771 99 62        
   GO! CLW Castor, Groenstraat 260, 1800 Vilvoorde    02 251 41 87        
   Stedelijk Lyceum Lakbors - campus duaal, Bredastraat 35, 2060 Antwerpen    03 201 25 10        
   GO! CLW Spectrumschool Deurne, August Van de Wielelei 136, 2100 Deurne    03 328 03 60        
   CLW Antwerpen, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout    03 270 01 90        
   CLW Antwerpen, Eethuisstraat 80, 2170 Merksem    03 647 04 14        
   GO! Atheneum Heist - campus "t Atelier - duaal leren, Hof van Riemenstraat 6, 2220 Heist-op-den-Berg    015 24 17 23        
   CDO Noorderkempen, Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout    014 42 87 06        
   KOGEKA - Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel    014 57 85 50        
   CLW De Vesten - Campus Balen, Boudewijnlaan 15, 2490 Balen    014 31 03 66        
   Werkend Leren Antwerpen Zuid, Grotesteenweg 226, 2600 Berchem    03 334 34 00        
   Don Bosco campus Wilrijk, duaal leren en aanloopfase, Valkenveld 70, 2610 Wilrijk    03 828 02 99        
   GO! Busleyden Atheneum, Nekkerspoelstraat 74, 2800 Mechelen    015 55 55 61        
   CLW Technische Scholen Mechelen, Frederik De Merodestraat 77, 2800 Mechelen    015 64 69 01        
   PTS Centrum Leren en Werken - Campus Boom, Theodoor Van Ryswycklaan 2, 2850 Boom    03 880 82 70        
   PTS Centrum Leren en Werken - Campus Kapellen, Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen    03 317 11 90        
   GO! CDO KA Redingenhof, Redingenstraat 90, 3000 Leuven    016 31 97 19        
   CLW Damiaaninstituut, Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot    016 56 37 33        
   CDO - Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt    011 25 33 58        
   GO! Next Level X - Leren en Werken, Vildersstraat 3, 3500 Hasselt    011 21 10 10        
   Spectrumcollege - CLW, August Cuppensstraat 35, 3580 Beringen    011 42 27 62        
   Atlas College Genk - School & Werk (CLW), Minderbroedersstraat 14, 3600 Genk    089 33 39 00        
   CLW PTSMM - Prov. Technische School Maasmechelen, Europaplein 36, 3630 Maasmechelen    089 77 09 48        
   CLW Mosa-RT, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik    089 56 81 86        
   Hasp-O Centrum leren en werken, Fabriekstraat 51, 3800 Sint-Truiden    011 69 71 02        
   GO! SHIFT Pelt, Sint-Jansstraat 22 a, 3900 Overpelt    011 60 67 38        
   Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) - CLW, Duinenstraat 1, 3920 Lommel    011 79 93 30        
   GO! KTA Brugge, Fonteinstraat 30, 8020 Oostkamp    050 20 92 29        
   CLW VTI Brugge, Lieven Bauwensstraat 29, 8200 Sint-Andries    050 34 33 73        
   Ensorinstituut, Schapenstraat 45, 8400 Oostende    059 70 77 50        
   CLW Petrus & Paulus VTI, Stuiverstraat 108, 8400 Oostende    059 55 64 75        
   CLW Kortrijk (Centrum Leren & Werken Kortrijk), Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk    056 25 92 08        
   GO! DUO, school voor duaal leren, Arsenaalstraat 22, 8620 Nieuwpoort    +3258719104     
   VTI Roeselare - campus duaal leren, Leenstraat 64, 8800 Roeselare    051 20 02 78        
   GO! Athena, Pastoor De Beirstraat 7, 8860 Lendelede    051 31 85 20        
   Lodewijk Makeblijde College - duaal leren, Boeschepestraat 56, 8970 Poperinge    057 34 65 52        
   HTISA / CDO De Rotonde, Holstraat 66, 9000 Gent    09 235 04 20        
   DuO² Gent, Wittemolenstraat 9, 9040 Sint-Amandsberg    09 224 48 93        
   Campus Connect, Kokkelbeekstraat 44, 9100 Sint-Niklaas    03 777 44 31        
   CDO Newton, Slachthuisstraat 64, 9100 Sint-Niklaas    03 500 20 01        
   GO! Talent - CLW, Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde    052 45 18 83        
   Óscar Romerocollege Trefpunt - Centrum Duaal Leren, Bogaerdstraat 24, 9200 Dendermonde    052 21 32 82        
   GO! Talent - CLW, Alois De Beulelaan 17, 9240 Zele    052 45 18 83        
   GO! CLW TechniGO! Aalst, Welvaartstraat 70 bus 2, 9300 Aalst    053 81 06 81        
   CLW VTI De Kering, Ledebaan 234, 9300 Aalst    053 60 71 60        
   GO! CLW Atheneum Oudenaarde, Bergstraat 36, 9700 Oudenaarde    055 39 04 20        
   CLW Bernardusvija, Ter Eecken 6, 9700 Oudenaarde    055 33 09 62        
   Richtpunt campus Eeklo deeltijds onderwijs, Roze 131, 9900 Eeklo    09 370 74 06        

Toelatingsvoorwaarden

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 SO duaal.Starten na deze dag kan enkel als de klassenraad akkoord gaat.

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • 16 jaar zijn of 
  al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn in het voorafgaandelijke leerjaar;

 • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten worden door de klassenraad omdat je een cognitief sterk functionerende leerling bent. Het is de klassenraad die hierover een uitspraak doet. 

 • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap*, of uit een OnhaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je overkomt uit BuSO**, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij-instromer*** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.
Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen’, standaardtraject).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.
 
Een duale opleiding in het SO  kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt. (Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd).


Kan ik starten in 4 SO van een duale opleiding? 

 
Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:
 
 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten);

 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een sterk functionerende leerling bent;

 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad;

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2);

 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal; 

 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar?

Veranderen van school mag altijd. 

Veranderen van studie: 
Tot en met 15 januari is veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan. 
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.  

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting. 

Kan ik mijn leerjaar overzitten?

Als het CDO ervoor kiest om te evalueren op het einde van de 2e  graad, kan je het 1e leerjaar niet overzitten. Je stroomt automatisch door naar het 2e leerjaar.

Voetnoten

* Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

** leerlingen met verslag buitengewoon onderwijs

*** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt: 

-Als het CDO de leerlingen evalueert na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal) een oriënteringsattest A, B of C.  
 
-Als het CDO kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na het 1e leerjaar van de 2e  graad duaal automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 2e graad.  
Je krijgt op het einde van je 3 BSO duaal 

 • een attest van regelmatige lesbijwoning 

Na 4 BSO duaal finaliteit arbeidsmarkt kan je volgende studiebewijzen behalen:  

 • een getuigschrift van de 2egraad(OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).  

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).  
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen. 

 •  een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.  

 •  een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.   
 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt. 

Deelcertificaten worden door het CDO niet langer uitgereikt na het slagen van een module.  

In duaal leren krijg je een studiebewijs op het einde van een opleiding.  Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni).  
In duale opleidingen kan dit ook tijdens het schooljaar.  
De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt. Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet- duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest.   

Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting. 

Wat na deze opleiding?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad. 

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle arbeidsmarktgerichte (BSO) opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even gemakkelijk zullen zijn. Informeer vooraf goed of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest. 

Soms is de overgang naar een opleiding uit een ander studiegebied (en/of andere finaliteit) mogelijk maar dit wordt best individueel bekeken. 

Je kan ook schakelen naar een niet-duaal leersysteem. 

Uitzonderlijk ga je na een duale 2de graadsopleiding BSO aan de slag op de arbeidsmarkt. Meestal is er nog geen uitgesproken verband tussen de 2de graadsopleiding en een beroep.