Logistiek - Derde graad

Studierichting "Logistiek"

Via deze praktische studierichting krijg je een opleiding tot magazijnier en bestuurder van interne transportmiddelen. De opleiding is gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

Je leert:

 • in het magazijn taken uitvoeren die te maken hebben met het behandelen van goederen (van ontvangst en opslag over controle tot verzending); 
 • de goederenstroom en de documenten die hiermee samengaan, digitaal verwerken;
 • de basiskennis van Engels en Frans, nodig voor het uitvoeren van je magazijnjob;
 • pakketten samenstellen en deze naar de verzend-, opslag- of productiezone brengen;
 • de voorraad inventariseren en beheren;
 • goederen vervoeren met een gemotoriseerd intern transportmiddel  (steekwagen, heftruck, reachtruck,  palletwagen, orderverzameltruck…);
 • goederen (ont)stapelen op verschillende hoogtes;
 • werken in verschillende omgevingen (fabrieken, opslagplaatsen, goederenstations, magazijnen, ...), in verschillende temperaturen (vrieszone, ...) en volgens een strak tijdschema.

En bij dit alles leer je rekening houden met veiligheid, hygiëne, kwaliteitsprocedures en leveringstermijnen. 

Logistiek               


Beschrijving

Via deze praktische studierichting krijg je een opleiding tot magazijnier en bestuurder van interne transportmiddelen. De opleiding is gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

Je leert:

 • in het magazijn taken uitvoeren die te maken hebben met het behandelen van goederen (van ontvangst en opslag over controle tot verzending); 
 • de goederenstroom en de documenten die hiermee samengaan, digitaal verwerken;
 • de basiskennis van Engels en Frans, nodig voor het uitvoeren van je magazijnjob;
 • pakketten samenstellen en deze naar de verzend-, opslag- of productiezone brengen;
 • de voorraad inventariseren en beheren;
 • goederen vervoeren met een gemotoriseerd intern transportmiddel  (steekwagen, heftruck, reachtruck,  palletwagen, orderverzameltruck…);
 • goederen (ont)stapelen op verschillende hoogtes;
 • werken in verschillende omgevingen (fabrieken, opslagplaatsen, goederenstations, magazijnen, ...), in verschillende temperaturen (vrieszone, ...) en volgens een strak tijdschema.

En bij dit alles leer je rekening houden met veiligheid, hygiëne, kwaliteitsprocedures en leveringstermijnen. 

Situering binnen het studiedomein: Economie en organisatie

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  ZAVO S.O. Hoogstraat 3, 1930 Zaventem
  Sted. Lyceum Expo Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen
  KNMC Groenendaal Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
  kOsh23 Collegestraat 46, 2200 Herentals
  VTI Spijker Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten
  GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum Technische Schoolstraat 15, 2440 Geel
  GO! Atheneum Lier Predikherenlaan 18, 2500 Lier
  Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier
  OLVE Gustaaf Lavastraat 33, 2640 Mortsel
  Instituut Sancta Maria Aarschot (SMA) Kard. Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
  HAST Katholiek Onderwijs Hasselt Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt
  Campus de helix Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen
  WICO campus Neerpelt Stationsstraat 74, 3910 Neerpelt
  VTI Zeebrugge Ploegstraat 38, 8380 Zeebrugge
  Guldensporencollege campus Engineering Beekstraat 21, 8500 Kortrijk
  Annuntiata-Instituut Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
  Technisch Instituut Sint-Vincentius Spinneschoolstraat 10, 8820 Torhout
  Visitatie Mariakerke (Broeders van Liefde) Zandloperstraat 8, 9030 Mariakerke
  Tectura Groenkouter Sint-Baafskouterstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg
  BenedictusPoort Hundelgemsesteenweg 93, 9050 Ledeberg
  GO! Technisch Atheneum Lokeren Magnolialaan 2, 9160 Lokeren
  scar Romerocollege, Campus Van Duyse: domein Economie & Organisatie, Sport Prudens Van Duysestraat 11, 9200 Dendermonde
  DvM Handels-Technisch en Beroepsonderwijs Onderwijsstraat 5, 9300 Aalst
  Leiepoort Deinze campus Sint-Vincentius Peter Benoitlaan 40, 9800 Deinze
  College Ten Doorn - Practicum Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Logistiek ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit