BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de opleidingsfase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Toelating tot het 2e leerjaar van de kwalificatiefase 

Je stroomt automatisch door van het 1ste naar het 2de leerjaar, omdat een duale opleiding in de kwalificatiefase uit 2 leerjaren bestaat

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • Veranderen tijdens het 1ste leerjaar van de kwalificatiefase duaal: de klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen vastgelegde instapdatum meer met ingang van schooljaar 2023-2024.
 • Veranderen tijdens het 2de leerjaar van de kwalificatiefase duaal: tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2024-2025:

De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer vastgelegd.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Medewerker fastfood duaal     Kwalificatiefase         
Beschrijving van de opleiding

Wat leer je tijdens deze duale opleiding?

 • koude of warme gerechten (zoals belegde broodjes, salades, hamburgers, pizza's, frietjes en gefrituurde gerechten, pasta's, desserts, ijs, pannenkoeken, enz.) bereiden en te schikken
 • de gerechten verkopen en gasten bedienen 
 • klaarmaken van de zaal, van het buffet of de toonbank, afruimen en schoonmaken.

Je krijgt je beroepsgerichte vorming vooral op je werkplek. Daar breng je een groot deel van je lessen door.
Gemiddeld gaat het over 20 u (of meer) per week.

Je vorming is gebaseerd op de

 • beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2

Elke duale opleiding in opleidingsvorm 3 heeft 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’ om het te raadplegen

Bron: www.duaalleren.vlaanderen
omzendbrief  duaal leren en de aanloopfase


Welke lessen krijg je?

Je krijgt zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming. 

Algemene vorming

Dit gaat over

 • burgerzin
 • taalvaardigheid
 • rekenvaardigheden
 • gezondheidseducatie
 • leren leren 
 • lichamelijke opvoeding
 • milieu- educatie
 • sociaal- emotionele educatie,
 • vrijetijdsvaardigheden
 • ICT

Beroepsgerichte vorming

 • Dit krijg je vooral op je werkplek.
 • Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Standaardtraject

De lessen zijn gebaseerd op een standaardtraject.

 • Voor elke duale BuSO OV3- opleiding bestaat er 1 standaardtraject
 • Hierin staat wat jij moet leren op vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 
 • Het standaardtraject is hetzelfde voor de kwalificatiefase en integratiefase.     
 • De scholen zetten dit standaardtraject om in lessen. 

Let op! Lessen kunnen verschillen van school tot school. Lessen kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling. Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden georganiseerd? Vraag het na op je school of lees het op hun website.       

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Individuele begeleiding en individueel traject

 • Elke leerling wordt individueel begeleid.
 • Je hebt een eigen mentor die je opleiding opvolgt. 
 • Deze mentor is ook verantwoordelijk voor de contacten op de werkvloer en met je ouders. 
 • Deze mentor waakt er ook over dat je je goed voelt.

Hoe lang duurt mijn opleiding?

 • De duur van je opleiding hangt af van je individuele handelingsplan. 
 • Gewoonlijk duurt de kwalificatiefase 2 schooljaren.
 • Gewoonlijk duurt de integratiefase 1 schooljaar.
 • Je opleiding kan georganiseerd worden volgens een schooljaarsysteem (lineair) of opgedeeld in modules (modulair).

Scholen


   BuSO Kasterlinden, Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem    02 430 67 00         t 7   t 9  
   BuSO Maria Assumpta Instituut, Heiveld 15, 1745 Opwijk    052 35 65 64         t 9   t ba  
   BuSO Stedelijke School De Vest, Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde    02 251 27 03         t 9   t ba  
   Leerexpert - Schoolstraat, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen    03 250 16 40         t 3   t ba  
   Leerexpert - Schoolstraat, Schoolstraat 2, 2060 Antwerpen    03 292 31 40         t 3   t ba  
   BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg    015 24 42 85         t 3   t ba  
   BuSO GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39, 2400 Mol    014 31 87 42         t 9   t ba  
   BuSO De Regenboog, Kapelstraat 33, 2500 Lier    03 480 23 11         t 9   t ba  
   BuSO "t Lommert vzw, Botermelkbaan 75, 2900 Schoten    03 658 65 56         t 3   t 9   t ba  
   GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel    03 680 12 50         t 3   t 4   t 9   t ba  
   BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee    016 38 06 66         t 4   t 9   t ba  
   BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot    016 56 74 15         t 3   t 4   t 9   t ba  
   BuSO De Wissel, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk    089 38 03 49         t 3   t 4   t 9   t ba  
   GO! Next SBSO - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47         t 3   t 4   t 9   t ba  
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10         t 4   t 9   t ba  
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60         t ba  
   GO! BuSO aan Zee, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende    059 70 34 68         t 3   t 4   t 9   t ba  
   GO! Athena - campus Ter Bruyninge, Weggevoerdenlaan 1 A, 8500 Kortrijk    056 22 62 51         t 3   t 4   t 9   t ba  
   BuSO De Ast, Boeschepestraat 46, 8970 Poperinge    057 34 65 51         t 3   t 9   t ba  
   BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent    09 240 13 73         t 3   t 9   t ba  
   BuSO De Karwij, Durmelaan 118, 9160 Lokeren    09 348 67 86         t 3   t 9   t ba  
   GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst    053 78 89 59         t 4   t 9   t ba  
   BuSO Parkaan, Steenweg 2, 9810 Eke    09 280 89 77         t 3   t 9   t ba  
   IDEAAL - BuSO EmmaĆ¼s, Leihoekstraat 7 B, 9870 Machelen    09 386 60 08         t 3   t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de opleidingsfase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Toelating tot het 2e leerjaar van de kwalificatiefase 

Je stroomt automatisch door van het 1ste naar het 2de leerjaar, omdat een duale opleiding in de kwalificatiefase uit 2 leerjaren bestaat

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • Veranderen tijdens het 1ste leerjaar van de kwalificatiefase duaal: de klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen vastgelegde instapdatum meer met ingang van schooljaar 2023-2024.
 • Veranderen tijdens het 2de leerjaar van de kwalificatiefase duaal: tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2024-2025:

De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer vastgelegd.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • een getuigschrift van de opleiding als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming én voor de algemene en sociale vorming.
 • een bewijs van beroepskwalificatie(s) als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming. Als je opleiding gebaseerd is op meer dan 1 beroepskwalificatie, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je slaagt voor een kleiner afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie. Let wel: Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • Een attest van verworven bekwaamheden waarop staat welke afzonderlijke competenties je hebt behaald. Je kan het attest ook krijgen als je behalve een beroepskwalificatie of deelkwalificatie, nog andere bijkomende competenties behaalde.
 • Een attest beroepsonderwijs als je geen recht hebt op 1 van de hierboven opgesomde studiebewijzen. Het attest vermeld alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na je kwalificatiefase heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.

Of je kan verder naar school gaan. Als je al geslaagd bent in de kwalificatiefase kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatiefase of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

 • Alle overstappen van kwalificatiefase naar integratiefase zijn mogelijk.
 • Alle overstappen van integratiefase naar een andere integratiefase zijn ook mogelijk.

Let op!  Als je in de kwalificatiefase van duaal leren wel een getuigschrift, beroepskwalificatie of deelkwalificatie behaalde

 • word je niet toegelaten tot de integratiefase van dezelfde duale opleiding.
 • Je mag ook niet naar de integratiefase van een niet-duale opleiding, die met die duale opleiding overeenkomt.
 • Andere overgangen zijn wel mogelijk.

Als je in je kwalificatiefase geen getuigschrift, beroepskwalificatie en deelkwalificatie hebt behaald, maar enkel een attest van verworven bekwaamheden kan je in de integratiefase starten als de klassenraad je toelaat.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker fastfood