BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de kwalificatiefase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2025-2026: De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Medewerker hout duaal     Integratiefase         
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding medewerker hout duaal leer je:

 • Ondersteunende routinematige handelingen uitvoeren zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken, het vergaren of het afmonteren van onderdelen in hout of het plaatsen van houten elementen, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies 

om de continuïteit van de werkzaamheden te ondersteunen.

Je vorming is gebaseerd op de

 • beroepskwalificatie medewerker hout, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je krijgt je beroepsgerichte vorming vooral op je werkplek. Daar gebeurt een groot deel van je opleiding.
Gemiddeld gaat het over 20 u (of meer) per week.

Elke duale opleiding in opleidingsvorm 3 heeft 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

omzendbrief  duaal leren en de aanloopfase


Welke lessen krijg je?

Je krijgt zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming. 

Algemene vorming

Dit gaat over

 • burgerzin
 • taalvaardigheid
 • rekenvaardigheden
 • gezondheidseducatie
 • leren leren 
 • lichamelijke opvoeding
 • milieu- educatie
 • sociaal- emotionele educatie,
 • vrijetijdsvaardigheden
 • ICT

Beroepsgerichte vorming

 • Dit krijg je vooral op je werkplek.
 • Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Standaardtraject

De lessen zijn gebaseerd op een standaardtraject.

 • Voor elke duale BuSO OV3- opleiding bestaat er 1 standaardtraject
 • Hierin staat wat jij moet leren op vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming. 
 • Het standaardtraject is hetzelfde voor de kwalificatiefase en integratiefase.     
 • De scholen zetten dit standaardtraject om in lessen. 

Let op! Lessen kunnen verschillen van school tot school. Lessen kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling. Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden georganiseerd? Vraag het na op je school of lees het op hun website.       

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Individuele begeleiding en individueel traject

 • Elke leerling wordt individueel begeleid.
 • Je hebt een eigen mentor die je opleiding opvolgt. 
 • Deze mentor is ook verantwoordelijk voor de contacten op de werkvloer en met je ouders. 
 • Deze mentor waakt er ook over dat je je goed voelt.

Hoe lang duurt mijn opleiding?

 • De duur van je opleiding hangt af van je individuele handelingsplan. 
 • Gewoonlijk duurt de kwalificatiefase 2 schooljaren.
 • Gewoonlijk duurt de integratiefase 1 schooljaar.
 • Je opleiding kan georganiseerd worden volgens een schooljaarsysteem (lineair) of opgedeeld in modules (modulair).

Scholen


   BuSO Kristus-Koning, BethaniĆ«nlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor    03 217 03 50      t 3   t 9   t ba  
   BuSO STEBO (Stedelijke Bouwvakschool Dilsen), Rijksweg 454, 3650 Dilsen-Stokkem    089 79 08 76         t 3   t 9   t ba  
   GO! Next SBSO - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem    011 34 34 47         t 3   t 4   t 9   t ba  
   GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel    011 55 02 10         t 4   t 9   t ba  
   SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries    050 38 86 60         t 3   t 4   t 9   t ba  
   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00         t 3   t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de opleiding als: 

 • je de kwalificatiefase hebt doorlopen
 • Je een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3 hebt. Dit IAC-verslag krijg je van het CLB.

Je wordt in principe toegelaten tot de leeftijd van 21jaar (zie: omzendbrief SO/2011/03/BuSO)

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen tijdens het schooljaar

 • tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten in een duale opleiding. Als je later nog wil instappen, moet de klassenraad hiermee akkoord gaan.

Vanaf 2025-2026: De klassenraad is bevoegd voor de instap. Er is geen instapdatum meer.

Let op! Wil je later dan 01/10 instappen? Dit kan alleen op voorwaarde dat:

 • de duale opleiding al ingericht is op 01/10 in de school én
 • dat de duale opleiding minstens één regelmatige leerling telt.

Overstappen naar een niet-duale opleiding?

Als je bij het begin of in de loop van het schooljaar wil overstappen naar een niet-duale opleiding gelden altijd de gewone toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Let op! Je moet altijd ergens terechtkunnen. Er kan nooit een volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding worden ingeroepen:

 • bij vrijwillige overstap in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap
 • bij gedwongen overstap in dezelfde school of een andere school

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • een getuigschrift van de opleiding als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming én voor de algemene en sociale vorming.
 • een bewijs van beroepskwalificatie(s) als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming. Als je opleiding gebaseerd is op meer dan 1 beroepskwalificatie, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je slaagt voor een kleiner afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie. Let wel: Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • Een attest van verworven bekwaamheden waarop staat welke afzonderlijke competenties je hebt behaald. Je kan het attest ook krijgen als je behalve een beroepskwalificatie of deelkwalificatie, nog andere bijkomende competenties behaalde.
 • Een attest beroepsonderwijs als je geen recht hebt op 1 van de hierboven opgesomde studiebewijzen. Het attest vermeld alleen de periode van lesbijwoning.

Wat na deze opleiding?

Na de integratiefase kan je gaan werken.

Of je kan verder school lopen:

Als je al geslaagd bent in de integratiefase van een opleiding, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatiefase of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat. Alle overstappen zijn mogelijk, behalve:

als je in de kwalificatiefase van duaal leren wel een getuigschrift, beroepskwalificatie of deelkwalificatie behaalde

 • word je niet toegelaten tot de integratiefase van dezelfde duale opleiding.
 • Je mag ook niet naar de integratiefase van een niet-duale opleiding, die met die duale opleiding overeenkomt.

Andere overgangen zijn wel mogelijk.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding