Medewerker fastfood duaal - modulair (OV4) - Tweede graad

Studierichting "Medewerker fastfood duaal - modulair (OV4)"

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Medewerker fastfood duaal - modulair (OV4)

2 Gr   BSO   OV 4   t 3  t 4  t 5  t 6  t 7  t 9     Beschrijving van de opleiding

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Welke lessen krijg je?

In BSO krijg je vooral veel uren praktijk en technische vakken. De algemene theoretische vakken nemen een beperkt aantal uren in.

Een lessentabel in de 2e graad bestaat minimaal uit 28 lestijden. De meeste scholen gebruiken een lessenrooster van 32 lestijden, maar ze kunnen ook kiezen om meer lestijden in te richten.

Daarnaast hebben ze de vrijheid om de vakken aan te bieden als aparte lessen, om vakken samen te voegen tot vakkenclusters of om vakken aan te beiden onder de vorm van projecten. 

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Je vindt meer concrete informatie over lessenroosters op de websites van de scholen.

Scholen

Momenteel is er bij ons geen school gekend die deze opleiding inricht.

Toelatingsvoorwaarden

Voor een opleiding in het buitengewoon onderwijs OV4 moet je een verslag hebben dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Het verslag wordt opgesteld door een CLB. Het bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. In het verslag staat welk type en welke opleidingsvorm (bvb OV4) je moet volgen.

Een overstap maken naar BuSO OV4 vanuit een andere opleidingsvorm kan onder bepaalde voorwaarden (zie  SO/2011/03/BuSO, 14.)  Hiervoor moet het verslag worden aangepast. Dit gebeurt na overleg tussen de klassenraad, het CLB en de ouders.

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in deze duale graadsopleiding :

• Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:

    o Minstens 16 jaar zijn of 

    o 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 

Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB).

• Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in het 1e leerjaar van de duale graadsopleiding.

Starten na deze dag (vb. bij aanvang van 4 BSO) kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

 

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor 3 BSO (arbeidsmarktfinaliteit) niet- duaal  ofwel:

• geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

• toegelaten worden op basis van je leeftijd 

(= 15 jaar worden ten laatste op 31 december van het lopend schooljaar)

• als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN),  kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. 

Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

• als je een zij- instromer *** bent, moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.


Veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting:


Tot en met 15 januari is veranderen van onderwijsvorm en/of overstappen naar een niet- duale studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.


Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting

Attesten

3de jaar: 

Je kan één van volgende (Oriënterings)attesten behalen:

 • een oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een attest van regelmatige lesbijwoning.
  Indien een school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’, krijg je hiermee toelating tot het 2de leerjaar van de 2de graad.

 

4de jaar: 

Je kan één van volgende oriënteringsattesten/getuigschriften behalen:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt, vermeldt wat je niet mag volgen en moet meedelen waarom
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
 • een getuigschrift van de 2de graad indien je geslaagd bent in het 1ste en het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).
 • ! een Oriënteringsattest van het 1ste leerjaar van de 2de graad (A, B) als je vorig én (een gedeelte van) dit schooljaar les volgde in een school die het systeem van 'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad' toepast én vóór het einde van de 2de graad overstapt naar een studierichting van dezelfde of een andere school waar dit systeem van uitstel niet wordt toegepast.
  Voorwaarde is dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad oordeelt dat jij je tekorten hebt weggewerkt in de loop van het 2de leerjaar. Hiervoor hoef je niet te slagen in 4 BSO.

Wat na deze opleiding?

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker fastfood