Hippisch assistent duaal - modulair (OV4) - Tweede graad

Studierichting "Hippisch assistent duaal - modulair (OV4)"

In deze opleiding leer je:

 • assisteren bij het verzorgen van paarden
 • hippische accommodaties en materiaal onderhouden
 • assisteren bij de africhting van paarden
 • assisteren bij de teelt van voedergewassen om hippische activiteiten of producties te ondersteunen

In dit standaardtraject en deze opleiding wordt met het woord “paarden” verwezen naar zowel paarden als pony’s.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie hippisch assistent, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Hippisch assistent duaal - modulair (OV4)

2 Gr   BSO   OV 4   t 3  t 4  t 5  t 6  t 7  t 9     Beschrijving van de opleiding

In deze opleiding leer je:

 • assisteren bij het verzorgen van paarden
 • hippische accommodaties en materiaal onderhouden
 • assisteren bij de africhting van paarden
 • assisteren bij de teelt van voedergewassen om hippische activiteiten of producties te ondersteunen

In dit standaardtraject en deze opleiding wordt met het woord “paarden” verwezen naar zowel paarden als pony’s.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie hippisch assistent, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.

Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van: 

 • algemene  vorming 
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. 

Deze bestaat uit: het Project algemene vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, levensbeschouwing.…

De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven. 

 

In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. 

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek en deels op school.

Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je. 

 

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit. 

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. 

Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Meer info:

Scholen

Momenteel is er bij ons geen school gekend die deze opleiding inricht.

Toelatingsvoorwaarden

Attesten

Na 3 BSO duaal stroom je automatisch door naar het 2e  leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning
Na je 2e  graads- traject (= na 4 BSO duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen: 
 
 • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. 
 
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.   
De klassenraad evalueert je wanneer je opleiding is afgerond. 
Zij beslissen  wanneer je welk studiebewijs behaalt. 
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar. 
 
Uitzondering: 
Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar niet-duaal, krijg je een oriënteringsattest  van de deliberatieklassenraad. 
Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na deze opleiding?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad.

In theorie kan je in de 3e  graad verder studeren in alle BSO- opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.

Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

 

De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Hippisch assistent