Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting - Niet-graadgebonden

Studierichting "Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting"

Onderwijs in opleidingsvorm 4 type 5 volg je wanneer je opgenomen bent in een ziekenhuis of wanneer je om medische redenen verblijft in een preventorium. Je wordt tijdens je verblijf in het ziekenhuis of het preventorium ingeschreven in het buitengewoon secundair onderwijs. Je blijft ook ingeschreven in de school waar je de lessen volgde voor je opgenomen werd. 

In deze opleidingsvorm kunnen in theorie alle studierichtingen uit het gewoon secundair onderwijs aangeboden worden. Alleen is het zo dat de ziekenhuisschool in de praktijk niet elke studierichting organiseert en het onderwijs aanpast aan de individuele leerling met zijn specifieke noden en behoeften. De aangeboden leerinhouden zijn immers afhankelijk van je situatie en van wat je nodig hebt. 

In type 5 worden de leerplannen van het voltijds secundair onderwijs gevolgd. De leerlingen moeten de eindtermen halen en krijgen dezelfde diploma’s en getuigschriften als deze van het voltijds secundair onderwijs.

Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting   Beschrijving van de opleiding

Onderwijs in opleidingsvorm 4 type 5 volg je wanneer je opgenomen bent in een ziekenhuis of wanneer je om medische redenen verblijft in een preventorium. Je wordt tijdens je verblijf in het ziekenhuis of het preventorium ingeschreven in het buitengewoon secundair onderwijs. Je blijft ook ingeschreven in de school waar je de lessen volgde voor je opgenomen werd. 

In deze opleidingsvorm kunnen in theorie alle studierichtingen uit het gewoon secundair onderwijs aangeboden worden. Alleen is het zo dat de ziekenhuisschool in de praktijk niet elke studierichting organiseert en het onderwijs aanpast aan de individuele leerling met zijn specifieke noden en behoeften. De aangeboden leerinhouden zijn immers afhankelijk van je situatie en van wat je nodig hebt. 

In type 5 worden de leerplannen van het voltijds secundair onderwijs gevolgd. De leerlingen moeten de eindtermen halen en krijgen dezelfde diploma’s en getuigschriften als deze van het voltijds secundair onderwijs.

Welke lessen krijg je?

Tijdens de opname in het ziekenhuis of preventorium krijg je les op maat, dus volgens wat je kan en nodig hebt. Dit kan individueel of in kleine groepjes. Dit gaat om 1 tot enkele uren per dag. De inhoud wordt afgestemd met de thuisschool. Gepaste en redelijke aanpassingen gebeuren waar nodig en in samenwerking met het CLB, de ouders en de thuisschool (als je voor het verblijf in de type 5 school in een school ingeschreven was).

Scholen


  BuSO Cardijnschool, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette   02 520 05 72       t 5  
  BuSO Cardijnschool, Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek   02 478 03 33       t 5  
  BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen   03 280 49 16       t 5  
  BuSO Pulderbos Revalidatiecentrum, Reebergenlaan 4, 2242 Pulderbos   03 466 06 30       t 5  
  BuSO Pulderbos Revalidatiecentrum, Dr.-sanodreef 4, 2440 Geel   03 466 06 10     t 5  
  BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem   03 280 49 16       t 5  
  BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool, Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem   03 280 49 16       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Herestraat 49, 3000 Leuven   016 34 39 62       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg   016 34 39 62       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Weligerveld 1, 3212 Pellenberg   016 34 39 62       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Vestenstraat 1, 3290 Diest   016 34 39 62       t 5  
  BuSO De Radar Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen   016 80 79 50       t 5  
  BuSO De Radar ASSTER, Melveren-centrum 111, 3800 Sint-truiden   011 78 80 11       t 5  
  BuSO De Radar, Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden   011 78 87 70       t 5  
  BuSO Zeelyceum De Haan, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Sint-kruis   059 23 40 85      
  BuSO Zeelyceum De Haan, Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan   059 23 40 85      
  BuSO Zeelyceum De Haan, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk   059 23 40 85      
  BuSO Zeelyceum De Haan, Boterstraat 6, 8740 Pittem   059 23 40 85       t 5  
  BuSO Zeelyceum De Haan, Deltalaan 1, 8800 Roeselare     t 5  
  BuSO Zeelyceum De Haan, Poperingseweg 12, 8900 Ieper     t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent   09 332 24 05       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Ebergiste De Deynestraat 2 F, 9000 Gent   09 332 24 05       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Sint-Juliaanstraat 1, 9000 Gent   09 332 24 05       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Caritasstraat 76, 9090 Melle   09 252 16 45       t 5  
  BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo   09 377 25 26       t 5  

Toelatingsvoorwaarden

Als je in een ziekenhuis, een residentiële setting of een preventorium verblijft, kan je er les volgen als je over een attest (type 5, opleidingsvorm 4) beschikt van de behandelende arts van de medische of psychiatrische voorziening of van de directeur van de residentiële setting. Je blijft ook ingeschreven in de thuisschool.

Het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5 vervalt wanneer je opnieuw alle onderwijsactiviteiten in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs kan volgen.

Attesten

De attestering op het einde van een schooljaar blijft de verantwoordelijkheid van de thuisschool.* De school voor opleidingsvorm 4 type 5 heeft een adviserende rol.

In opleidingsvorm 4 kan je dezelfde studiebekrachtiging krijgen als in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Onderwijs vanuit opleidingsvorm 4 type 5 is niet-graadsgebonden en overspant dus alle leerjaren in het secundair onderwijs. Meer info over de attesten die je in verschillende leerjaren en studierichtingen kan behalen, vind je hier: selecteer een studierichting en kijk onder het tabje Attesten.

* behalve bij het Zeepreventorium. De school bij het preventorium staat zelf in voor de studiebekrachtiging.

Bron: zie hier, art. 350/1

Wat na deze opleiding?

Onderwijs vanuit opleidingsvorm 4 type 5 betekent dat je les krijgt in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting tijdens je opname. Wanneer de opname zal beëindigen, bekijkt hun team met het CLB (zowel de thuisschool als de type 5 school hebben een CLB) en de thuisschool met jou (en je ouder(s)) wat het beste vervolg is van je opleiding na de opname.