Basis bakkerij - Niet-graadgebonden

Studierichting "Basis bakkerij"

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding eenvoudige soorten (gist)deeg (broden, zachte en harde luxedeeg, taarten, bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten,…) en beslag (vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van beslag, producten met beslag, gezondheidsgerelateerde producten,…) te bereiden. Op die manier leer je eenvoudige (banket)bakkerijproducten afwerken.
 • Zo kan je die verwerken, bakken en afwerken tot een brood- of banketbakkerijproduct. 
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor hygiëne, (voedsel)veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 
 • Je moet je vakkennis (vaktermen, voorschriften, kenmerken van je ingrediënten,… ), vaktechnologie en technieken (bvb baktechnieken, afwerkings- en garneringstechnieken) kunnen toepassen in de praktijk. 
 • Een goede organisatie en voorbereiding zijn hierbij zeer belangrijk.  
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis bakkerij bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Basis bakkerij         Beschrijving van de opleiding

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding eenvoudige soorten (gist)deeg (broden, zachte en harde luxedeeg, taarten, bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten,…) en beslag (vet-, kook- en bladerdeegproducten, producten van beslag, producten met beslag, gezondheidsgerelateerde producten,…) te bereiden. Op die manier leer je eenvoudige (banket)bakkerijproducten afwerken.
 • Zo kan je die verwerken, bakken en afwerken tot een brood- of banketbakkerijproduct. 
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor hygiëne, (voedsel)veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn 
 • Je moet je vakkennis (vaktermen, voorschriften, kenmerken van je ingrediënten,… ), vaktechnologie en technieken (bvb baktechnieken, afwerkings- en garneringstechnieken) kunnen toepassen in de praktijk. 
 • Een goede organisatie en voorbereiding zijn hierbij zeer belangrijk.  
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis bakkerij bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen

  BuSO VIBO - De Ring (OV3), Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout   014 42 69 45    
  GO! Next SBSO de Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem   011 34 34 47    
  Hasp-O Zuid, Naamsesteenweg 167, 3800 Sint-Truiden   011 68 09 47    
  BuSO De Lage Kouter Kortrijk (RHIZO), Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk   056 23 07 80    
  GO! SBSO Sterrebos - Rumbeke, Bornstraat 52, 8800 Roeselare   051 22 74 11    

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je verder in de kwalificatiefase. (Vanaf 2021-22 wordt het eerste jaar van de opleidingsfase ingericht. Vanaf 2022-23 ook het tweede jaar van de opleidingsfase. Meer info hierover vind je hier.) Vanuit een breed basisstructuuronderdeel kies je eerder beroep specifiek in de kwalificatiefase. 

Je kan in de kwalificatiefase een opleiding uit hetzelfde studiedomein volgen, maar mag je ook een opleiding uit een ander studiedomein volgen. 

In de kwalificatiefase sluiten in het studiedomein Voeding en horeca deze opleidingen nauw aan bij basis bakkerij in de opleidingsfase: 

 

 • Medewerker (banket) bakkerij  

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker brood- en banketbakkerij