Basis schilderen en behangen - Niet-graadgebonden

Studierichting "Basis schilderen en behangen"

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding oppervlakken behandelen en eenvoudige schilderwerken uit te voeren
 • Je leert ook hoe je wandbekleding en soepele vloerbekleding moet plaatsen en hiervoor de juiste producten en gereedschap te gebruiken. 
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Onder begeleiding leer je goed georganiseerd te werk te gaan en op hoogte te werken
 • Je leert hoe je oppervlakken moet voorbereiden, hoe je ornamenten en sierlijsten moet aanbrengen.
 •  Je leert het afwerkingsproduct gebruiksklaar maken en zowel binnen als buiten manueel oppervlakken te schilderen
 • Onder begeleiding voer je decoratieve schilderwerken uit en leer je raamdecoratie te plaatsen. 
 • Je leert de werkzaamheden goed af te ronden en het materieel op een correcte manier te reinigen en onderhouden.
 
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis schilderen en behangen bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Basis schilderen en behangen         Beschrijving van de opleiding

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding oppervlakken behandelen en eenvoudige schilderwerken uit te voeren
 • Je leert ook hoe je wandbekleding en soepele vloerbekleding moet plaatsen en hiervoor de juiste producten en gereedschap te gebruiken. 
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Onder begeleiding leer je goed georganiseerd te werk te gaan en op hoogte te werken
 • Je leert hoe je oppervlakken moet voorbereiden, hoe je ornamenten en sierlijsten moet aanbrengen.
 •  Je leert het afwerkingsproduct gebruiksklaar maken en zowel binnen als buiten manueel oppervlakken te schilderen
 • Onder begeleiding voer je decoratieve schilderwerken uit en leer je raamdecoratie te plaatsen. 
 • Je leert de werkzaamheden goed af te ronden en het materieel op een correcte manier te reinigen en onderhouden.
 
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  
Basis schilderen en behangen bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen

  GO! BuSO 't Schoolhuis, Schoolstraat 11, 1745 Opwijk   052 35 71 16    
  BuSO Parcivalschool - Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen   03 230 24 44    
  BuSO De Regenboog -OV3, Kapelstraat 33, 2500 Lier   03 480 23 11    
  GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs - Hoofdschool, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet   03 888 38 64    
  BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor   03 217 03 50    
  GO! SBSO Zonnebos - Campus \'s Gravenwezel, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel   03 680 12 50    
  BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot   016 56 74 15    
  WICO - Campus TIO aanbod Buitengewoon Onderwijs, Dorpsstraat 91, 3900 Overpelt   011 60 91 60    
  SBSO De Varens - Hoofdgebouw, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries   050 38 86 60    
  GO! BuSO Ter Zee, Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende   059 70 34 68    
  GO! BuSO Ter Zee - De Zeeparel, Dennenlaan 2, 8430 Middelkerke   059 30 08 30    
  BuSO De Lage Kouter Kortrijk (RHIZO), Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk   056 23 07 80    
  GO! SBSO Sterrebos - Rumbeke, Bornstraat 52, 8800 Roeselare   051 22 74 11    

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je verder in de kwalificatiefase. (Vanaf 2021-22 wordt het eerste jaar van de opleidingsfase ingericht. Vanaf 2022-23 ook het tweede jaar van de opleidingsfase. Meer info hierover vind je hier.)  

Vanuit een breed basisstructuuronderdeel kies je in de kwalificatiefase meer beroepsspecifiek. 

Je kan in de kwalificatiefase een opleiding uit hetzelfde studiedomein volgen, maar je mag ook een opleiding uit een ander studiedomein volgen. 

In de kwalificatiefase sluiten in het studiedomein STEM deze opleidingen nauw aan bij basis Schilderen en behangen in de opleidingsfase: 

 • Medewerker schilder en behangwerken 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Schilder-decorateur