Basis bouw - Niet-graadgebonden

Studierichting "Basis bouw"

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding metselwerken, bekistingen, betonneringen en voegwerken uitvoeren. 
 • Je leert ook wand- en vloertegels plaatsen met de juiste producten en het juiste gereedschap. 
 • Zo kan je op een goede manier ruwbouwwerken realiseren en afwerken
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Een goede organisatie en voorbereiding zijn hierbij zeer belangrijk. 
 • Je leert op hoogtes werken onder begeleiding en het nodige metselwerk uitvoeren, je plaatst en verwijdert onder begeleiding stutten en schoren en voert bekisting  uit. Je maakt wapeningen voor bekistingen, voegt deze samen en plaatst deze onder begeleiding. 
 • Je voert betonneringswerken, voegwerken, vloer- en tegelwerken uit onder begeleiding.

Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  

Basis bouw bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Basis bouw         Beschrijving van de opleiding

 • In deze opleiding leer je onder begeleiding metselwerken, bekistingen, betonneringen en voegwerken uitvoeren. 
 • Je leert ook wand- en vloertegels plaatsen met de juiste producten en het juiste gereedschap. 
 • Zo kan je op een goede manier ruwbouwwerken realiseren en afwerken
 • Het is daarbij belangrijk dat je rekening houdt met regels en afspraken voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dat je je basiskennis hierover kunt toepassen in de praktijk. 
 • Een goede organisatie en voorbereiding zijn hierbij zeer belangrijk. 
 • Je leert op hoogtes werken onder begeleiding en het nodige metselwerk uitvoeren, je plaatst en verwijdert onder begeleiding stutten en schoren en voert bekisting  uit. Je maakt wapeningen voor bekistingen, voegt deze samen en plaatst deze onder begeleiding. 
 • Je voert betonneringswerken, voegwerken, vloer- en tegelwerken uit onder begeleiding.

Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.  

Basis bouw bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen

  BuSO De Leerexpert - Begijnenvest, Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen   03 201 67 60    
  BuSO GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39, 2400 Mol   014 31 87 42    
  GO! BuSO de 3master - Campus Kasterlee secundair onderwijs, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee   014 85 00 52    
  BuSO De Regenboog -OV3, Kapelstraat 33, 2500 Lier   03 480 23 11    
  GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs - Hoofdschool, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet   03 888 38 64    
  BuSO SJABI (Sint-Jan Berchmansinst.) - Campus Hof ten Berglaan, Hof-ten-Berglaan 8, 2870 Puurs   03 897 96 70    
  GO! SBSO Zonnebos - Campus Brasschaat, Ruiterijschool 8, 2930 Brasschaat   03 270 93 70    
  BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor   03 217 03 50    
  BuSO De Brug, Amerstraat 3, 3200 Aarschot   016 56 74 15    
  BuSO Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen   013 53 06 30    
  SBSO De Varens - Hoofdgebouw, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries   050 38 86 60    
  BuSO De Lage Kouter Kortrijk (RHIZO), Beekstraat 113_B, 8500 Kortrijk   056 23 07 80    
  GO! SBSO Sterrebos - Rumbeke, Bornstraat 52, 8800 Roeselare   051 22 74 11    
  Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout   052 40 94 40    
  GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst   053 78 89 59    

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je verder in de kwalificatiefase. (Vanaf 2021-22 wordt het eerste jaar van de opleidingsfase ingericht. Vanaf 2022-23 ook het tweede jaar van de opleidingsfase. Meer info hierover vind je hier.)  

Vanuit een breed basisstructuuronderdeel kies je in de kwalificatiefase meer beroepsspecifiek. 

Je kan in de kwalificatiefase een opleiding uit hetzelfde studiedomein volgen, maar je mag ook een opleiding uit een ander studiedomein volgen. 

In de kwalificatiefase sluiten in het studiedomein STEM deze opleidingen nauw aan bij basis bouw in de opleidingsfase: 

 • Medewerker ruwbouw 

 • Medewerker tegelzetwerken en dekvloeren 

 • Cementgebonden voeger 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker ruwbouw

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Vloerder - tegelzetter

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Voeger