Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting - Niet-graadgebonden

Studierichting "Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting"

Onderwijs in opleidingsvorm 4 type 5 volg je wanneer je opgenomen bent in een ziekenhuis of wanneer je om medische redenen verblijft in een preventorium. Je wordt tijdens je verblijf in het ziekenhuis of het preventorium ingeschreven in het buitengewoon secundair onderwijs. Je blijft ook ingeschreven in de school waar je de lessen volgde voor je opgenomen werd. 

In deze opleidingsvorm kunnen in theorie alle studierichtingen uit het gewoon secundair onderwijs aangeboden worden. Alleen is het zo dat de ziekenhuisschool in de praktijk niet elke studierichting organiseert en het onderwijs aanpast aan de individuele leerling met zijn specifieke noden en behoeften. De aangeboden leerinhouden zijn immers afhankelijk van je situatie en van wat je nodig hebt. 

In type 5 worden de leerplannen van het voltijds secundair onderwijs gevolgd. De leerlingen moeten de eindtermen halen en krijgen dezelfde diploma’s en getuigschriften als deze van het voltijds secundair onderwijs.

Les volgen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting   Beschrijving van de opleiding

Onderwijs in opleidingsvorm 4 type 5 volg je wanneer je opgenomen bent in een ziekenhuis of wanneer je om medische redenen verblijft in een preventorium. Je wordt tijdens je verblijf in het ziekenhuis of het preventorium ingeschreven in het buitengewoon secundair onderwijs. Je blijft ook ingeschreven in de school waar je de lessen volgde voor je opgenomen werd. 

In deze opleidingsvorm kunnen in theorie alle studierichtingen uit het gewoon secundair onderwijs aangeboden worden. Alleen is het zo dat de ziekenhuisschool in de praktijk niet elke studierichting organiseert en het onderwijs aanpast aan de individuele leerling met zijn specifieke noden en behoeften. De aangeboden leerinhouden zijn immers afhankelijk van je situatie en van wat je nodig hebt. 

In type 5 worden de leerplannen van het voltijds secundair onderwijs gevolgd. De leerlingen moeten de eindtermen halen en krijgen dezelfde diploma’s en getuigschriften als deze van het voltijds secundair onderwijs.

Welke lessen krijg je?

Tijdens de opname in het ziekenhuis of preventorium krijg je les op maat, dus volgens wat je kan en nodig hebt. Dit kan individueel of in kleine groepjes. Dit gaat om 1 tot enkele uren per dag.

De inhoud wordt afgestemd met de thuisschool. Gepaste en redelijke aanpassingen gebeuren waar nodig en in samenwerking met het CLB, de ouders en de thuisschool (als je vóór je verblijf in de type-5-school in een school ingeschreven was).

Scholen


   BuSO Cardijnschool, Laarbeeklaan 101, 1090Jette    02 520 05 72         t 5  
   BuSO Cardijnschool, Inkendaalstraat 1, 1602Vlezenbeek    02 478 03 33         t 5  
   Ziekenhuisschool Antwerpen (secundair), Lindendreef 1, 2020Antwerpen    03 280 49 16         t 5  
   BuSO Pulderbos Revalidatiecentrum, Reebergenlaan 4, 2242Pulderbos    03 466 06 30         t 5  
   BuSO Pulderbos Revalidatiecentrum, Dr.-sanodreef 4, 2440Geel    03 466 06 10      t 5  
   Ziekenhuisschool Antwerpen (secundair), Wilrijkstraat 10, 2650Edegem    03 280 49 16         t 5  
   Ziekenhuisschool Antwerpen (secundair), Drie Eikenstraat 659, 2650Edegem    03 280 49 16         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Herestraat 49, 3000Leuven    016 34 39 62         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Leuvensesteenweg 517, 3070Kortenberg    016 34 39 62         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Weligerveld 1, 3212Pellenberg    016 34 39 62         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool UZLeuven, Vestenstraat 1, 3290Diest    016 34 39 62         t 5  
   BuSO De Radar Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300Tienen    016 80 79 50         t 5  
   BuSO De Radar ASSTER, Melveren-centrum 111, 3800Sint-Truiden    011 78 80 11         t 5  
   BuSO De Radar, Halmaalweg 2, 3800Sint-Truiden    011 78 87 70         t 5  
   GO! BuBaO Aan Zee - vest. Lukas, Sint-Lucaslaan 29, 8310Sint-Kruis    059 23 43 36         t 5  
   GO! Penta Connect, Sint-Lucaslaan 29, 8310Sint-Kruis    050 63 17 61         t 5  
   BuSO Zeelyceum De Haan, Koninklijke Baan 5, 8420De Haan    059 23 40 85         t 5  
   GO! Penta Connect, Groeningepoort 4, 8500Kortrijk     t 5  
   GO! Penta Connect, Boterstraat 6, 8740Pittem    050 63 17 61         t 5  
   GO! Penta Connect, Deltalaan 1, 8800Roeselare    050 63 17 61         t 5  
   GO! Penta Connect, Poperingseweg 12, 8900Ieper    050 63 17 61         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000Gent    09 332 24 05         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Ebergiste De Deynestraat 2 F, 9000Gent    09 332 24 05         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Sint-Juliaanstraat 1, 9000Gent    09 332 24 05         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Caritasstraat 76, 9090Melle    09 252 16 45         t 5  
   BuSO Ziekenhuisschool Stad Gent, Zuidmoerstraat 165, 9900Eeklo    09 377 25 26         t 5  

Toelatingsvoorwaarden

Als je in een ziekenhuis, een residentiële setting of een preventorium verblijft, kan je er les volgen als je over een attest (type 5, opleidingsvorm 4) beschikt van de behandelende arts van de medische of psychiatrische voorziening of van de directeur van de residentiële setting. Je blijft ook ingeschreven in de thuisschool.

Het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5 vervalt wanneer je opnieuw alle onderwijsactiviteiten in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs kan volgen.


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

De attestering op het einde van een schooljaar blijft de verantwoordelijkheid van de thuisschool.* De school voor opleidingsvorm 4 type 5 heeft een adviserende rol.

In opleidingsvorm 4 kan je dezelfde studiebekrachtiging krijgen als in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Onderwijs vanuit opleidingsvorm 4 type 5 is niet-graadsgebonden en overspant dus alle leerjaren in het secundair onderwijs. Meer info over de attesten die je in verschillende leerjaren en studierichtingen kan behalen, vind je hier: selecteer een studierichting en kijk onder het tabje Attesten.

* behalve bij het Zeepreventorium. De school bij het preventorium staat zelf in voor de studiebekrachtiging.

Bron: zie hier, art. 350/1

Wat na deze studierichting?

Onderwijs vanuit opleidingsvorm 4 type 5 betekent dat je les krijgt in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting tijdens je opname. Wanneer de opname zal beëindigen, bekijkt hun team met het CLB (zowel de thuisschool als de type 5 school hebben een CLB) en de thuisschool met jou (en je ouder(s)) wat het beste vervolg is van je opleiding na de opname.