BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool - UZA

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
03 280 49 16
ziekenhuisschool.secundair@leerexpert.be
http://www.leerexpert.be/ziekenhuisschool



Opleidingsvorm 4

Niet graad gebonden



Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten




Centrum voor leerlingenbegeleiding

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
03 338 44 88
clb@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/clb

Schoolfiche: BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool - UZA



BuSO De Leerexpert - Ziekenhuisschool - UZA

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
03 280 49 16      



Opleidingsvorm 4

Niet graad gebonden



Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten




Centrum voor leerlingenbegeleiding

Stedelijk CLB Antwerpen
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
03 338 44 88