Universiteit Antwerpen

Hoofdinstelling

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03 265 41 11     

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03 265 41 11      

Academische bachelors

Architectuur
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land- en bosbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Conservatie - restauratie
Diergeneeskunde
Farmaceutische wetenschappen
Fysica
Geneeskunde
Geschiedenis - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Handelsingenieur
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Informatica
Interieurarchitectuur
Politieke wetenschappen
Productontwikkeling
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sociaal-economische wetenschappen
Social-economic sciences (E)
Sociologie
Taal- en letterkunde
Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Aanvultraject na HBO


Masters

Applied ecohydrology (E)
Applied economic sciences - Economic policy (E)
Architectuur
Biochemie en Biotechnologie
Biologie - Evolutie- en gedragsbiologie
Biology - Biodiversity, Conservation and Restoration (E)
Biology - Global Change Biology (E)
Biomedical sciences: Infectious and Tropical Diseases (Research) (E)
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E)
Biomedische wetenschappen - Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Biomedische wetenschappen - Moleculaire mechanismen van ziekten
Bioscience engineering: sustainable urban bioscience engineering (E)
Business economics (E)
Business engineering - Financial engineering (E)
Chemistry (E)
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Computer Science - Computer networks (E)
Computer Science - Data science and artificial intelligence (E)
Computer Science - Software engineering (E)
Conservatie - restauratie
Cultuurmanagement
Digital Business engineering (E)
Digital text analysis (E)
Digitale tekstanalyse
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Electronics and ICT Engineering Technology (E)
Epidemiology (E)
Erfgoedstudies
Ergotherapeutische wetenschap
Farmaceutische zorg
Filmstudies en visuele cultuur
Fysica
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling - Apotheker
Geneesmiddelenontwikkeling - Biofarmaceutische wetenschappen
Geschiedenis
Handelsingenieur - Financial engineering
Handelsingenieur - Supply chain engineering
Handelsingenieur - Sustainability engineering
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Informatica - Computernetwerken
Informatica - Data science en artificiële intelligentie
Informatica - Software engineering
Interieurarchitectuur
Internationale betrekkingen en diplomatie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Maritiem en logistiek management
Meertalige professionele communicatie
Milieuwetenschap
Molecular biology (E)
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Organisatie en management
Philosophy (Research Master) (E)
Physics (E)
Political Science (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Productontwikkeling
Rechten - Fiscaal recht
Rechten - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Sociaal werk
Sociaal-economische wetenschappen
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en letterkunde
Taal- en letterkunde - Algemene literatuurwetenschap
Taal- en letterkunde - Algemene taalwetenschap
Theater- en Filmwetenschap
Toegepaste economische wetenschappen: Bedrijfskunde
Toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid
Tolken
Veiligheidswetenschappen
Verpleegkunde en vroedkunde - Leiderschap in gezondheid en zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Onderzoeker in zorg en gezondheid
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Verpleegkunde en vroedkunde - Vroedvrouw specialist
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde - Financiële en toegepaste wiskunde
Wiskunde - Fundamentele wiskunde


Master na master

Arbeidsgeneeskunde
Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer
Development Evaluation and Management (E)
Fiscaal recht
Fiscaal recht - Douane en accijnzen
Global Health (E)
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Huisartsgeneeskunde
Industri?le farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Literatuurwetenschappen
Maritime and Air Transport Management (E)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde - Cardiologie
Specialistische geneeskunde - Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde - Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde - Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde - Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Geriatrie
Specialistische geneeskunde - Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde - Heelkunde
Specialistische geneeskunde - Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde - Klinische biologie
Specialistische geneeskunde - Klinische genetica
Specialistische geneeskunde - Medische oncologie
Specialistische geneeskunde - Neurochirurgie
Specialistische geneeskunde - Neurologie
Specialistische geneeskunde - Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde - Oftalmologie
Specialistische geneeskunde - Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde - Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde - Pediatrie
Specialistische geneeskunde - Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde - Pneumologie
Specialistische geneeskunde - R?ntgendiagnose
Specialistische geneeskunde - Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde - Reumatologie
Specialistische geneeskunde - Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde - Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde - Urologie
Specialistische geneeskunde - Volwassenenpsychiatrie
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Water sustainability: integrating technology and nature-based solutions (E)
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygi?ne


Schakelprogramma

Architectuur
Biomedical sciences - Infectious and tropical diseases
Biomedical sciences - Neurosciences
Biomedische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Cultuurmanagement
Educatieve master in de cultuurwetenschappen
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen
Educatieve master in talen
Erfgoedstudies
Filmstudies en visuele cultuur
Geschiedenis
Industri?le wetenschappen: Biochemie
Industri?le wetenschappen: Chemie
Industri?le wetenschappen: Elektromechanica
Industri?le wetenschappen: Elektronica-ICT
Interieurarchitectuur
Internationale betrekkingen en diplomatie
Maritiem en logistiek management
Meertalige professionele communicatie
Milieuwetenschap
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Organisatie en management
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Productontwikkeling
Rechten
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en letterkunde
Theater- en filmwetenschap
Tolken
Veiligheidswetenschappen
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


De campussen

Universiteit Antwerpen - Stadscampus Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 03 265 41 11     
Universiteit Antwerpen - Campus Groeneborger Groeneborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 03 265 32 11     
Universiteit Antwerpen - Campus Middelheim Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen 03 265 32 11     
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk 03 265 21 03     

Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Antwerpen - Stadscampus Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (Gebouw E, 1e verdieping) 2000 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
 
Universiteit Antwerpen - Campus Groeneborger Groeneborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
 
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (Gebouw E, 1e verdieping) 2000 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
 
Universiteit Antwerpen - Campus Middelheim Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen
 
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (Gebouw E, 1e verdieping) 2000 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
 
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
 
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (Gebouw E, 1e verdieping) 2000 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
 

07-09-2024: Infodag  voor alle studierichtingen  

Inschrijven kan via deze link.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Voorbereiding Toelatingsexamen arts-tandarts -

Voorbereidingsactiviteiten -

Overbruggingsonderwijs: Studievaardigheden, Academisch Nederlands, Wiskunde en Chemie. -

Communicatiewetenschappen: 
Strategische communicatie (Master)
Werkstudententraject
Communicatiewetenschappen: 
Mediastudies (Master)
Werkstudententraject
Communicatiewetenschappen: 
Mediastudies (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Communicatiewetenschappen: 
Strategische communicatie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Communicatiewetenschappen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Economie (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Economie (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Talen (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Talen (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie (Master)
Starten in februari
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie (Master)
VDAB-traject
VDAB-traject (Master)
Epidemiologie (Master)
Werkstudententraject
Epidemiologie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Epidemiology (E) (Master)
Werkstudententraject
Erfgoedstudies (Master)
Werkstudententraject
Erfgoedstudies (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Fiscaal recht (Master-na-master)
Starten in februari
Starten in februari (Master-na-master)
Geschiedenis (Master)
Werkstudententraject
Geschiedenis: 
zonder specifieke afstudeerrichtingen (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Maritiem en logistiek management (Master)
Werkstudententraject
Maritiem en logistiek management (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Milieuwetenschap (Master)
Werkstudententraject
Milieuwetenschap (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Opleidings- en onderwijswetenschappen (Master)
Werkstudententraject
Opleidings- en onderwijswetenschappen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Organisatie en management (Master)
Werkstudententraject
Organisatie en management (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Rechten: 
Fiscaal recht (Master)
Werkstudententraject
Rechten (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Rechten: 
zonder specifieke afstudeerrichtingen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Inwendige aandoeningen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Neurologische aandoeningen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Lerarenopleiding (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Inwendige aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Musculoskeletale aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Neurologische aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Ouderen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Musculoskeletale aandoeningen (Master)
Werkplekleren
Werkplekleren (Master)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Ouderen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Sociaal werk (Master)
Werkstudententraject
Sociaal werk (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Sociaal-economische wetenschappen (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Sociologie (Master)
Werkstudententraject
Sociologie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Stedenbouw en ruimtelijke planning (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Stedenbouw en ruimtelijke planning (Master)
Werkstudententraject
Veiligheidswetenschappen (Master)
Werkstudententraject
Veiligheidswetenschappen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Verpleegkunde en vroedkunde: 
Verpleegkundig specialist (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Verpleegkunde en vroedkunde: 
Leiderschap in gezondheid en zorg (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde: 
Onderzoeker in zorg en gezondheid (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde: 
Vroedvrouw specialist (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Wijsbegeerte (Master)
Werkstudententraject
Wijsbegeerte (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)