Werkvoorbereiding hout - Graduaatsopleiding

 

De opleiding focust op drie pijlers.
Voor het technische luik word je meegenomen in de wereld van materialen, meettechnieken en software. Je leert de eigenschappen van verschillende houtsoorten, waardoor je exact kan bepalen in welke situatie je welk materiaal gebruikt. Daarbij is er niet enkel aandacht voor technische specificaties, maar ook voor duurzaamheid. Je materiaalkennis vul je aan met meetkennis: met jouw precieze opmetingen bereken je foutloos hoeveel materiaal je moet bestellen voor een specifiek project. Daarnaast doe je uitstekende kennis op van CAD (tekensoftware, bv. AutoCAD) en CAM (besturingssoftware voor CNC-machines), waarmee je technische tekeningen maakt en het machinepark kunt aansturen.

Die technische kennis is noodzakelijk voor een vlotte organisatie. Ook daarin word je  getraind. In een eerste fase leer je opdrachten analyseren, zodat je een projectplan kunt opstellen. Daarmee ga je vervolgens aan de slag om werkuren te berekenen, offertes op te stellen en productieplanningen te maken. Zo staan de machines ingesteld en weten je collega’s in het atelier precies wat ze wanneer moeten doen.

Communicatie is heel belangrijk voor een werkvoorbereider, die een schakelpersoon is tussen de schrijnwerkers of interieurvormgevers in het atelier en de administratieve medewerkers in het bureau. Je leert constructief samenwerken met collega’s, doeltreffend rapporteren en probleemoplossend werken. We brengen je ook alle normen en regelgevingen bij, zodat je altijd werkt met het oog op veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.


Studiepunten

120

Werkvoorbereiding hout - Graduaatsopleiding

Algemene info

De opleiding focust op drie pijlers.
Voor het technische luik word je meegenomen in de wereld van materialen, meettechnieken en software. Je leert de eigenschappen van verschillende houtsoorten, waardoor je exact kan bepalen in welke situatie je welk materiaal gebruikt. Daarbij is er niet enkel aandacht voor technische specificaties, maar ook voor duurzaamheid. Je materiaalkennis vul je aan met meetkennis: met jouw precieze opmetingen bereken je foutloos hoeveel materiaal je moet bestellen voor een specifiek project. Daarnaast doe je uitstekende kennis op van CAD (tekensoftware, bv. AutoCAD) en CAM (besturingssoftware voor CNC-machines), waarmee je technische tekeningen maakt en het machinepark kunt aansturen.

Die technische kennis is noodzakelijk voor een vlotte organisatie. Ook daarin word je  getraind. In een eerste fase leer je opdrachten analyseren, zodat je een projectplan kunt opstellen. Daarmee ga je vervolgens aan de slag om werkuren te berekenen, offertes op te stellen en productieplanningen te maken. Zo staan de machines ingesteld en weten je collega’s in het atelier precies wat ze wanneer moeten doen.

Communicatie is heel belangrijk voor een werkvoorbereider, die een schakelpersoon is tussen de schrijnwerkers of interieurvormgevers in het atelier en de administratieve medewerkers in het bureau. Je leert constructief samenwerken met collega’s, doeltreffend rapporteren en probleemoplossend werken. We brengen je ook alle normen en regelgevingen bij, zodat je altijd werkt met het oog op veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Werkvoorbereiding hout 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Hout,

Vervolgopleidingen

Instellingen

Wilgenstraat 32  8800 Roeselare

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 17-01-2023

Werkvoorbereiding hout - Graduaatsopleiding

Algemene info

De opleiding focust op drie pijlers.
Voor het technische luik word je meegenomen in de wereld van materialen, meettechnieken en software. Je leert de eigenschappen van verschillende houtsoorten, waardoor je exact kan bepalen in welke situatie je welk materiaal gebruikt. Daarbij is er niet enkel aandacht voor technische specificaties, maar ook voor duurzaamheid. Je materiaalkennis vul je aan met meetkennis: met jouw precieze opmetingen bereken je foutloos hoeveel materiaal je moet bestellen voor een specifiek project. Daarnaast doe je uitstekende kennis op van CAD (tekensoftware, bv. AutoCAD) en CAM (besturingssoftware voor CNC-machines), waarmee je technische tekeningen maakt en het machinepark kunt aansturen.

Die technische kennis is noodzakelijk voor een vlotte organisatie. Ook daarin word je  getraind. In een eerste fase leer je opdrachten analyseren, zodat je een projectplan kunt opstellen. Daarmee ga je vervolgens aan de slag om werkuren te berekenen, offertes op te stellen en productieplanningen te maken. Zo staan de machines ingesteld en weten je collega’s in het atelier precies wat ze wanneer moeten doen.

Communicatie is heel belangrijk voor een werkvoorbereider, die een schakelpersoon is tussen de schrijnwerkers of interieurvormgevers in het atelier en de administratieve medewerkers in het bureau. Je leert constructief samenwerken met collega’s, doeltreffend rapporteren en probleemoplossend werken. We brengen je ook alle normen en regelgevingen bij, zodat je altijd werkt met het oog op veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Werkvoorbereiding hout 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Hout,

Vervolgopleidingen

Instellingen

Wilgenstraat 32  8800 Roeselare

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 17-01-2023