Opleiding: Verpleegkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Verzorging,
 
 
Bijzondere toelating
 

Je kunt starten in  HBO5- Verpleegkunde als in het bezit bent van een van de volgende studiebewijzen: • het diploma secundair onderwijs ; 

 • een getuigschrift van de 3e graad (BSO). Je hoeft in dat geval nog geen 18 te zijn;

 • een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden).


Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar*, kan je toegelaten worden na een toelatingsproef die de school organiseert.


Deze toelatingsproef bestaat meestal uit: • een gesprek waarbij gepeild wordt naar je motivatie, het profiel van je schoolloopbaan en je eventuele beroepsloopbaan +

 • een schriftelijke proef waarbij je getoetst wordt op begrijpend lezen en je algemene kennis van het Nederlands.


Het schoolbestuur beslist of toelatingsproeven georganiseerd kunnen worden.
Zo ja, dan moet dit in het schoolreglement staan en dan is de school verplicht zo'n toelatingsproef te organiseren als een kandidaat-cursist dit vraagt.
Deze proef moet binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart, georganiseerd worden.
De inhoud van de toelatingsproef wordt helemaal bepaald door de school. Je vooraf informeren is zinvol. 


De toelatingsklassenraad beslist of je toegelaten wordt tot de opleiding (al dan niet op basis van een toelatingsproef). Deze beslissing is schooloverstijgend en geldt dus ook in andere scholen. 


Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen.
Deze kunnen enkel op basis van 
humanitaire, medische, psychische of sociale redenen.


In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een volledige module. Wie bijvoorbeeld al een 1e semester met succes heeft gevolgd in de Professionele bacheloropleiding verpleegkunde, kan een vrijstelling krijgen voor de 1e module.


*Als je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 zijn.

 
Klemtonen
 

HBO5- Verpleegkunde  behoort tot het hoger onderwijs en situeert zich tussen het secundair onderwijs (SO) en de Professionele bachelor 5Pba). Het behoort tot het niveau 5 van de  Vlaamse kwalificatiestructuur. De volledige opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules verspreid over 6 semesters • Initiatie verpleegkunde

 • Verpleegkundige basiszorg

 • Oriëntatie algemene gezondheidszorg

 • Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 • Toegepaste verpleegkunde


De opleiding is sterk praktijkgericht. Stages zijn een essentieel onderdeel. Ze nemen dan ook de helft van je opleiding in. De complexiteit en het aantal uren stage stijgt naarmate je vordert in je opleiding. Elke module heeft een specifieke inhoud en specifieke stages.


Je stage heeft steeds te maken met de module die je op dat moment volgt. 
Daarnaast krijg je nog veel praktijkoefeningen.


Flexibele opleiding :


HBO5-Verpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Elke module is opgebouwd uit afwisselend les & stage. 
Je kan per module  inschrijven. Je kan slechts 1 module tegelijk volgen.
Meestal zijn er verschillende instapmomenten. Zo kan je je opleiding in de meeste scholen starten op 1 september of op 1 februari.


Aangezien de opleiding flexibel georganiseerd kan worden, kan de studieduur verschillen. Deze is immers afhankelijk van het traject dat je kiest. Als je even stopt tussen het volgen van verschillende modules bvb., zal je opleiding langer duren. 


Ook qua lesmomenten zijn er veel variaties mogelijk: • Een aantal scholen organiseren enkel dagonderwijs. Je volgt dan voltijds of 4 dagen per week les. Vaak kan je je opleiding combineren met deeltijds werken. Dan worden de lessen op andere momenten gegeven. Stages worden geregeld in functie van je werkschema.

 • In sommige scholen is gecombineerd onderwijs enkel mogelijk met een job in het weekend, in andere met een deeltijdse job tijdens de week.


Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
Dit is de startmodule.
Hier komen vakken als anatomie, visie op verpleegkunde, ethiek aan bod.
Eenvoudige verpleegkundige zorgen worden aangeleerd zoals bedopmakingen, hygiëne, opname parameters, toedienen van lavementen, de eerste stappen in relationele vaardigheden. 

Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
Hier wordt de theorie verder aangeboden en als verpleegtechnieken worden inspuitingen en eenvoudige verbandzorg aangeleerd.
Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige.
Hierna volg je de oriëntatie algemene gezondheidszorg en de oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. 

Module 3: Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Tijdens deze module leer en oefen  je alle (basis)vaardigheden die je als toekomstig verpleegkundige onder de knie dient te krijgen, en voornamlijk op verpleegtechtnisch vlak. 
Uiteraard gebeurt dit steeds met de nodige aandacht voor je communicatieve vaardigheden. 
Je loopt stage in een Algemeen Ziekenhuis, bij voorkeur op een chirurgische en een inwendige verpleegafdeling.

Module 4: Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module staan twee specifieke groepen van zorgvragers centraal, nl: de oudere zorgvrager en de zorgvrager in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je leert tijdens deze module omgaan met verpleegproblematiek die zeer eigen is aan het verplegen van ouderen, en je leert een zorgvrager begeleiding die het psychisch moeilijk heeft.  

Tijdens deze module loop je stage op een afdeling Acute Geriatrie van een Algemeen Ziekenhuis én je neemt een kijkje achter de schermen van een psychiatrische verpleegafdeling.

Module 5: Toegepaste verpleegkunde
Afhankelijk van je interesse en je ervaringen tijdens de vorige modules, kan je in de laatste module kiezen uit drie veldoriëntaties, die de klemtoon van je opleiding sterk zullen bepalen. 
Welke keuze je ook maakt, het toepassen van je kennis en vaardigheden, het  coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal.  
Ook het uitgereikte diploma blijft - ongeacht je keuze - identiek.  Je kan kiezen tussen volgende veldoriëntaties: • Geestelijke Gezondheidzorg

 • Omgaan met een beperking 

 • Ouderen- en Thuiszorg 

 • Ziekenhuisverpleegkunde 


Aanvullingstraject naar de professionele bachelor Verpleegkunde  • Na een HBO5 -Verpleegkunde is het mogelijk om een brugopleiding/aanvullingstraject te volgen om het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde te behalen.
  Via een verkort traject behaal je dan je professioneel bachelordiploma van niveau 6.

 • Je kan verschillende opleidingen volgen om je te vervolmaken in een specifiek vakgebied.

 • Je kan de lerarenopleiding volgen om in het onderwijs te stappen.


Waar kan ik later werken? 


Met het diploma van HBO5- Verpleegkunde kun je als verpleegkundige aan de slag op vele plaatsen. Bovendien kiest je voor 100% werkzekerheid. Je kan terecht in/bij:  • algemene ziekenhuizen,

 • psychiatrische centra,

 • poliklinieken,

 • kinderdagverblijven,

 • ontwikkelingssamenwerking,

 • woonzorgcentra,

 • de thuiszorg,

 • bedrijven,

 • vluchthuizen,

 • revalidatiecentra,

 • voorzieningen voor mensen met een beperking,

 • Artsen zonder Grenzen …


Verschil met de Professionele bachelor (PBA) Verpleegkunde


HBO5 duurt 3 jaar en wordt georganiseerd in scholen voor secundair onderwijs, de PBA-opleiding Verpleegkunde duurt 4 jaar en wordt georganiseerd aan de hogeschool.


De HBO5 opleiding is veel meer praktijkgericht en op maat van de student.

 
Instellingen
Sint-Guido Instituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Odisee ()
    Sainte-Adresseplein 12
1070 Anderlecht
Busleyden Atheneum - Campus Jette, Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus ()
    Laarbeeklaan 121
1090 Jette
Sint-Norbertusinstituut Antwerpen, Samenwerkingsverband KdG HBO5 ()
    Lokkaardstraat 6
2018 Antwerpen
Stedelijk Lyceum Lamorinière, Samenwerkingsverband AP–HZS ()
    Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
HIVSET, Samenwerkingsverband Track5 ()
    Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Sint-Aloysiusinstituut, Samenwerkingsverband Track5 ()
    Kolveniersvest 24
2500 Lier
Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Track5 ()
    Rooienberg 23
2570 Duffel
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek, Samenwerkingsverband HBO5 Erasmus ()
    Augustijnenstraat 78
2800 Mechelen
St. Franciscusinstituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband HBO5 Leuven ()
    Herestraat 49
3000 Leuven
HBO5 Verpleegkunde Hast, Samenwerkingsverband HBO5 Limburg ()
    Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Provinciaal instituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Hogeschool PXL-Level 5 ()
    Kunstlaan 1
3500 Hasselt
HBO Verpleegkunde Genk, Samenwerkingsverband HBO5 Limburg ()
    Schiepse Bos 5
3600 Genk
HBO5 Verpleegkunde Hast - Campus Pelt, Samenwerkingsverband HBO5 Limburg ()
    Ursulinenstraat 13
3900 Pelt
ZoWe Verpleegkunde Campus Brugge, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Barrièrestraat 2d
8000 Brugge
HBO5-Campus Brugge, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Vesaliusinstituut Brugge, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5/Samenwerkingsverband Howest-HBO5 ()
    Rijselstraat 1
8200 Sint-Michiels
Vesaliusinstituut Brugge, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5/Samenwerkingsverband Howest-HBO5 ()
    Rijselstraat 1
8200 Sint-Michiels
Vesaliusinstituut Oostende, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Leffingestraat 1
8400 Oostende
ZoWe Verpleegkunde Campus Oostende, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Frère Orbanstraat 145A
8400 Oostende
HBO5-Campus Kortrijk, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Vesaliusinstituut Campus Kortrijk, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 en Howest ()
    Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
HBO5-Campus Tielt, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Grote Hulststraat 55
8700 Tielt
HBO5-Campus Waregem, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Vijfseweg 2
8790 Waregem
HBO5-Campus Roeselare, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Westlaan 99
8800 Roeselare
HBO5-Campus Ieper, Samenwerkingsverband HBOVIVES ()
    Grachtstraat 11
8900 Ieper
IVV-Sint-Vincentius campus Guislain, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    J. Guislainstraat 43
9000 Gent
Vesaliusinstituut Gent, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
BenedictusPoort voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Ebergiste De Deynestraat 2A
9000 Gent
IVV-Sint-Vincentius Campus Molenaarsstraat, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Molenaarsstraat 30
9000 Gent
Vesaliusinstituut St.Niklaas, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Noordlaan 32
9100 Sint-Niklaas
Sint-Carolus Instituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Odisee ()
    Hospitaalstraat 2
9100 Sint-Niklaas
Sint-Augustinus Instituut voor Verpleegkunde, Samenwerkingsverband Odisee ()
    Leopoldlaan 9
9300 Aalst
Vesaliusinstituut Aalst, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Arbeidstraat 14
9300 Aalst
Vesaliusinstituut Ronse, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Ninovestraat 169
9600 Ronse
IVV-Sint-Vincentius Campus Zottegem, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    De Colfmackerstraat 11
9620 Zottegem
IVV-Sint-Vincentius Campus Sint-Elisabeth Oudenaarde, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Hoogstraat 20
9700 Oudenaarde
Vesaliusinstituut Deinze, Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ()
    Peter Benoitlaan 10
9800 Deinze
IVV-Sint-Vincentius Campus Eeklo, Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk ()
    Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.