Sales Support - Graduaatsopleiding

 

Algemeen:

Je bent sterk geïnteresserd in verkoop en alles wat bij komt kijken. In deze opleiding leer je de job van sales support afwisselend in de hogeschool en het werkveld. Tijdens jouw tweejarige opleiding leer je wat er nodig is om klantgericht te werken.
Je leert wat er nodig is om een organisatie draaiende te houden. 

In deze opleiding sales support leer je onder andere:
 • commercieel denken, ook via e-commerce en social media;

 • klantgericht communiceren, zowel mondeling als schriftelijk én via verschillende media;

 • je ondernemingszin ontplooien;

 • succesvolle verkooptechnieken kennen;

 • een klantenportefeuille efficiënt beheren via CRM (customer relation management) en ERP (enterprise resource planning);

 • vlot werken met Office (Word en Excel);

 • grafische skills (foto/video) ontwikkelen.


Sommige hogescholen werken met keuzetrajecten. Meer info hieronder.

En in sommige hogescholen wordt de opleidng afgesloten met een graduaatsproef.

Iets voor jou?


Je houdt van verkoop en klantcontact.
Je bent op zoek naar een opleiding met veel variatie.


Studiepunten

120

Sales Support - Graduaatsopleiding

Algemene info

Algemeen:

Je bent sterk geïnteresserd in verkoop en alles wat bij komt kijken. In deze opleiding leer je de job van sales support afwisselend in de hogeschool en het werkveld. Tijdens jouw tweejarige opleiding leer je wat er nodig is om klantgericht te werken.
Je leert wat er nodig is om een organisatie draaiende te houden. 

In deze opleiding sales support leer je onder andere:
 • commercieel denken, ook via e-commerce en social media;

 • klantgericht communiceren, zowel mondeling als schriftelijk én via verschillende media;

 • je ondernemingszin ontplooien;

 • succesvolle verkooptechnieken kennen;

 • een klantenportefeuille efficiënt beheren via CRM (customer relation management) en ERP (enterprise resource planning);

 • vlot werken met Office (Word en Excel);

 • grafische skills (foto/video) ontwikkelen.


Sommige hogescholen werken met keuzetrajecten. Meer info hieronder.

En in sommige hogescholen wordt de opleidng afgesloten met een graduaatsproef.

Iets voor jou?


Je houdt van verkoop en klantcontact.
Je bent op zoek naar een opleiding met veel variatie.


Studiepunten

120


Instellingen:

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sales Support 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Economie, Engels, Frans, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

Instellingen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022

Sales Support - Graduaatsopleiding

Algemene info

Algemeen:

Je bent sterk geïnteresserd in verkoop en alles wat bij komt kijken. In deze opleiding leer je de job van sales support afwisselend in de hogeschool en het werkveld. Tijdens jouw tweejarige opleiding leer je wat er nodig is om klantgericht te werken.
Je leert wat er nodig is om een organisatie draaiende te houden. 

In deze opleiding sales support leer je onder andere:
 • commercieel denken, ook via e-commerce en social media;

 • klantgericht communiceren, zowel mondeling als schriftelijk én via verschillende media;

 • je ondernemingszin ontplooien;

 • succesvolle verkooptechnieken kennen;

 • een klantenportefeuille efficiënt beheren via CRM (customer relation management) en ERP (enterprise resource planning);

 • vlot werken met Office (Word en Excel);

 • grafische skills (foto/video) ontwikkelen.


Sommige hogescholen werken met keuzetrajecten. Meer info hieronder.

En in sommige hogescholen wordt de opleidng afgesloten met een graduaatsproef.

Iets voor jou?


Je houdt van verkoop en klantcontact.
Je bent op zoek naar een opleiding met veel variatie.


Studiepunten

120


Instellingen:

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sales Support 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Economie, Engels, Frans, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

Instellingen

Hertogstraat 178  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022